Miesiąc: Kwiecień 2021

24.04.2021

Metoda bilansowa

Metoda bilansowa Metodą bilansową porównujemy poszczególne działy gospodarki, jak przemysł wydobywczy i przetwórczy, produkcję towarową i transport, rozmiary produkcji ze…

24.04.2021

Zadania planowania

Zadania planowania Po zapoznaniu się z całokształtem zagadnień techniczno-organizacyjnych na budowie możemy łatwo dojść do wniosku, że kierowanie i koordynacja…

24.04.2021

Montaż kondygnacji nadziemnych

Montaż kondygnacji nadziemnych Może zdarzyć się, że zarówno montaż piwnic, jak również montaż kondygnacji nadziemnych będzie wykonywany przy pomocy żurawia…

24.04.2021

Organizacja montażu

Organizacja montażu Montaż elementów piwnic odbywa się zazwyczaj z zastosowaniem koparki uniwersalnej, co nie wyklucza możliwości stosowania do montażu piwnic…

24.04.2021

Stosowanie poduszek żelbetowych

Stosowanie poduszek żelbetowych Z uwagi na obciążenie wywołane przez żuraw, należy zwrócić szczególną uwagę na staranne, warstwowe obsypanie murów piwnicznych,…

24.04.2021

Przestoje załóg robotniczych

Przestoje załóg robotniczych Organizacja wykonywania robót metodami uprzemysłowionymi (program uprawnienia budowlane na komputer). Sprawna organizacja wykonawstwa w budownictwie uprzemysłowionym jest…

24.04.2021

Systemy budownictwa uprzemysłowionego

Systemy budownictwa uprzemysłowionego Wszystkie wyżej wymienione korzyści, wynikające ze stosowania uprzemysłowionych metod produkcji budowlanej - poprzez zmniejszenie pracochłonności robót, obniżenie…

24.04.2021

Obliczanie wydajności betoniarek

Obliczanie wydajności betoniarek Licznik powyższego wzoru może ulegać pewnym zmianom, w zależności od ilości i rodzaju procesów roboczych, wchodzących w…

24.04.2021

Deskowania przesuwne

Deskowania przesuwne Podstawowym czynnikiem w racjonalnie opracowanej metodzie wykonania robót betonowych jest zastosowanie właściwego rodzaju i konstrukcji deskowania i stemplowania…

24.04.2021

Kolejność wznoszenia murów

Kolejność wznoszenia murów Schemat kolejności wznoszenia murów i wykonania stropów metodą kolejnych pasów, przy podziale na dwie działki. Cyfry na…

24.04.2021

Harmonogram robót murowych

Harmonogram robót murowych Harmonogram robót murowych przy podziale budynku w planie na dwie działki. Z harmonogramu wynika, że czas robót…

24.04.2021

Obliczenie liczby zespołów

Obliczenie liczby zespołów Pas drugi i trzeci, a przy wysokich kondygnacjach i dalsze pasy, wykonywane są z poziomu pomostów rusztowań…

24.04.2021

Pomocnicy donoszący materiał

Pomocnicy donoszący materiał Pomocnicy donoszący materiał nie wchodzą oczywiście w skład zespołu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zespół dwójkowy należy…

24.04.2021

Obliczanie wydajności

Obliczanie wydajności Obliczanie wydajności i dane techniczne środków transportu poziomego i pionowego. W rozdziale tym będą omówione sposoby obliczania wydajności…

24.04.2021

Organizacja transportu

Organizacja transportu   Tak prowadzony dziennik po ukończeniu budowy zostaje przekazany inwestorowi, jako załącznik do rachunku ostatecznego. Księga obmiarów robót…

24.04.2021

Harmonogram zatrudnienia murarzy

Harmonogram zatrudnienia murarzy Wpisujemy potrzebną średnią ilość robotników, zakładając uprzednio ilość dni pracy. Tę ilość robotników obliczymy, dzieląc ilość roboczo-…

24.04.2021

Normatywy długości cyklu produkcyjnego

Normatywy długości cyklu produkcyjnego   Normatywy długości cyklu produkcyjnego służą również jednostkom nadrzędnym dla oceny działalności przedsiębiorstw i tworzą jednolitą…

24.04.2021

Wznoszenie ścian

Wznoszenie ścian W budynkach o ścianach nośnych murowanych w zasadzie przyjmujemy, że robotami prowadzącymi będą roboty związane ze wznoszeniem ścian…

24.04.2021

Rodzaje zaplecza

Rodzaje zaplecza Jak wiemy, nie wszystkie procesy budowlane wykonywane są bezpośrednio na budowie. W związku z tym produkcję budowlaną dzieli…

24.04.2021

Dane orientacyjne

Dane orientacyjne Przytoczone dane orientacyjne o zakresie stosowania różnych rodzajów środków mogą służyć jedynie jako wytyczne. Decyzja o wyborze właściwego…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami