Miesiąc: Kwiecień 2021

24.04.2021

Belki prefabrykowane

Belki prefabrykowane W poszczególnych przegrodach składowane są pręty o różnych średnicach. Przy przegrodach powinny znajdować się tabliczki z napisem określającym…

24.04.2021

Tarcica i okrąglaki

Tarcica i okrąglaki Wapno należy przechowywać w zamkniętych, szczelnych i suchych szopach. Podłoga takich szop musi być zabezpieczona przed wilgocią…

24.04.2021

Składowanie materiałów

Składowanie materiałów Przy rozmieszczaniu tych składowisk i magazynów należy przewidzieć przypadkach buduje się rampy, będące miejscem wyładunku materiałów lub elementów…

24.04.2021

Układ dróg

Układ dróg Układ dróg na placu budowy powinien uwzględniać zasadę wprowadzania środków transportu zewnętrznego w głąb placu budowy do miejsc,…

24.04.2021

Zlecenia robocze

Zlecenia robocze Zlecenia robocze muszą być opracowywane dla poszczególnych specjalności, należy więc za podstawę przyjąć formę obowiązującą w cennikach robót…

24.04.2021

Uzbrojenie placu budowy

Uzbrojenie placu budowy Jak już poprzednio podano, projekt zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy jest częścią składową techniczno-roboczego projektu organizacji budowy…

24.04.2021

Dyrektywny plan budowy

Dyrektywny plan budowy Dyrektywny plan budowy powinien być oparty na uzgodnionym rozwoju wszystkich rodzajów robót. Plan ten powinien podawać terminy…

24.04.2021

Dokumentacja organizacyjna

Dokumentacja organizacyjna Projekt organizacji budowy jest to opracowanie, w którym - w oparciu o dane projektu technicznego (lub wstępnego) -…

24.04.2021

Eliminacja sezonowości pracy

Eliminacja sezonowości pracy Jako przykład kompleksowej mechanizacji możemy rozpatrzyć sposób wykonania robót ziemnych za pomocą koparki zbierakowej w gruncie kategorii…

24.04.2021

Mechanizacja procesów budowlanych

Mechanizacja procesów budowlanych Czas trwania budowy z elementów prefabrykowanych będzie właściwie czasem potrzebnym na wykonanie montażu elementów dostarczonych na plac…

24.04.2021

Typizacja

Typizacja O ile budownictwo mieszkaniowe w planie pięcioletnim zamyka się liczbą 1200 tys, wybudowanych izb, to w latach 1961-1965 przewiduje…

24.04.2021

Proces budowlany

Proces budowlany Po podziale obiektu budowlanego na działki, wykonywanie określonych budowlanych procesów produkcyjnych powierza się brygadom o stałym składzie (program…

24.04.2021

Brygada kompleksowa

Brygada kompleksowa Brygada kompleksowa (zespolona) jest to jednostka organizacyjna składająca się z kilku zespołów roboczych o różnych specjalnościach roboczych (program…

24.04.2021

Zespół roboczy

Zespół roboczy Przy wykonywaniu robót systemem zespołowym możemy osiągnąć pełne wykorzystanie zawodowych umiejętności robotników wykwalifikowanych. Robotnicy wykwalifikowani wykonują jedynie te…

24.04.2021

Wąskie gardła

Wąskie gardła „Wąskie gardła” mogą powstać również wskutek niedostatecznej ilości jednego tylko rodzaju materiału czy maszyn lub robotników określonego zawodu.…

24.04.2021

Fizjologia pracy

Fizjologia pracy Fizjologia pracy bada zdolność człowieka do pracy w różnych warunkach, aby w wyniku badań stworzyć mu warunki najkorzystniejsze.…

22.04.2021

Nauka o pracy

Nauka o pracy Pierwszym człowiekiem, który pracę ludzką badał metodami naukowymi, był amerykański inżynier Fryderyk Winslow Taylor (1856-1915). Na podstawie…

22.04.2021

Dobra organizacja pracy

Dobra organizacja pracy Dobra organizacja pracy polega na osiągnięciu największej wydajności pracy przy użyciu najmniejszych nakładów. Złą organizację stwierdzamy wtedy,…

22.04.2021

Wydajność pracy

Wydajność pracy Często jednak terminem praca oznaczamy zupełnie coś innego. Gdy np. robotnicy, którzy wykonali budynek, wskazując na niego mówią…

22.04.2021

Pracownicy przedsiębiorstw

Pracownicy przedsiębiorstw Warunkiem sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa jest odpowiedni zespół pracowników. Zarówno środki trwałe, jak i obrotowe są niezbędnymi czynnikami…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !