Miesiąc: Luty 2021

22.02.2021

Cement portlandzki

Cement portlandzki W związku z powyższym przy projektowaniu betonów drogowych należy zwrócić specjalną uwagę na jakość poszczególnych składników. Niemniej jednak…

22.02.2021

Warunki wykonawstwa

Warunki wykonawstwa Nawierzchnie betonowe w czasie budowy wykazują mniejszą wrażliwość na wpływy atmosferyczne od nawierzchni bitumicznych. Można je wykonywać przy…

22.02.2021

Odporność nawierzchni

Odporność nawierzchni Odporność nawierzchni na wpływy atmosferyczne i klimatyczne (program uprawnienia budowlane na komputer). Nawierzchnie betonowe wykazują dużą odporność na…

22.02.2021

Koszt utrzymania i napraw

Koszt utrzymania i napraw Ogólnie można stwierdzić, że w przeliczeniu na rok użytkowania 1 km drogi nawierzchnie bitumiczne wymagają wykonania…

22.02.2021

Kliniec z kamieni polnych

Kliniec z kamieni polnych Do betonu stosowano cement marki 350 o początku wiązania powyżej 2 godzin, jako kruszywo do warstwy…

22.02.2021

Budowa nawierzchni betonowej

Budowa nawierzchni betonowej Prototypem nawierzchni betonowej jest nawierzchnia słynnej i powszechnie znanej drogi Via Appia wybudowanej w czasach Cesarstwa Rzymskiego.…

22.02.2021

Mosty rozbieralne

Mosty rozbieralne Mosty rozbieralne powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały szybki montaż oraz były dostosowane do różnych warunków terenowych. Mosty…

22.02.2021

Ustroje rozporowe

Ustroje rozporowe Typ mostu leżajowego o belkach pojedynczych lub złożom ch spotyka się najczęściej w mostach tymczasowych. Belki pojedyncze. Mosty…

22.02.2021

Podpory drewniane

Podpory drewniane Drewno jest najstarszym materiałem w budownictwie mostowym; w krajach obfitujących w lasy po dzień dzisiejszy stanowi ono podstawowy…

22.02.2021

Mosty wiszące

Mosty wiszące Ze względu na rodzaj materiału, z którego jest wykonany pomost, rozróżnia się mosty wiszące stalowe i betonowe (o…

20.02.2021

Mosty łukowe kamienne

Mosty łukowe kamienne Mosty łukowe kamienne dotychczas zbudowane i obecnie użytkowane składają się ze sklepienia i murów czołowych biegnących na…

20.02.2021

Zużycie stali

Zużycie stali Przekroje ściskane prętów dźwigara kratowego powinny być tak konstruowane, żeby przy niewielkim zużyciu stali miały możliwie duże momenty…

20.02.2021

Dźwigary pełnościenne spawane

Dźwigary pełnościenne spawane Dźwigary pełnościenne spawane składają się z blachy pionowej i z blach poziomych połączonych bezpośrednio za pomocą spoin…

20.02.2021

Stopy aluminiowe

Stopy aluminiowe Podstawowym materiałem w konstrukcji mostów jest stal, jednak w ostatnich czasach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Anglii zaczęto…

20.02.2021

Mosty belkowe jednoprzęsłowe

Mosty belkowe jednoprzęsłowe Mosty belkowe jednoprzęsłowe wolno podparte mają rozpiętości przęseł dość ograniczone ze względu na duży wpływ ciężaru własnego.…

20.02.2021

Stosowanie podpór z prefabrykowanych

Stosowanie podpór z prefabrykowanych Szczególnie stosowanie podpór z prefabrykowanych pali żelbetowych zaleca się przy przejściu terenów zalewowych i bagnistych. Pale…

20.02.2021

Podpory pośrednie mostu

Podpory pośrednie mostu Podpory pośrednie mostu, czyli filary, stosowane są, gdy przeszkodę przekracza się więcej niż jednym przęsłem. Kształt filarów…

20.02.2021

Przyczółki

Przyczółki W nowoczesnych mostach dąży się do zmniejszenia ciężaru podpór przez: zastępowanie ciężkich podpór kamiennych i betonowych o dużych przekrojach…

20.02.2021

Przekroje poprzeczne mostu żelbetowego

Przekroje poprzeczne mostu żelbetowego Pomost składa się z belek poprzecznych (poprzecznie), opartych na dźwigarach głównych, oraz belek podłużnych (podłużnie), opartych…

20.02.2021

Mosty tymczasowe

Mosty tymczasowe Mosty tymczasowe dzielimy na prowizoryczne, tj. zbudowane na osi drogi, i na objazdowe, czyli zbudowane poza osią drogi.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami