Miesiąc: Październik 2021

27.10.2021

Wbicie ścianki

Wbicie ścianki Wyznaczoną poprzednimi sposobami głębokość wbicia ścianki należy według Bluma powiększać o ok. 20%, a to z tego względu,…

27.10.2021

Wykreślenie w wieloboku

Wykreślenie w wieloboku Wykreślenie w wieloboku sił promienia równoległego do zamykającej pozwoli wyznaczyć wartość tego odporu, jak również i wartość…

27.10.2021

Obliczenie ścianki szczelnej

Obliczenie ścianki szczelnej Przed ścianką autor metody przyjmuje odpór graniczny według Coulomba, pomniejszony o drugostronne parcie czynne, za ścianką zaś…

27.10.2021

Ścianka zakotwiona pojedynczo

Ścianka zakotwiona pojedynczo Ścianka zakotwiona pojedynczo pracuje już nie jako wspornik, lecz jako belka wolno podparta u góry i dołu,…

27.10.2021

Nabrzeża oczepowe

Nabrzeża oczepowe W nabrzeżach oczepowych obliczeniu podlegają: ścianka szczelna, zakotwienie i oczep. W nabrzeżach oczepowych zwykle ścianki szczelne uważa się…

27.10.2021

Wektor ciśnienia spływowego

Wektor ciśnienia spływowego W środku ciężkości każdego kwadracika czy trójkąta zaczepiamy wektor ciśnienia spływowego skierowany stycznie do linii prądu przebiegającej…

27.10.2021

Ciśnienie spływowe

Ciśnienie spływowe Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości konieczność uwzględniania w obliczeniach stateczności budowli oporowych ciśnienia spływowego, ponieważ ciśnienie to działa…

27.10.2021

Technika elektronowa

Technika elektronowa W gruntach bardzo spoistych {cp ~ 0) najniekorzystniejsza teoretycznie powierzchnia ześlizgu leży nieskończenie głęboko. Jeżeli zatem w takim…

27.10.2021

Punkt obrotu

Punkt obrotu Punkt obrotu przyjmuje się jednakowo przy wszystkich próbach, położenie jego bowiem ma na ogół mały wpływ na wartość…

27.10.2021

Szybkość opadania wody

Szybkość opadania wody W celu wyznaczenia maksymalnej różnicy poziomów na drodze obliczeniowej, przy znanym tylko przebiegu stanów wody w basenie,…

27.10.2021

Przybliżenie nadmiernie ostrożne

Przybliżenie nadmiernie ostrożne Istotnym problemem obliczeń hydrologicznych nabrzeży jest wyznaczanie maksymalnej różnicy pomiędzy poziomem wody gruntowej a poziomem wody w…

27.10.2021

Ciężar własny

Ciężar własny W fazie pierwszej bezpośrednio poza wzniesioną budowlą sypie się kamień tak, aby układając się pod kątem tarcia wewnętrznego…

27.10.2021

Krawężniki kamienne

Krawężniki kamienne Oszczędniejsze (doraźnie, ale nie na dłuższą metę) rozwiązanie stanowi krawężnik stalowy z kształtówki (najczęściej z kątówki 150x150x15, lub…

27.10.2021

Zawory kulowe

Zawory kulowe Zawory kulowe osadzone są w skrzynkach stalowych, lub dla uniknięcia rdzewienia - żelbetowych, prefabrykowanych. Skrzynki te osadza się…

27.10.2021

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe Warunki gruntowe często jednak pozwalają na płytkie fundamentowanie szyny poddźwignicowej. W obu wypadkach żelbetowa belka poddźwignicowa stanowiąca fundament…

27.10.2021

Odbojnice pływające

Odbojnice pływające Odbojnice pływające mogą być również pneumatyczne obrotowe, złożone z kilku (np. 5) kół opatrzonych oponami na wspólnej poziomej…

27.10.2021

Odbojnice

Odbojnice Należy zauważyć, że odbojnic faszynowych mimo zawieszenia ich na poziomie wody nie można uważać za pływające, gdyż zwykle po…

27.10.2021

Siły styczne

Siły styczne Zasadniczo urządzenie przenosi bezpiecznie nacisk do 125 000 kG i energię 68 • 103 kG • m (na…

27.10.2021

Odbojnice mechaniczne

Odbojnice mechaniczne W ten sposób uderzenie amortyzuje się częściowo przez bezwładność ciężkiej masy o ciężarze 16 tys. kG kołyszącej się…

27.10.2021

Wymiary bloków i wałków

Wymiary bloków i wałków Wymiary bloków i wałków są zwykle znormalizowane. Na nabrzeżach dla statków pełnomorskich średniej wielkości używane bywają…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami