Miesiąc: Czerwiec 2021

25.06.2021

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa Wszystkie pomieszczenia w obiektach stacji powinny mieć wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb użytkowych, uzyskaną za pomocą wentylacji naturalnej…

25.06.2021

Obiekty stacji uzdatniania wody

Obiekty stacji uzdatniania wody Powierzchnie ścian do wysokości min. 2,0 m oraz posadzki we wszystkich pomieszczeniach często użytkowanych powinny być…

25.06.2021

Lokalizacja krytej pływalni

Lokalizacja krytej pływalni Lokalizacja krytej pływalni i wielkość związanego z nią terenu muszą być szczególnie dokładnie analizowane pod kątem pełnego…

25.06.2021

Pralnie

Pralnie Woda powinna być doprowadzona do pomieszczeń kąpielowych, węzłów sanitarnych, pokoju personelu, bufetu, fryzjerni, pralni i kotłowni. Należy przewidzieć także…

25.06.2021

Umieszczanie okien budynków mieszkalnych

Umieszczanie okien budynków mieszkalnych Dla uzyskania we wnętrzu oświetlenia dziennego równomiernego (rozproszonego) niektóre budynki mają okna skierowane na północ. W…

25.06.2021

Konstrukcje podłóg

Konstrukcje podłóg Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ze względu na swój specjalny charakter wymagają takiego wykończenia, które zapewni utrzymanie właściwej czystości i porządku…

25.06.2021

Pomieszczenia natryskowe

Pomieszczenia natryskowe Pomieszczenia natryskowe powinny być usytuowane w zespołach szatni tak, aby pracownicy mieli łatwy dostęp do nich, nie kolidujący…

25.06.2021

Pomieszczenia higieny osobistej

Pomieszczenia higieny osobistej Korytarze stanowiące dojścia do pomieszczeń zbiorowego użytku powinny być oświetlone światłem dziennym, bezpośrednim lub pośrednim. W budownictwie…

25.06.2021

Podział i zasady ustalania

Podział i zasady ustalania Obciążenia są to siły działające na konstrukcje budowlane, powodujące powstawaniu w nich naprężeń i odkształceń. Rozróżnia…

25.06.2021

Koordynacja modularna

Koordynacja modularna Koordynacja obejmuje przede wszystkim elementy produkowane masowo zwłaszcza te, które w zestawieniu z innymi elementami nie nadają się…

25.06.2021

Wpływ ujemnych temperatur

Wpływ ujemnych temperatur Ponieważ skurcz betonu zależy od zawartości wody, a więc od tzw. pola wilgotnościowego, które ma podobny charakter…

25.06.2021

Zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie konstrukcji Dokładniejsze informacje o stanie naprężeń w konstrukcjach betonowych można uzyskać przez iterację, przyjmując w kolejnych przybliżeniach poprawione moduły…

25.06.2021

Bilans ciepła

Bilans ciepła Bilans ciepła dla pomieszczeń uwzględniający wentylację niezbędny jest do sporządzenia analizy strat energetycznych obiektów w okresie zimy i…

25.06.2021

Wilgotność powietrza

Wilgotność powietrza Warunki wymiany energii z otoczeniem stanowią o komforcie cieplnym. Znaczenie jego ujawnia się szczególnie w warunkach koniecznego wysiłku…

25.06.2021

Warunki środowiskowe

Warunki środowiskowe Po zarobieniu składników kitu otrzymuje się gęstoplastyczną masę, dobrze urabialną w okresie 1 h w temperaturze 20°C. Masa…

25.06.2021

Rodzaj substancji błonotwórczej

Rodzaj substancji błonotwórczej Dla celów praktycznych wyroby malarskie dzieli się najczęściej wg rodzaju substancji błonotwórczej, np. wyroby („grunty”, podkłady, emalie)…

25.06.2021

Materiały do izolacji chemoodpornych

Materiały do izolacji chemoodpornych Zabezpieczenie elementów budowlanych przed korozją wykonuje się przeważnie w postaci powłok malarskich antykorozyjnych lub chemoodpornych. Powłoki…

25.06.2021

Wypełniacz mineralny

Wypełniacz mineralny Kit asfaltowo-gumowy „Agum” produkowany na bazie asfaltów i odpadów gumowych zawiera wypełniacz mineralny i dodatki uplastyczniające. Jest czarną…

25.06.2021

Kity asfaltowe

Kity asfaltowe Kity asfaltowe stosowane na zimno (PN-74/B-30175) mają konsystencję plasteliny, składają się z 50-75% asfaltu i składników uplastyczniających, 20-40%…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami