Miesiąc: Czerwiec 2021

23.06.2021

Najważniejsze właściwości

Najważniejsze właściwości Niepożądane są w składzie barwników niektóre substancje wywierające szkodliwy wpływ na organizm ludzki (np. związki arsenu, rtęci, miedzi,…

23.06.2021

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni Badano zestawy surowcowe barwników, wypalone w temperaturze 1250 i 1320°C. Widma w podczerwieni próbek potwierdzają wyniki analizy…

23.06.2021

Procesy zachodzące w barwnikach

Procesy zachodzące w barwnikach O występowaniu tej fazy świadczy linia 3,01 A, którą, różniącą się tylko intensywnością, obserwować można na…

22.06.2021

Efekty ekonomiczne

Efekty ekonomiczne Efekty ekonomiczne stosowania żużla żelazochromowego jako składnika surowcowego do produkcji cementu zielonego Wykonano badania laboratoryjne i próby przemysłowe…

22.06.2021

Ziemia krzemionkowa

Ziemia krzemionkowa Ziemia krzemionkowa - jako dodatek do cementów dekoracyjnych - nie jest stosowana, gdyż zawiera domieszki żelaza, nadające jej…

22.06.2021

Zwiększenie wytrzymałości cementu

Zwiększenie wytrzymałości cementu Zwiększenie wytrzymałości cementu belitowego, po dodaniu mineralizatorów, można wyjaśnić ich wpływem wyrażającym się zwiększeniem w klinkierze zawartości…

22.06.2021

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia w podczerwieni. Widma w podczerwieni wykazują tylko niewielkie różnice dla różnych klinkierów, spowodowane wprowadzeniem Na-jSiF,,, CaF2,…

22.06.2021

Analiza rentgenowska

Analiza rentgenowska W przedziale temperatury 635-675°C efekt endotermiczny na krzywej DTA świadczy o przemianie polimorficznej krzemianu dwuwapniowego, a zatem wskazuje…

22.06.2021

Mineralizatory fluorkowe

Mineralizatory fluorkowe Mineralizatory fluorkowe wprowadzano w postaci chemicznie czystych związków, siarczan wapniowy - w postaci gipsu, a bezwodnik kwasu borowego…

22.06.2021

Badane mieszaniny surowcowe

Badane mieszaniny surowcowe Badane mieszaniny surowcowe mają zwiększoną zawartość tlenków chromu (do 2,5%) i magnezu (powyżej 5%). Obecny w klinkierze…

22.06.2021

Proces spiekania klinkierów

Proces spiekania klinkierów Zawartość wolnego wapna w spiekach badanych materiałów określano metodą Frankego. Sproszkowane próbki wypalano najpierw w temperaturze 500-1-1300CC,…

22.06.2021

Remgenogram klinkieru

Remgenogram klinkieru Remgenogram klinkieru o module Mn = 0,65, prażonego w temperaturze 1440°C, wykazuje znaczną zawartość fazy C2S (1,48, 2,10…

22.06.2021

Reakcje rozkładu kredy

Reakcje rozkładu kredy Reakcje rozkładu kredy i CaC03 osiągają maksymalne szybkości w temperaturze odpowiednio 910 i 940°C. Różnica temperatury dysocjacji…

22.06.2021

Fizyczne i mechaniczne właściwości

Fizyczne i mechaniczne właściwości Fizyczne i mechaniczne właściwości zielonych cementów. Mieszaniny surowcowe wypalano w elektrycznym piecu laboratoryjnym. Jednostkowe zużycie tych…

22.06.2021

Tlenek chromowy

Tlenek chromowy Tlenek chromowy w ilości 1-2,75% nie wywiera ujemnego wpływu na powstawanie fazy /5 C2S. Należy oczekiwać, że nie…

22.06.2021

Fazowy skład produktów syntezy

Fazowy skład produktów syntezy Wpływ tlenku chromowego na syntezę i właściwości krzemianu dwuwapniowego (program uprawnienia budowlane na komputer). W cementach…

22.06.2021

Obróbka cieplna żużla

Obróbka cieplna żużla Widma w podczerwieni żużla żelazochromowego, mają pasma pochłaniania dotyczące drgań walencyjnych (vas) Si-O w przedziale częstotliwości 835-r950…

22.06.2021

Bazalt w postaci tłucznia

Bazalt w postaci tłucznia Uzyskane cementy zawierały do 5% glinianów wapniowych i zwiększoną ilość glinożelazianów wapniowych, co wskazywało na ich…

22.06.2021

Dynamiczny moduł sprężystości

Dynamiczny moduł sprężystości Wytrzymałość na ściskanie i na zginanie próbek dojrzewających w wodzie i na powietrzu wzrasta z upływem czasu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami