Miesiąc: Czerwiec 2021

28.06.2021

Studzienki kontrolne

Studzienki kontrolne Korzyści wynikające z realizacji tuneli przewodowych powinny być wykorzystane podczas przebudowy układów komunikacyjnych w miastach, gdyż w ten…

28.06.2021

Rurociągi gazowe

Rurociągi gazowe Rozpatrywane tu rurociągi (gazowe, wodociągowe i ciepłownicze) różnią się wymaganiami eksploatacyjnymi. Rurociągi gazowe w miastach przewidziano na niskie…

28.06.2021

Linia ciśnień

Linia ciśnień Linię ciśnień wyznacza się graficznie lub analitycznie zakładając przybliżony kształt sklepienia w celu ustalenia obciążeń. Jeśli sklepienie ma…

28.06.2021

Ocena bezpieczeństwa rurociągów

Ocena bezpieczeństwa rurociągów Stosuje się dwie metody określania bezpieczeństwa przewodów rurowych, polegające na wyznaczeniu: - sił i momentów w niebezpiecznych…

28.06.2021

Zbrojenie rur

Zbrojenie rur Rury azbestowo-cementowe produkuje się metodą przemysłową, przez nakładanie cienkiej warstwy zaprawy z włókna azbestowego i cementu na obracający…

28.06.2021

Rurociągi ciśnieniowe

Rurociągi ciśnieniowe Pod względem eksploatacyjnym dzieli się je na grawitacyjne o swobodnym zwierciadle cieczy, wykorzystujące do jej przemieszczenia różnicę poziomów…

28.06.2021

Ściana cylindryczna

Ściana cylindryczna Rozwiązania 1-4 odnoszą się do posadowienia na płytko położonej warstwie nośnej, natomiast przy głębiej zalegającym wytrzymałym gruncie należy…

28.06.2021

Konstrukcja wieży zbiornika

Konstrukcja wieży zbiornika Konstrukcja wieży zbiornika stanowi układ przestrzenny, złożony z 8 słupów, usytuowanych na obwodzie koła oraz cylindrycznego szybu…

28.06.2021

Strop zbiornika

Strop zbiornika Strop zbiornika rozwiązany jako grzybkowy wsparto na słupach rozmieszczonych wzdłuż obwodu dwóch pierścieni koncentrycznych. Ściana grubości 16 cm…

28.06.2021

Duże obiekty

Duże obiekty Główną niedogodnością metody są dodatkowe znaczne momenty zginające w obszarze między strefą sprężoną a niesprężoną. Zakłócenia stanu błonowego…

28.06.2021

Sprężanie zbiorników cylindrycznych

Sprężanie zbiorników cylindrycznych O grubości ścian zbiorników cylindrycznych decyduje głównie wytrzymałość betonu na rozciąganie. Zastępcze dopuszczalne naprężenie w ścianie (uwzględniając…

28.06.2021

Płaskie przykrycie zbiornika cylindrycznego

Płaskie przykrycie zbiornika cylindrycznego Z wystarczającą dokładnością można przyjąć, że moment podporowy jest dwukrotnie większy (wartość bezwzględna) niż maksymalny moment…

28.06.2021

Ściana zbiornika

Ściana zbiornika Dogodną metodą wyznaczania momentów i sił normalnych w zbiornikach cylindrycznych o dużych pojemnościach i znacznej średnicy w stosunku…

28.06.2021

Ustalenie rzeczywistych obciążeń

Ustalenie rzeczywistych obciążeń Obciążenie takie wywołuje jedynie ciecz działająca na wewnętrzną powierzchnię zbiornika lub z zewnątrz, pod warunkiem że żaden…

28.06.2021

Stropy zbiorników

Stropy zbiorników Ten ostatni cel uzyskuje się zazwyczaj przez ułożenie na stropie nasypu ziemnego grubości 60-150 cm. Ponieważ ciężar objętościowy…

28.06.2021

Podłużny zbiornik

Podłużny zbiornik Na stan naprężeń niekorzystnie wtedy wpływa różnica temperatur między górną ramą usztywniającą a dolną częścią konstrukcji stale zanurzoną…

28.06.2021

Zapewnienie stateczności

Zapewnienie stateczności Jeśli w gruncie przepuszczalnym poziom wody gruntowej leży powyżej dna zbiornika, to wypór wody (przy opróżnionym zbiorniku) należy…

28.06.2021

Zbiorniki terenowe prostokątne

Zbiorniki terenowe prostokątne W większych budowlach o rzucie prostokątnym pozostawia się szczeliny dylatacyjne w celu zabezpieczenia konstrukcji przed skutkami nierównomiernego…

28.06.2021

Grubość płyty

Grubość płyty Niezależnie od sposobu rozwiązania ściany, zewnętrzne jej wymiary wyznacza się jak dla murów oporowych. Ponieważ stosunek parcia gruntu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami