Miesiąc: Czerwiec 2021

28.06.2021

Grubość ściany

Grubość ściany Metody określania wymiarów stopy dają jedynie wartości przybliżone. Pa ustaleniu grubości elementów należy sprawdzić stateczność ściany oraz obliczeniowe…

28.06.2021

Wysoki mur oporowy

Wysoki mur oporowy Przekroje zwykle wykonywanych murów oporowych. Niewysokie mury mogą mieć przekrój prostokątny, przy większych wysokościach są one jednak…

28.06.2021

Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu Odwodnienie dachu do wnętrza budynku ma również wiele zalet, a mianowicie: - jest prostsze w wykonaniu od odwodnienia…

28.06.2021

Beton i stal

Beton i stal W budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym najczęściej stosowane są dachy o konstrukcji z betonu lub stali. O wyborze…

28.06.2021

Wada stropów płytowych betonowanych

Wada stropów płytowych betonowanych Do wykonania stropów w budynkach przemysłowych i magazynowych najczęściej służą w Polsce następujące prefabrykaty: - płyty…

28.06.2021

Duża odporność ogniowa

Duża odporność ogniowa Przeważnie w konstrukcjach żelbetowych spotyka się układy płytowe lub płytowo-żebrowe, zarówno monolityczne, tj. betonowane na miejscu przeznaczenia,…

28.06.2021

Ściana jednopowłokowa

Ściana jednopowłokowa Ściana jednopowłokowa wykonana jest z blachy fałdowej ułożonej od strony zewnętrznej, ocieplonej płytami wełny mineralnej (rys. 6-61). Warstwa…

28.06.2021

Prasowany azbestocement

Prasowany azbestocement Zależnie od przeznaczenia i zastosowanych materiałów ściany charakteryzują następujące cechy: - wytrzymałość, - sztywność, - ognioodporność, -szczelność, -…

28.06.2021

Przekazywanie obciążeń

Przekazywanie obciążeń Przekazywanie obciążeń na grunt przez fundamenty pośrednie dokonywane jest za pomocą elementów umieszczonych w gruncie na odpowiedniej głębokości,…

28.06.2021

Elementy konstrukcyjne budynków

Elementy konstrukcyjne budynków W obliczeniach elementów mimośrodowo ściskanych rozróżnia się: - przypadek dużego mimośrodu, gdy zniszczenie przekroju rozpoczyna się od…

25.06.2021

Stan graniczny zmęczenia konstrukcji

Stan graniczny zmęczenia konstrukcji Zarówno cała konstrukcja, jak i wszystkie jej elementy powinny być zabezpieczone przed wystąpieniem stanów granicznych nośności…

25.06.2021

Obudowa budynku

Obudowa budynku Obudowa budynku przewidziana jest w wariancie ciężkim i lekkim. Obudowę ciężką stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe, ocieplone podczas montażu…

25.06.2021

Rodzaje słupów i rygli

Rodzaje słupów i rygli System zawiera dwa rodzaje słupów i rygli dla hal rozpiętości do 15 m i powyżej 15…

25.06.2021

Konstrukcja nośna systemu

Konstrukcja nośna systemu Konstrukcję nośną systemu Stran-Steel stanowią dwuprzegubowe ramy pełnościenne o dwuspadowych ryglach (spadek 1 : 12), na których…

25.06.2021

Postęp w produkcji profili

Postęp w produkcji profili Przy opracowywaniu systemów budownictwa zwraca się uwagę na maksymalne w> kończenie fabryczne elementów pozwalające na ograniczenie…

25.06.2021

Hale ramowe

Hale ramowe Hale ramowe, zwłaszcza wykonane na mokro, stanowią konstrukcje przestrzenne Przestrzenna praca konstrukcji hali zależy od sztywności jej elementów…

25.06.2021

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe Drzwi wejściowe powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, szerokości min. 80 m, otwierane na zewnątrz pod naciskiem.…

25.06.2021

Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie Pompownie i przepompownie powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Między halą pomp a zbiornikiem czerpalnym przy różnej…

25.06.2021

Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie Pompownie dla wodociągów komunalnych i przepompownie ścieków kanalizacji komunalnych służą do podnoszenia (przepompowywania) wody lub ścieków. W…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami