Miesiąc: Czerwiec 2021

29.06.2021

Barwa piasku

Barwa piasku Jednak pewne gatunki piasku, a zwłaszcza piaski ilaste zawierają rozpuszczalną w wodzie w niewielkiej ilości od 0,5 do 1,5%…

29.06.2021

Badanie doraźne plastyczności

Badanie doraźne plastyczności W celu przeprowadzenia doraźnego badania plastyczności należy wilgotną glinę potrzeć lekko płytką metalową, a suchą - paznokciem.…

29.06.2021

Badanie gliny

Badanie gliny Próbki pobieramy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach ok. 20 x 20 cm i wysokości odpowiadającej głębokości zamierzanego wykopu.…

29.06.2021

Skład chemiczny i mineralny

Skład chemiczny i mineralny Jako składniki chemiczne występują w glinie krzemionka, tlenki glinu, żelaza, wapnia, magnezu, sodu i potasu, woda…

29.06.2021

Glina

Glina Dotychczasowe badania i obserwacje nad tworzywami cementowo- glinianymi wykonywane były (przeważnie) przy użyciu cementu 250 i niewielkiej ilości cementu…

29.06.2021

Przechowywanie cementu

Przechowywanie cementu Cement jest wrażliwy na wilgoć. W kilka godzin po zawilgoceniu traci on swoje własności wykazując mniejszą wytrzymałość na…

29.06.2021

Dokładność zmielenia

Dokładność zmielenia Cement po zmieszaniu (zarobieniu) z wodą do konsystencji plastycznej, dzięki zachodzącym w nim procesom chemicznymi wiąże i twardnieje…

29.06.2021

Gatunek gliny

Gatunek gliny Oczywiście, iż gatunek gliny, a zwłaszcza jej skład granulometryczny, również wpływa na optimum dodatku gliny do cementu. Im…

29.06.2021

Optymalne ilości dodatku gliny

Optymalne ilości dodatku gliny Nie zawsze jednak zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania na mrozoodporność. Na przykład przy tworzywach cementowo-glinianych, o nasiąkliwości…

29.06.2021

Mrozoodporność

Mrozoodporność Tworzywa cementowo-gliniane użyte do zapraw bądź do produkcji elementów ściennych posiadałyby ograniczoną stosowalność, gdyby nie były odporne na działanie…

29.06.2021

Nasiąkliwość tworzywa

Nasiąkliwość tworzywa Nasiąkliwość tworzywa określa się jego zdolnością do wchłaniania wody pod zwykłym ciśnieniem. Im większa jest porowatość tworzywa, tym…

29.06.2021

Powierzchnia frakcji piaszczystych

Powierzchnia frakcji piaszczystych W porównaniu z tą wielkością sumaryczna powierzchnia frakcji piaszczystych jest nadzwyczaj mała, a cementu pośrednia. Ponadto wzajemne…

29.06.2021

Wiązanie

Wiązanie Zaprawy cementowe chude, np. o proporcji cementu i piasku 1:6, 1:7 itd., są nieurabialne (i dlatego w praktyce nie…

29.06.2021

Urabialność

Urabialność Badania rosyjskich uczonych potwierdziły energiczne wychwytywanie jonów Ca ++ przez glinę z roztworów. I tak, przy zaczynie cementowym stwierdzono…

29.06.2021

Trwałość związków uwodnionych

Trwałość związków uwodnionych Trwałość związków uwodnionych wpływa na jakość i wytrzymałość otrzymanej zaprawy lub betonu. Wiadomo również, że na jakość…

29.06.2021

Oszczędność na kosztach instalacji

Oszczędność na kosztach instalacji Oszczędność na czasie budowy i na suszeniu budynków dzięki wyeliminowaniu wapna, które twardniejąc wydziela znaczne ilości…

29.06.2021

Zwiększenie produkcji cegły

Zwiększenie produkcji cegły Dla wykonania tego planu trzeba będzie zwiększyć produkcję cegły dwukrotnie, dachówek 2,5 raza, cementu dwukrotnie itd. W…

29.06.2021

Spoiwo wapienne

Spoiwo wapienne Elementy wykonano częściowo na miejscu przez niefachowych rzemieślników, a częściowo w cegielni. Praktyczne i naukowe badania tego zagadnienia…

29.06.2021

Postęp techniczny

Postęp techniczny W Anglii, Holandii, Francji oraz w Chinach wykonuje się z gruntu gliniastego (w postaci drobnych grudek) zmieszanego z…

29.06.2021

Zarys historyczny

Zarys historyczny Już we wczesnych okresach cywilizacji znane było stosowanie niewypalonej gliny do celów budownictwa. W wielu krajach np. w…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami