Miesiąc: Czerwiec 2021

25.06.2021

Masy asfaltowe

Masy asfaltowe Lepiki stosuje się również do klejenia płyt izolacji termicznej. Odmianą lepiku jest masa zalewowa Z (PN-54/5-30001), stosowana na…

25.06.2021

Wymiary hali

Wymiary hali Ahydrosil K (metasilikonian potasu) jest roztworem żywicy metylosilikonowej w ługu potasowym, o stężeniu żywicy ok. 20%. Jego gęstość…

24.06.2021

Izolacje chemoodporne

Izolacje chemoodporne Izolacje chemoodporne stosuje się do ochrony obiektów przed agresywnym działaniem zewnętrznego środowiska gazowego, ciekłego lub stałego. Ogólne zasady…

24.06.2021

Korozja żelbetu

Korozja żelbetu Dodatki wprowadzone do mieszanki betonowej dla zwiększenia odporności betonu (szkło wodne, chlorek żelazowy, glinian sodowy) zmieniają w środowiskach…

24.06.2021

Mechanizm korozyjnego działania

Mechanizm korozyjnego działania Mechanizm korozyjnego działania środowiska stałego sprowadza się do działania środowiska ciekłego zawierającego odpowiednie czynniki agresywne występujące w…

24.06.2021

Stopień mrozoodporności betonu

Stopień mrozoodporności betonu Kruszywo ma mniejsze znaczenie. Niszczenie betonu wskutek małej mrozoodporności grubego kruszywa, może rozpocząć się dopiero po zniszczeniu…

24.06.2021

Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja betonu Zagęszczanie mieszanki odbywa się ręcznie przez sztychowanie (nakłuwanie prętem) lub mechanicznie wibratorami. Zagęszczanie ręczne stosuje się tylko dla…

24.06.2021

Projektowanie betonu

Projektowanie betonu Projektowanie betonu można wykonać metodą rachunkową, wykreślną lub doświadczalną. Podział ten jest bardzo ogólny, ponieważ każda metoda rachunkowa…

24.06.2021

Wytrzymałość gwarantowana

Wytrzymałość gwarantowana Z wytrzymałością gwarantowaną jest związane pojęcie klasy betonu (dawniej marka), symbolu liczbowego (np. B 30), określającego jakość betonu…

24.06.2021

Urabialność mieszanki betonowej

Urabialność mieszanki betonowej Urabialność mieszanki betonowej charakteryzuje jej zdolność do formowania się wg założonego kształtu, bez przerw i rozwarstwień. Właściwą…

24.06.2021

Jakość kruszywa

Jakość kruszywa Jakość kruszywa ocenia się: - według właściwości fizyczno-mechanicznych: wytrzymałości, mrozoodporność odporności na uderzenia, ścieralności, szczelności, porowatości, wodochłonności, gęstości…

24.06.2021

Sztywny szkielet betonu

Sztywny szkielet betonu Kruszywo tworzy sztywny szkielet betonu oraz zmniejsza jego skurcz, powstający w wyniku skurczu twardniejącego zaczynu cementowego. Beton…

24.06.2021

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa jest mieszaniną cementu, piasku i wody. Stosuje się najczęściej cement portlandzki marki 25 lub 35. Kruszywem…

24.06.2021

Asfalty specjalne

Asfalty specjalne Asfalty specjalne Filex (PN-60/C-96176) są to asfalty wysokopróżniowe do wyrobu kwasoodpornych. Wadą tych asfaltów jest].bardzo wysoka temperatura łamliwości,…

24.06.2021

Asfalty

Asfalty Ciągliwość (duktylność) oznacza właściwość plastyczną asfaltu, określoną długością do jakiej normowa próbka asfaltu daje się rozciągnąć w duktylometrze bez…

24.06.2021

Spoiwa wapienne

Spoiwa wapienne Do spoiw wapiennych zalicza się wapno palone, gaszone i pokarbidowe. l»ipno palone otrzymuje się przez wypalanie kamienia wapiennego…

24.06.2021

Spoiwa cementowe

Spoiwa cementowe Z technologicznego punktu widzenia ważną cechą spoiw jest energochłonność procesów ci wytwarzania. Przyjmując nakład energii na wytworzenie cementu…

24.06.2021

Cechy technologiczne spoiw mineralnych

Cechy technologiczne spoiw mineralnych Praktyczną granicę między spoiwami hydraulicznymi i powietrznymi wyznacza s za pomocą modułu hydraulicznego, oznaczającego stosunek masy…

24.06.2021

Kopułki szklane

Kopułki szklane Kopułki szklane są wyrabiane ze szkła hartowanego grubości 5 mm, o podstawie kc o średnicy 800 mm, kwadratu…

24.06.2021

Szkło pochłaniające

Szkło pochłaniające Szkło pochłaniające promienie podczerwone „Antisol” ma zabarwienie niebieskozielone, pochłaniające promienie cieplne (podczerwone). Pozostałe jego cechy są zbliżone do…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !