Miesiąc: Kwiecień 2021

22.04.2021

Narzędzia pracy

Narzędzia pracy   Narzędzia pracy są podstawowym i decydującym czynnikiem każdego procesu produkcji. W swej najprymitywniejszej formie stanowią one przedłużenie…

22.04.2021

Racjonalna gospodarka materiałowa

Racjonalna gospodarka materiałowa Racjonalna gospodarka materiałowa w budownictwie wymaga, aby zakupione materiały przewożone były bezpośrednio z bocznic kolejowych lub składów…

22.04.2021

Średni zapas bieżący

Średni zapas bieżący Mówiliśmy już o tym, że w każdym procesie produkcyjnym zapasy materiałów są niezbędne, zapewniają one bowiem ciągłość…

22.04.2021

Gospodarka materiałowa

Gospodarka materiałowa Gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie zajmuje się Dział Zaopatrzenia i Transportu. Do szczegółowych jego zadań należą: - należyte zaplanowanie…

22.04.2021

Zapasy materiałów

Zapasy materiałów Z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa zapasy powinny być jak największe. Im więcej bowiem ich posiada, tym w mniejszym…

22.04.2021

Środki obrotowe

Środki obrotowe W pierwszej fazie środki obrotowe posiadają postać pieniężną (P). W drugiej fazie za posiadane pieniądze przedsiębiorstwo zakupuje materiały…

21.04.2021

Racjonalna gospodarka

Racjonalna gospodarka Obliczając i księgując koszty produkcji, musimy obciążać je kosztami amortyzacji środków trwałych, które zużyły się przy jej wytwarzaniu.…

21.04.2021

Cykl remontowy

Cykl remontowy W okresie tym przewiduje się również terminy remontów średnich, między nimi remontów bieżących, które z kolei przedzielane są…

21.04.2021

Wartość środków trwałych

Wartość środków trwałych Wartość środków trwałych może być mierzona następującymi sposobami. Według wartości początkowej (inwentarzowej), to znaczy według takiej wartości,…

21.04.2021

Środki trwałe

Środki trwałe O ile materiały, stając się w toku produkcji wyrobami, ulegają przekształceniu (np. glina zamienia się w cegłę), o…

21.04.2021

Ograniczenie wielkości nagród

Ograniczenie wielkości nagród Ograniczenie wielkości nagród dla pracowników do 8,5% wysokości funduszu płac ma na celu zahamowanie zbyt szybkiego wzrostu…

20.04.2021

Fundusz zakładowy

Fundusz zakładowy Wszelkie uchwały samorządu robotniczego nie są jednak wykonywane bezpośrednio przez samorząd, lecz przez dyrekcję przedsiębiorstwa - dyrekcja jest…

20.04.2021

Rada robotnicza

Rada robotnicza Jeżeli przedsiębiorstwo posiada wydzielone oddziały lub wydziały, mogą w nich powstawać odpowiednie rady wydziałowe lub oddziałowe. Członkowie rady…

20.04.2021

Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego

Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego MDM ogółem ma około 2000 pracowników. Liczba pracowników umysłowych (inżynieryjnotechnicznych i administracyjnych) wynosi 250…

20.04.2021

Prawidłowe opłacanie podatków

Prawidłowe opłacanie podatków Dba o prawidłowe opłacanie podatków przez przedsiębiorstwo oraz innych opłat i świadczeń, ma obowiązek ściągania należności od…

20.04.2021

Organizacja przedsiębiorstwa

Organizacja przedsiębiorstwa Dział Zaopatrzenia i Transportu EZ, znajdujący się w pionie Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomicznych (E), zawiera transakcje na…

19.04.2021

Główny księgowy

Główny księgowy Jest jak gdyby trzecim zastępcą dyrektora do spraw finansowych, chociaż tytułu takiego oficjalnie nie posiada. Dyrektor, jego dwaj…

19.04.2021

Polecenia wykonawcze

Polecenia wykonawcze Zarówno przy jednoosobowej, jak i kolegialnej zasadzie zarządzania polecenia wykonawcze przekazywane są w dół w sposób liniowy, to…

19.04.2021

Zasada kolegialna

Zasada kolegialna Zasada kolegialna polega na tym, że całkowita władza spoczywa nie w rękach jednej osoby, lecz wielu osób, które…

19.04.2021

Uchwały rady

Uchwały rady Dyrektor ma prawo wstrzymania wykonania uchwały rady, jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub obowiązującym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !