Miesiąc: Luty 2021

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 15 Zmiany temperatury i wilgotności

Zmiany temperatury i wilgotności Zmiany temperatury i wilgotności jak również równomierne podnoszenie się i osiadanie podłoża w zasadzie nie wywoływałyby…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 16 Własności gruntu

Własności gruntu W praktyce wykonawstwa drogowych nawierzchni betonowych, na podstawie doświadczeń uzyskanych z obserwacji zachowania się nawierzchni istniejących, pogrubień płyt…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 17 Momenty zginające

Momenty zginające Do ustalenia schematu obliczeniowego dla płyty w celu określenia miarodajnych do jej zwymiarowania momentów zginających przyjmuje się spośród…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 18 Dolna część płyty

Dolna część płyty Najsłuszniejszy sposób zbrojenia płyt nawierzchni betonowej to jej obustronne zbrojenie. W przypadku jednostronnego zbrojenia płyt wskazane jest…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 19 Dyblowanie

Dyblowanie Dyblowanie zalicza się do najpowszechniej stosowanych środków wzmacniających szczeliny. Działanie dyblowania polega na ograniczeniu swobody przesuwu sąsiednich płyt w…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 20 Szczeliny podłużne

Szczeliny podłużne W stosunku do układu szczelin poprzecznych przy budowie nawierzchni betonowych polskie przepisy ustalają, że następujące po sobie kolejno…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 21 Zasady obliczania odstępu szczelin

Zasady obliczania odstępu szczelin Zadaniem szczeliny dylatacyjnej jest umożliwienie płycie betonowej przesunięć poziomych, powstających przede wszystkim wskutek rozszerzania się i…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 22 Ukształtowanie nawierzchni

Ukształtowanie nawierzchni Ukształtowanie nawierzchni w planie. Nawierzchnia betonowa w rzucie poziomym przedstawia powierzchnię ciągłą, której kształt uzależniony jest od kształtu…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 23 Jakość betonu

Jakość betonu Jakość betonu, wyrażona jego cechami wytrzymałościowymi, wpływa na grubość nawierzchni, czemu dają wyraz przepisy ustalające wymagania, jakim powinien…

26.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 24 Grunt przepuszczalny

Grunt przepuszczalny Należy dokładnie zbadać, czy podłoże podlega przełomom. Jeżeli grunt jest przepuszczalny i nie wykazuje zdolności włoskowatego podciągania wody,…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 25 Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia betonowa Nawierzchnia betonowa jest równa oraz dość szorstka, wskutek czego może być stosowana przy znacznych spadkach podłużnych nawet do…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 26 Maszyny specjalne

Maszyny specjalne Maszyny specjalne, zwane też uniwersalnymi, charakteryzują się tym, iż za jednym przejściem wykonują wszystkie czynności związane ze stabilizacją…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 27 Maszyny do mieszania gruntu

Maszyny do mieszania gruntu Maszyny do mieszania gruntu z cementem. Do mieszania warstw gruntu ze sobą oraz z cementem na…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 28 Maszyny do spulchniania gruntów

Maszyny do spulchniania gruntów Aby grunt przewidziany do stabilizacji mógł być równomiernie wymieszany, powinien być uprzednio spulchniony. Do spulchniania mogą…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 29 Układarka masy betonowej

Układarka masy betonowej Potrzebną wydajność dyszy ustala się z iloczynu szerokości roboczej, szybkości jazdy podłużnej (1,5 m/min) oraz wymaganej liczby…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 30 Okrągła tarcza stalowa

Okrągła tarcza stalowa Podstawowym elementem urządzenia do nacinania szczelin podłużnych jest okrągła tarcza stalowa o grubości zależnej od założonej grubości…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 31 Konstrukcja daszka roboczego

Konstrukcja daszka roboczego Konstrukcja daszka roboczego, podobnie jak i daszków ochronnych, jest stalowa lub drewniana. Przewoźne pomosty robocze są to…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 32 Wibratory płytowe

Wibratory płytowe Wibratory płytowe są to zazwyczaj lekkie wibratory o płycie w kształcie kwadratu lub prostokąta zbliżonego do kwadratu. Tego…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 33 Wykańczarki bez prowadnic

Wykańczarki bez prowadnic Wykańczarki ślizgowe, które ostatnio zostały wprowadzone przez przemysł do budowy nawierzchni betonowych, eliminują konieczność stosowania prowadnic (program…

25.02.2021

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 34 Wykańczarki wibracyjne

Wykańczarki wibracyjne Za młotami postępuje deska ubijająca, której zadaniem jest dodatkowe zagęszczenie masy betonowej oraz wyrównanie powierzchni po ubiciu młotami.…

Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 41 Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 42 Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 43
Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 44
Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 45 Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 46 Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 47
Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykańczarki wibracyjne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami