Miesiąc: Czerwiec 2021

30.06.2021

Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe Duża możliwość zastosowania tych wypraw do zbiorników przeciwpożarowych (co w praktyce zostało wykonane i osiągnięto pozytywne wyniki), do…

30.06.2021

Zakres stosowania wypraw cementów

Zakres stosowania wypraw cementów Do bezspornych zalet wypraw cementowo-glinianych zaliczamy przede wszystkim to, że w odróżnieniu od wyprawy wapiennej szybciej…

30.06.2021

Wykonywanie robót murowych

Wykonywanie robót murowych Wykonywanie robót murowych przy użyciu zapraw cementowo- glinianych (program uprawnienia budowlane na komputer). Roboty murowe przy użyciu…

30.06.2021

Skład zaprawy

Skład zaprawy W porównaniu z zaprawami tradycyjnymi wykazują one znacznie większą przyczepność. Daje to dodatkową korzyść, gdyż mur cementowo- gliniany…

30.06.2021

Elementy ścienne

Elementy ścienne Elementy ścienne z tworzyw cementowo-glinianych, pełne oraz pustaki, i elementy izolacji termicznej użyć można do ścian wewnętrznych i…

30.06.2021

Pojemność osadnika

Pojemność osadnika Pojemność osadnika, magazynującego zawiesinę gliny wynosi od 3,5 do 6,0 m3. Przy większych robotach należy do tego celu…

29.06.2021

Kontrola jakości wykonanej mieszaniny

Kontrola jakości wykonanej mieszaniny Przy produkcji na skalę przemysłową powstać mogą trudności w uzyskaniu wymaganej dokładności przemieszania, gdyż technicznie i…

29.06.2021

Trwałość tworzywa

Trwałość tworzywa Zachowanie tych warunków daje gwarancję wymaganej wytrzymałości i trwałości tworzywa, gdyż intensywne i dokładne przemieszanie zwiększa koncentrację spoiwa…

29.06.2021

Glina sproszkowana

Glina sproszkowana Glina sproszkowana powinna być na budowie przechowywana w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed działaniami atmosferycznymi. Jak wykazały doświadczenia, glina…

29.06.2021

Produkcja gliny sproszkowanej

Produkcja gliny sproszkowanej Produkcja gliny sproszkowanej mimo że jest kosztowna i pracochłonna, jest uzasadniona, gdyż glina sproszkowana daje się łatwiej…

29.06.2021

Mieszarki gliny

Mieszarki gliny Mieszarki gliny stosowane są o pojemności od 1 do 4 m3. Wewnątrz mieszarki na łożyskach umieszczone są poziomo…

29.06.2021

Przygotowanie zawiesiny gliny

Przygotowanie zawiesiny gliny Zawiesinę gliny możemy przygotować w sposób ręczny lub mechaniczny (program uprawnienia budowlane na komputer). Ręczne przygotowanie zawiesiny.…

29.06.2021

Proces technologiczny

Proces technologiczny Proces technologiczny produkcji tworzyw cementowo-glinianych dzieli się na następujące etapy: - przygotowanie surowców’ do wyrobu tworzyw, - przygotowanie…

29.06.2021

Mineralizacja na sucho

Mineralizacja na sucho Mineralizacja cementem na sucho. Poprzednie sposoby impregnacji wymagają nawilżania trocin, a następnie po impregnacji - suszenia. Sposób…

29.06.2021

Właściwości i rodzaje trocin

Właściwości i rodzaje trocin Do produkcji lekkich betonów cementowo-glinianych z dodatkiem trocin nadają się przede wszystkim trociny z drewna drzew…

29.06.2021

Ściany monolityczne

Ściany monolityczne Dla przyśpieszenia oczyszczenia żużla można dodać wodę wapienną, która gasi wapno i wyługowuje siarkę, oczyszczając z gliny powierzchnię…

29.06.2021

Żużel wielkopiecowy

Żużel wielkopiecowy Żużle należą do materiałów tanich i łatwo dostępnych. Stanowią one produkt odpadowy hutnictwa żelaza (żużle wielkopiecowe) lub pozostałość…

29.06.2021

Transport i przechowywanie

Transport i przechowywanie Piaski zawierające takie ziarna nadają się do zapraw’ i do wykonywania elementów z tworzyw cementowo- glinianych. Piasek…

29.06.2021

Domieszki mineralne

Domieszki mineralne Jako domieszki mineralne bardzo szkodliwe mogą czasem występować w piasku błyszczące ziarnka pirytu oraz gips. Powodują one zmniejszenie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami