Miesiąc: Październik 2021

09.10.2021

Ścianka szczelna

Ścianka szczelna W każdym razie zastrzeżenia nasuwające się przeciw stosowaniu muru maskującego przy zwykłych studniach tu tracą na ostrości, ponieważ…

09.10.2021

Okładzina

Okładzina Niekiedy też ściankę czy mur maskujący projektuje się jako ciągłe, dając tylko dylatacje w osi studni. Łatwiejsze już jest…

09.10.2021

Skarpy

Skarpy Skarpy nie utrwalone lub utrwalone kamienną okładziną ukośną w takich wypadkach nie nadają się, gdyż wskutek powstałych w kanale…

09.10.2021

Komory zespalające

Komory zespalające Pierwsze rozwiązanie nadaje się do położenia na podsypce, drugie do położenia na dnie gruntowym lub skalnym oczyszczonym tylko…

09.10.2021

Posadowienie studzien

Posadowienie studzien Należyte posadowienie studzien wymagało zagłębienia ich w skale na głębokość 3H-4,5 m. W tym celu konieczne było wywiercenie…

09.10.2021

Jakość betonu

Jakość betonu Jakość betonu wypełniającego nie jest obojętna, gdyż słaby, porowaty beton może łatwo ulec przesyceniu wodą podnoszącą się kapilarnie,…

09.10.2021

Masywność podpór

Masywność podpór W Polsce zaczęto stosować budowle morskie na kolumnach w Porcie Północnym w Gdańsku. Nic nie stoi na przeszkodzie…

09.10.2021

Pomosty prostopadłe

Pomosty prostopadłe Pomosty prostopadle lub ukośnie skierowane do brzegu, czyli tzw. pirsy, jeżeli mają charakter przystani, mogą być eksploatowane z…

09.10.2021

Łańcuchy

Łańcuchy Dalszym pomysłem są łańcuchy kul złożone z kul betonowych (wykonywanych systemem taśmowym), o średnicy 25 cm i ciężarze 20…

09.10.2021

Grunty zbrojone

Grunty zbrojone Twórcą tego nowego tworzywa jest inż. Vidal, a grunty zbrojone znalazły już swoje zastosowanie w praktyce na kilku…

09.10.2021

Średnice komór

Średnice komór Nabrzeże omawianego typu składa się w dolnej części z grodzy (najczęściej kolistej), o wypełnieniu z gruboziarnistego piasku lub…

09.10.2021

Grodze łukowe

Grodze łukowe Grodze łukowe składają się z łańcuchów komór, w których rzucie poziomym nie występują pełne koła, lecz tylko łuki…

09.10.2021

Wysokość nabrzeża

Wysokość nabrzeża Ciekawe to nabrzeże zaprojektowano nad Sekwaną pod Paryżem z okazji przebudowy swobodnego skrzyżowania dwu ważnych bulwarów w Bercy…

09.10.2021

Belki poprzeczne z kablobetonu

Belki poprzeczne z kablobetonu Przestrzeń objętą konstrukcją nabrzeża połączono otworami z basenem, co zapewnia równy poziom wody z obu stron…

09.10.2021

Grubość podsypki

Grubość podsypki Ze względu na duże obciążenie pochodzące również od wspornika - wymagany ich udźwig wynosił 107 000 kG. W…

09.10.2021

Grunt usypany

Grunt usypany Grunt usypany jest jedynie do spodu belek poprzecznych, wywiera więc mniejsze parcie na ściankę. Dzięki powstałym między belkami…

09.10.2021

Głowice kozłów

Głowice kozłów Gdy pale są żelbetowe sprawa jest nieco trudniejsza, dopiero bowiem płyta łączy je w kozły. Konieczne tu się…

09.10.2021

Głowice pali

Głowice pali Mury wykonywano z cegły, z klinkieru lub betonu. Dla zabezpieczenia rusztu przed gniciem, nie mogła jego górna powierzchnia…

09.10.2021

Pale wyciągane

Pale wyciągane Pale wyciągane, skierowane odwrotnie niż inne rzędy, stanowią zwykle jeden rząd, rzadziej dwa lub więcej. Zależnie od tego,…

08.10.2021

Pale skośne

Pale skośne Nieco rzadziej występują dwa kierunki: pionowy i skośny albo cztery kierunki. Układy o większej liczbie kierunków pali trafiają…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami