Miesiąc: Luty 2021

26.02.2021

Zmiany temperatury i wilgotności

Zmiany temperatury i wilgotności Zmiany temperatury i wilgotności jak również równomierne podnoszenie się i osiadanie podłoża w zasadzie nie wywoływałyby…

26.02.2021

Własności gruntu

Własności gruntu W praktyce wykonawstwa drogowych nawierzchni betonowych, na podstawie doświadczeń uzyskanych z obserwacji zachowania się nawierzchni istniejących, pogrubień płyt…

26.02.2021

Momenty zginające

Momenty zginające Do ustalenia schematu obliczeniowego dla płyty w celu określenia miarodajnych do jej zwymiarowania momentów zginających przyjmuje się spośród…

26.02.2021

Dolna część płyty

Dolna część płyty Najsłuszniejszy sposób zbrojenia płyt nawierzchni betonowej to jej obustronne zbrojenie. W przypadku jednostronnego zbrojenia płyt wskazane jest…

26.02.2021

Dyblowanie

Dyblowanie Dyblowanie zalicza się do najpowszechniej stosowanych środków wzmacniających szczeliny. Działanie dyblowania polega na ograniczeniu swobody przesuwu sąsiednich płyt w…

26.02.2021

Szczeliny podłużne

Szczeliny podłużne W stosunku do układu szczelin poprzecznych przy budowie nawierzchni betonowych polskie przepisy ustalają, że następujące po sobie kolejno…

26.02.2021

Zasady obliczania odstępu szczelin

Zasady obliczania odstępu szczelin Zadaniem szczeliny dylatacyjnej jest umożliwienie płycie betonowej przesunięć poziomych, powstających przede wszystkim wskutek rozszerzania się i…

26.02.2021

Ukształtowanie nawierzchni

Ukształtowanie nawierzchni Ukształtowanie nawierzchni w planie. Nawierzchnia betonowa w rzucie poziomym przedstawia powierzchnię ciągłą, której kształt uzależniony jest od kształtu…

26.02.2021

Jakość betonu

Jakość betonu Jakość betonu, wyrażona jego cechami wytrzymałościowymi, wpływa na grubość nawierzchni, czemu dają wyraz przepisy ustalające wymagania, jakim powinien…

26.02.2021

Grunt przepuszczalny

Grunt przepuszczalny Należy dokładnie zbadać, czy podłoże podlega przełomom. Jeżeli grunt jest przepuszczalny i nie wykazuje zdolności włoskowatego podciągania wody,…

25.02.2021

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia betonowa Nawierzchnia betonowa jest równa oraz dość szorstka, wskutek czego może być stosowana przy znacznych spadkach podłużnych nawet do…

25.02.2021

Maszyny specjalne

Maszyny specjalne Maszyny specjalne, zwane też uniwersalnymi, charakteryzują się tym, iż za jednym przejściem wykonują wszystkie czynności związane ze stabilizacją…

25.02.2021

Maszyny do mieszania gruntu

Maszyny do mieszania gruntu Maszyny do mieszania gruntu z cementem. Do mieszania warstw gruntu ze sobą oraz z cementem na…

25.02.2021

Maszyny do spulchniania gruntów

Maszyny do spulchniania gruntów Aby grunt przewidziany do stabilizacji mógł być równomiernie wymieszany, powinien być uprzednio spulchniony. Do spulchniania mogą…

25.02.2021

Układarka masy betonowej

Układarka masy betonowej Potrzebną wydajność dyszy ustala się z iloczynu szerokości roboczej, szybkości jazdy podłużnej (1,5 m/min) oraz wymaganej liczby…

25.02.2021

Okrągła tarcza stalowa

Okrągła tarcza stalowa Podstawowym elementem urządzenia do nacinania szczelin podłużnych jest okrągła tarcza stalowa o grubości zależnej od założonej grubości…

25.02.2021

Konstrukcja daszka roboczego

Konstrukcja daszka roboczego Konstrukcja daszka roboczego, podobnie jak i daszków ochronnych, jest stalowa lub drewniana. Przewoźne pomosty robocze są to…

25.02.2021

Wibratory płytowe

Wibratory płytowe Wibratory płytowe są to zazwyczaj lekkie wibratory o płycie w kształcie kwadratu lub prostokąta zbliżonego do kwadratu. Tego…

25.02.2021

Wykańczarki bez prowadnic

Wykańczarki bez prowadnic Wykańczarki ślizgowe, które ostatnio zostały wprowadzone przez przemysł do budowy nawierzchni betonowych, eliminują konieczność stosowania prowadnic (program…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne

Wykańczarki wibracyjne Za młotami postępuje deska ubijająca, której zadaniem jest dodatkowe zagęszczenie masy betonowej oraz wyrównanie powierzchni po ubiciu młotami.…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !