Miesiąc: Październik 2021

28.10.2021

Wartości oddziaływań stycznych

Wartości oddziaływań stycznych Wartości oddziaływań stycznych łożyska zbudowanego z gumy o twardości około 60°Sh należy obliczać przyjmując współczynnik odkształceń postaciowych…

28.10.2021

Obciążenie pionowe

Obciążenie pionowe Żebra w tym wypadku albo wymiaruje się na obciążenie pionowe pochodzące od ciężaru własnego i od płyt (gdy…

28.10.2021

Wysokości belek głównych

Wysokości belek głównych Wysokości belek głównych h wynoszą od i/8 do V22 rozpiętości l, zależnie od tego czy są one…

28.10.2021

Tarcie gruntu

Tarcie gruntu Gdy studnia jest już ukończona i obciążona eksploatowaną budowlą (program uprawnienia budowlane na komputer). Wypadkowa sił działających na…

28.10.2021

Oddziaływania statku

Oddziaływania statku Oddziaływania statku dla których urządzenia cumownicze i odbojowe montowane są w zasadzie na filarach i wyjątkowo tylko przenoszą…

28.10.2021

Ramy ze sztywnymi węzłami

Ramy ze sztywnymi węzłami Druga grupa metod obliczania nabrzeży płytowych z płytą giętką polega na przyjęciu za schemat obliczenia ramy…

28.10.2021

Sprężyste odkształcenie materiału

Sprężyste odkształcenie materiału Sprężyste odkształcenie materiału pala na jego długości swobodnej (tzn. wystającej z gruntu) s’, przy czym E -…

28.10.2021

Tok obliczenia

Tok obliczenia Tok obliczenia w takich wypadkach nie jest bardziej skomplikowany niż w poprzednio opisanych metodach, konieczne jednak staje się…

28.10.2021

Liczba rzędów pali

Liczba rzędów pali Gdy istnieje większa niż trzy liczba rzędów pali, ale niektóre z nich są do siebie równoległe tak,…

28.10.2021

Wykres naprężeń

Wykres naprężeń Wykres naprężeń od składowej pionowej jest podstawą określenia sił w palach. Zależnie od celu obliczenia, mianowicie od tego,…

28.10.2021

Wpływ narzutu

Wpływ narzutu Wpływ narzutu wolno stojącego uwzględnia się jako obciążenie naziomu zastępczego na wysokość określoną poziomem zastępczym narzutu. Jeżeli ścianka…

28.10.2021

Wierzchołek wykresu

Wierzchołek wykresu Jeżeli poziom I-I leży wyżej niż sięga głębokość Hc, wówczas dla uproszczenia można punkt leżący na głębokości Hc…

28.10.2021

Obciążenie osiowe

Obciążenie osiowe W obliczeniach naprężeń w materiale ścianki należy uwzględniać możliwość wyboczenia. Długość wyboczenia odpowiada odstępowi punktów zerowych wykresu momentów…

28.10.2021

Nabrzeże skarpowe

Nabrzeże skarpowe Często spotykanym nabrzeżem oczepowym jest tzw. nabrzeże skarpowe, pod którą to nazwą rozumie się nabrzeże z niskim oczepem…

27.10.2021

Obciążenie naziomu

Obciążenie naziomu Gdy ścianka szczelna jest u dołu utwierdzona w gruncie, wówczas miarodajna dolna płaszczyzna odłamu przechodzi przez punkt odpowiadający…

27.10.2021

Awarie szeregu nabrzeży oczepowych

Awarie szeregu nabrzeży oczepowych Prostszy w użyciu jest sposób drugi, można więc posługiwać się nim także, gdy wartość parcia wyznacza…

27.10.2021

Dobranie wartości współczynników

Dobranie wartości współczynników Dobranie wartości współczynników cząstkowych /0 do f2 nie powinno przedstawiać w żadnym szczegółowym wypadku trudności. Wartość f0…

27.10.2021

Miejsca zakotwień ścianek

Miejsca zakotwień ścianek Dogodną metodę graficznego wyznaczania momentów zginających, opartą na metodzie Bluma i dostosowaną do rozpatrywanego przypadku, opracował Lackner.…

27.10.2021

Projektowanie ścianek

Projektowanie ścianek Na tle wyników badań dawniejszych i nowszych wysuwano wiele różnych propozycji nowych metod obliczania ścianek szczelnych, bądź to…

27.10.2021

Rozkład parcia czynnego

Rozkład parcia czynnego W przedstawionych metodach wartość i rozkład parcia czynnego gruntu przyjmowane były według klasycznej teorii Coulomba, jak nowsze…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami