Miesiąc: Luty 2021

19.02.2021

Układanie płyt

Układanie płyt Układanie płyt można stosować w układzie pasowym (pasy jezdni wyłącznie pod kołami pojazdów) i w układzie płatowym (jezdnia…

19.02.2021

Nawierzchnie z kostek dużych

Nawierzchnie z kostek dużych Nawierzchnie z kostek dużych (regularnych i rzędowych) mogą być układane bezpośrednio na warstwie odsączającej z piasku…

19.02.2021

Beton asfaltowy

Beton asfaltowy Z uwagi na uziarnienie rozróżnia się beton asfaltowy: - drobnoziarnisty i stosowany do warstwy ścieralnej nawierzchni, - średnioziamisty…

19.02.2021

Bitumowanie wgłębne nawierzchni

Bitumowanie wgłębne nawierzchni Bitumowanie wgłębne nawierzchni polega na wzmocnieniu szkieletu mineralnego nawierzchni tłuczniowej przez wprowadzenie podczas wałowania odpowiedniej ilości lepiszcza…

19.02.2021

Nawierzchnie jednowarstwowe

Nawierzchnie jednowarstwowe Nawierzchnie jednowarstwowe o profilu korytowym stosowane są wyłącznie na gotowej podbudowie z gruzu, żużla lub kamienia podkładowego. Grubość…

19.02.2021

Drogi gruntowe

Drogi gruntowe Nawierzchnię można układać albo bezpośrednio na istniejącym podłożu naturalnym stanowiącym grunty skaliste, żwiry, piaski gruboziarniste lub na podłożu…

19.02.2021

Korpusy tras drogi

Korpusy tras drogi Dopuszcza się stosowanie odcinków poziomych również na gruntach piaszczystych w terenach wybitnie płaskich. Zachowanie płynności i odpowiednich…

19.02.2021

Rozwinięcia trasy drogowej

Rozwinięcia trasy drogowej Rozróżnia się następujące rozwinięcia trasy drogowej: zakola, serpentyny, pętle i zakosy. Podczas kształtowania tras górskich w trudnych…

19.02.2021

Dopuszczalne spadki podłużne

Dopuszczalne spadki podłużne Największe dopuszczalne spadki podłużne dna rowów zależą nie tylko od rodzaju gruntu lub od sposobu zabezpieczenia dna…

19.02.2021

Pas drogi

Pas drogi Pas drogi jest to teren zajęty pod drogę, na którym mieści się droga razem ze wszystkimi urządzeniami, jak…

18.02.2021

Skrzyżowanie magistrali

Skrzyżowanie magistrali Droga II klasy technicznej (magistrala) jest również przeznaczona do szybkiego ruchu, jednak o mniejszym natężeniu, to też budowana…

18.02.2021

Warstwa ścieralna

Warstwa ścieralna Warstwa ścieralna ma grubość l-h3 cm w nawierzchniach bitumicznych i 5 cm w nawierzchniach betonowych. Jest to warstwa…

18.02.2021

Drogi pozamiejskie

Drogi pozamiejskie Drogi pozamiejskie służą przede wszystkim do ruchu kołowego. Budowa ich jest przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego (program uprawnienia…

18.02.2021

Mosty typu pontonowego

Mosty typu pontonowego Z czasem ruch samochodowy staje się coraz intensywniejszy, bardziej szybki. Zaczęto używać samochody ciężarowe o dużej nośności,…

18.02.2021

Elementy zmodulowane

Elementy zmodulowane Elementy zmodulowane stosuje się w wypadkach koniecznych, jak to ilustruje rys. 16-2. Na rysunku tym są podane modularne…

18.02.2021

Kabina z bidetem

Kabina z bidetem W pomieszczeniach natrysków należy zapewnić pięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny (program uprawnienia budowlane na komputer). Obecnie…

18.02.2021

Wyposażenie umywalni

Wyposażenie umywalni Wyposażenie umywalni powinny stanowić umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą oraz odprowadzeniem do kanalizacji wody zużytej. Do minimum 60%…

18.02.2021

Pracownicy administracyjno-techniczni

Pracownicy administracyjno-techniczni   Obowiązujące obecnie przepisy przewidują, że w budowlach wodnych, w których zatrudnieni są ludzie, należy przewidzieć pomieszczenia higieniczno-sanitarne…

18.02.2021

Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego

Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego jest projektem urbanistycznym wykonanym na podstawie obowiązujących przepisów planowania przestrzennego. Składa się…

18.02.2021

Wznoszenie budynku

Wznoszenie budynku Wznoszenie budynku, budowa nowej drogi, jazu, zapory itp. nazywa się „realizacją inwestycji”. Osobą fizyczną lub prawną, finansującą tę…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami