Miesiąc: Październik 2021

08.10.2021

Połączenie ścianki szczelnej

Połączenie ścianki szczelnej Połączenie ścianki szczelnej i płyty może być wykształcone w postaci wyraźnego przegubu, w sposób stosowany w naziemnym…

08.10.2021

Nabrzeża oporowe

Nabrzeża oporowe Ogólnie więc nabrzeża oporowe na palach składają się z następujących elementów: - ścianki szczelnej, - układu pali, -…

08.10.2021

Rozpiętość łuków

Rozpiętość łuków Rozpiętość łuków wynosi około 10 m, ich strzałka 7,00 m. Płetwa sięga na dalszych 6,00 m w głąb…

08.10.2021

Zakotwienie właściwe

Zakotwienie właściwe Rozwiązanie, w którym ścianka współpracuje z zakotwieniem, pracując jak przedni rząd pali kozłowych. Zakotwienie właściwe stanowi rząd sztywnych…

08.10.2021

Odległość kozłów

Odległość kozłów Ściągi wpuszczone są w oczep i zakotwione w nim za pomocą niewielkich płytek żeliwnych. Zastosowanie pali żelbetowych wymaga…

08.10.2021

Długość urządzenia

Długość urządzenia Gdyby się okazało na podstawie próbnego obciążenia, że kotew ma za mały uciąg, można ją przedłużyć, nie zmieniając…

08.10.2021

Bloki oddzielone prostopadłościenne

Bloki oddzielone prostopadłościenne Bloki oddzielone prostopadłościenne a, b pełne lub ażurowe, albo walcowe c, np. z kręgów betonowych wypełnionych piaskiem,…

08.10.2021

Płyty i kraty

Płyty i kraty Najprostsze rozwiązanie z kratą poziomą. Płyty i kraty poziome opłaca się wykonywać tylko wtedy, gdy elementy te…

08.10.2021

Punkt zaczepienia ściągu

Punkt zaczepienia ściągu Gdy z obliczeń wymiary płyt wypadają zbyt duże, może się okazać tańsze i łatwiejsze w wykonaniu zastosowanie…

07.10.2021

Ściągi obetonowane

Ściągi obetonowane Ściągi obetonowane stanowią przejście do ściągów żelbetowych, które stosuje się zwykle do ścianek żelbetowych i wykonuje jako prefabrykaty…

07.10.2021

Płyta kotwiąca

Płyta kotwiąca Przez napięcie zamka można niejako wstępnie sprężyć grunt przed płytą kotwiącą, uzyskując przez to zmniejszenie późniejszych przesunięć płyty.…

07.10.2021

Przymocowania kleszczy

Przymocowania kleszczy Gdy nabrzeże posadowione jest w gruntach bardzo słabych, używa się jako kleszczy dwu ceowników 400, i to czasem…

07.10.2021

Zakotwienie nabrzeży oczepowych

Zakotwienie nabrzeży oczepowych W celu zapewnienia związania oczepu ze ścianką wskazane jest po wbiciu ścianki, rozkucie głowic poszczególnych brusów i…

07.10.2021

Szybsza korozja

Szybsza korozja Jakkolwiek stal w warunkach zmiennej wilgotności ulega szybszej korozji, przy ściankach stalowych, niemal jako regułę, stosuje się rozwiązanie…

07.10.2021

Wierzch ścianki

Wierzch ścianki Dla zapewnienia przewiewu i łatwiejszego wysychania, dylinę tę przybija się nie bezpośrednio do kleszczy i ścianki, ale na…

07.10.2021

Średni poziom wody

Średni poziom wody Przewidując obcięcie wierzchu ścianki mniej więcej na średnim poziomie wody (a w odniesieniu do drewna - na…

07.10.2021

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne Dla zapewnienia szczelności sąsiadujące ze sobą brusy połączone są zamkami, których kształt zależny jest przede wszystkim od stosowanego…

07.10.2021

Żebra brzegowe

Żebra brzegowe W przekroju łupina składa się ze sklepienia i dwu żeber brzegowych szerokości 1 m. Na końcach każdej łupiny…

07.10.2021

Podwalina

Podwalina Podwalina spoczywa na podsypce kamiennej, całość nabrzeża obłożona jest zasypem odciążającym z filtrem odwrotnym na powierzchni (program uprawnienia budowlane…

06.10.2021

Sklepienie

Sklepienie U góry całość przykrywa mur nadwodny (oczep) mniej lub więcej masywny, niekiedy betonowany w deskowaniach na miejscu budowy (program…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami