Miesiąc: Styczeń 2020

27.01.2020

Piasek wzorcowy drobny

Piasek wzorcowy drobny Piasek wzorcowy drobny Piasek wzorcowy drobny według tejże normy ma odpowiadać następującym wymaganiom: a) pozostałość na sicie…

27.01.2020

Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa Technologia zapraw ustala gradację kruszywa według wielkości ziarn (program uprawnienia budowlane na komputer). Poszczególne stopnie tej gradacji, czyli…

27.01.2020

Lokalne przeciążenia

Lokalne przeciążenia Oprócz tego zaprawy spełniają ważną rolę wyrównywania naprężeń występujących w murach i innych konstrukcjach budowlanych (program uprawnienia budowlane…

27.01.2020

Glina do zapraw

Glina do zapraw Glina jest prawdopodobnie najstarszym materiałem budowlanym, gdyż wznoszenie prymitywnych budowli z gliny surowej nie wymaga niemal żadnych…

27.01.2020

Zabezpieczenie młodych drzewek

Zabezpieczenie młodych drzewek Zabezpieczenie młodych drzewek i krzewów małoodpornych na mróz przed skutkami jego działania (program uprawnienia budowlane na komputer).…

27.01.2020

Zadania konserwacji zieleńców

Zadania konserwacji zieleńców Zadania konserwacji zieleńców sprowadzają się do zabezpieczenia roślinom warunków niezbędnych dla jej wegetacji (program uprawnienia budowlane na…

27.01.2020

Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnie betonowe W nawierzchniach betonowych najczęściej spotykamy się z ubytkiem masy wypełniającej szczeliny dylatacyjne np. asfaltu, którą należy uzupełniać. Nieznaczne…

27.01.2020

Elementy drewniane i stalowe

Elementy drewniane i stalowe W zależności od materiałów, z jakich są wykonane ogrodzenia, należy je konserwować w sposób podany dla…

27.01.2020

Drzewa i krzewy

Drzewa i krzewy Z rodzajów drzew najczęściej sadzonych na zieleńcach należy przede wszystkim wymienić: kasztanowiec, klon, lipę, olchę, topolę, dąb,…

27.01.2020

Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych Spotyka się różne typy i rodzaje konstrukcji chodników dla pieszych. Najczęściej spotykane są chodniki z płyt betonowych,…

27.01.2020

Nawierzchnie z płyt betonowych

Nawierzchnie z płyt betonowych Nawierzchnie z płyt betonowych lub klinkieru drogowego - jako gładkie - stosuje się dla ruchu kołowego…

27.01.2020

Obiekty gospodarcze i ich elementy

Obiekty gospodarcze i ich elementy Na terenie nieruchomości poza budynkami mieszkalnymi istnieje zazwyczaj szereg obiektów o charakterze gospodarczym dla użytku…

27.01.2020

Zerwanie się cięgien

Zerwanie się cięgien Zerwanie się cięgien (lin) nastąpić może w wyniku zupełnego braku kontroli urządzenia dźwigowego lub w przypadku bardzo…

27.01.2020

Zanik napięcia

Zanik napięcia Zanik napięcia w jednej fazie w trójfazowej linii oświetleniowej powoduje, w zależności od istniejącego układu napięć, bądź wygaszenie…

27.01.2020

Awarią w instalacjach elektrycznych

Awarią w instalacjach elektrycznych Awarią w instalacjach elektrycznych nazywamy każde nagłe uszkodzenie instalacji, które spowodować może przerwę w dopływie prądu,…

27.01.2020

Instalacje odbiorcze telefoniczne

Instalacje odbiorcze telefoniczne Instalacje odbiorcze telefoniczne wraz z aparatami zakładane są wyłącznie przez Urzędy Telefonów Miejscowych, są ich własnością, a…

27.01.2020

Konserwator

Konserwator Konserwator jest zobowiązany do prowadzenia konserwacji dźwigu w taki sposób, aby nie dopuszczać do żadnych przestojów dźwigów i zapewnić…

27.01.2020

Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne Uziemienie ochronne, jako element przez zastosowanie którego zapewnia się ochronę życia i zdrowia ludzkiego przed skutkami porażeń elektrycznych,…

27.01.2020

Remont bieżący

Remont bieżący W zakres remontu bieżącego powinny wchodzić następujące roboty: a) Usuwanie poważniejszych uszkodzeń związanych z przecięciem lub przedziurawieniem zewnętrznej…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !