Miesiąc: Październik 2021

27.10.2021

Stale urządzenia ciągłe

Stale urządzenia ciągłe Stale urządzenia ciągle (lub ąuasi-ciągle) są dziś jeszcze najczęściej drewniane, gdyż drewno jest bardziej sprężyste od materiału…

27.10.2021

Drabinki

Drabinki Drabinki muszą przebiegać na całą wysokość muru nadwodnego. W tych rzadkich wypadkach, gdy mur zaczyna się u dołu na…

27.10.2021

Zwolnienie cumy

Zwolnienie cumy Coraz częściej, zwłaszcza w portach lub rejonach przeznaczonych do obsługi wielkich statków, stosowane są haki cumownicze samozwalniające, których…

27.10.2021

Głowice

Głowice Głowice tych pali zwykle podlegają pewnej obróbce, dla nadania im kształtu regularnego, często obijane są klepką dębową lub blachą…

27.10.2021

Okres eksploatacji

Okres eksploatacji Typ ten jednak w ciągu około 25-letniego okresu eksploatacji wykazał pewne niedogodności, które sprecyzowano w ankiecie rozpisanej w…

27.10.2021

Wykonawstwo filarów masywnych

Wykonawstwo filarów masywnych Interesujące było wykonawstwo filarów masywnych. Stanowiły one studnie bez dna, które zapuszczono początkowo w grunt jako zwykłe…

27.10.2021

Pale pionowe

Pale pionowe Bardziej szczegółowy przekrój części odwodnej na jednym ze stanowisk. Zastosowano tu prefabrykowane pale wstępnie sprężane, pustakowe o przekroju…

27.10.2021

Stalowe pale

Stalowe pale W latach 1957-1958 wybudowano w Wilhelmshaven, w ujściu Jadę, przystań dla zbiornikowców o nośności do 100 000 t.…

27.10.2021

Belki żelbetowe

Belki żelbetowe Naprawa polegała na popularnym wówczas „zaplombowaniu” uszkodzonych komór skrzyni betonem (przy użyciu założonego pod wodą deskowania od strony…

09.10.2021

Stateczność

Stateczność Nabrzeże takie zaprojektowano dla jednego z czarnomorskich portów radzieckich. Pale sprężone ze zgrubieniami mają przekrój 35×35 cm, a długość…

09.10.2021

Pomosty

Pomosty Pomosty, jak już wspomniano, mogą mieć charakter spacerowy (np. znane u nas „molo” w Sopocie, pomost w Kołobrzegu, pomost…

09.10.2021

Pomost komunikacyjny

Pomost komunikacyjny Pomiędzy linią cumowniczą a podestem komunikacyjnym przerzucone są 3 mosty poprzeczne umożliwiające dojazd do statku. Pomost komunikacyjny składa…

09.10.2021

Zastosowanie kolumn

Zastosowanie kolumn Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie kolumn o większych wymiarach - odpowiednio głębiej zapuszczonych w podłoże tak, by uzyskać wystarczające…

09.10.2021

Belkowanie kładek

Belkowanie kładek Belkowanie kładek stanowią belki wolno podparte, wszystkie tej samej rozpiętości. Wzdłuż kładek ułożono na poprzecznych dźwigarach stalowych podwieszonych…

09.10.2021

Ciężar podstawy

Ciężar podstawy Ciężar podstawy wynosi 54 tys. kG. Konstrukcję podstawy. Bloki górne mają wymiary w rzucie 3,80X3,80 m oraz wysokość…

09.10.2021

Wnętrze każdego filara

Wnętrze każdego filara Każdy filar rozwiązano jako konstrukcję masywną grawitacyjną zamocowaną sprężyście w podłożu o wymiarach w rzucie: 8,0X14,0 m.…

09.10.2021

Połączenie istniejącego nabrzeża

Połączenie istniejącego nabrzeża Połączenie istniejącego nabrzeża z podporami cumowniczo-odbojowymi (wyspami) rozwiązano za pomocą żelbetowych prefabrykowanych kładek dojściowych, które służyłyby jednocześnie…

09.10.2021

Podpory pomostów

Podpory pomostów Podpory pomostów - nawet w postaci masywnych filarów - poddawane są dużym siłom poziomym pochodzącym od naporu statków…

09.10.2021

Zasyp za grodzą

Zasyp za grodzą Pod częścią pomostową nabrzeża - skarpa o pochyleniu 1 :1,75 i 1 :1,5 przykryta 1,50 m warstwą…

09.10.2021

Nabrzeże pomostowe

Nabrzeże pomostowe Dla uniknięcia poślizgu filarów wykonano w skalistym podłożu odpowiednie zazębienia. Uderza stosunkowo niewielka grubość filarów, wynosząca zaledwie 1,5…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami