Miesiąc: Kwiecień 2021

19.04.2021

Główne zasady działania

Główne zasady działania Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołując nowe przedsiębiorstwa nadaje im statut, który jest podstawą prawną ich…

19.04.2021

Fundusz zakładowy

Fundusz zakładowy W wyniku działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie powstają nadwyżki finansowe, których część przekazuje ono na rzecz budżetu państwa i…

19.04.2021

Postęp gospodarczy

Postęp gospodarczy Postęp gospodarczy polega na produkowaniu coraz większej ilości dóbr materialnych, dla coraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Jest to…

19.04.2021

Sytuacja monopolistyczna

Sytuacja monopolistyczna Sytuacja monopolistyczna wyniknąć może wskutek wyłącznego posiadania pewnych patentów czy wyłącznego dostępu do pewnych surowców. Zdarza się również,…

19.04.2021

Ewentualne kradzieże

Ewentualne kradzieże Oczywiście przy transakcjach tych nie używa się pieniędzy, a tylko księguje odpowiednie sumy i kontroluje wyniki; mówimy, że…

19.04.2021

Samodzielność przedsiębiorstwa

Samodzielność przedsiębiorstwa Samodzielność przedsiębiorstwa ograniczona jest mnóstwem najprzeróżniejszych skomplikowanych przepisów, których nie sposób nawet wymienić. Wskażemy tylko na niektóre dla…

19.04.2021

Rozrachunek gospodarczy

Rozrachunek gospodarczy Z tego właśnie powodu za jakość i terminowość odpowiada wobec zleceniodawcy nie kierownik budowy, lecz dyrektor przedsiębiorstwa, gdyż…

19.04.2021

Koszt transportu materiałów

Koszt transportu materiałów Podobnie jest z zasadą rejonizacji. Przedsiębiorstwo budowlane pracuje znacznie wydajniej, jeżeli wszystkie prowadzone przez niego budowy skupione…

19.04.2021

Kontrola gospodarki finansowej

Kontrola gospodarki finansowej Do kompetencji zjednoczenia należy również nadzór i kontrola gospodarki finansowej, w tym celu ma on prawo powoływać…

19.04.2021

Zjednoczenia budownictwa

Zjednoczenia budownictwa Rzemieślnicy ci zarejestrowani są w odpowiednich cechach, które z kolei podlegają wojewódzkim izbom rzemieślniczym. Izby zgrupowane są w…

19.04.2021

Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa

Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa Wymienione wyżej przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego, podległe Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, stanowią główny trzon budownictwa. Pozostałe…

19.04.2021

Całość gospodarcza

Całość gospodarcza Tak np. Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni i Przemysłu podlegają również: Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrownianych „BOMR”;…

19.04.2021

Zakres prac instytutu

Zakres prac instytutu Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Zakres prac instytutu podzielić można na dwie grupy: 1) Badania wytrzymałościowe oraz innych…

19.04.2021

Zwiększenie wydajności pracy

Zwiększenie wydajności pracy   Jednostkami przyjmującymi zlecenia na wykonanie robót budowlanych mogą być przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze, prywatne, a nawet indywidualni…

19.04.2021

Uspołeczniona gospodarka

Uspołeczniona gospodarka Zlecanie robót z wolnej ręki może nastąpić tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo jest w stanie wykonać daną robotę ponadplanowo.…

19.04.2021

Projekt wstępny

Projekt wstępny Po uzgodnieniu projektu wstępnego i zatwierdzeniu go przez inwestora oraz przez władzę architektoniczno-budowlaną, przystępuje się do sporządzania projektu…

19.04.2021

Projekt wstępny

Projekt wstępny Przy powiatowych wydziałach działają zespoły lub pracownie urbanistyczne, które opracowują projekty szczegółowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty…

19.04.2021

Mosty stalowe

Mosty stalowe Rozpatrując dwa warianty zamierzonej inwestycji trzeba porównywać nie tylko koszty jej realizacji oraz wartość uzyskanej przy jej pomocy…

19.04.2021

Efekty nowej inwestycji

Efekty nowej inwestycji Jednak i on staje niekiedy wobec problemów trudniejszych, niżby się to na pozór mogło wydawać, ponosi bowiem…

19.04.2021

Wielkość i kształt budynku

Wielkość i kształt budynku Względy ekonomiczne trzeba również brać pod uwagę przy ustaleniu właściwej wielkości i kształtu obiektów budowlanych. Tak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !