Miesiąc: Styczeń 2020

28.01.2020

Maty z wełny szklanej

Maty z wełny szklanej Maty z wełny szklanej mają współczynnik przewodności cieplnej od 0,036 do 0,06 kcal/m godz °C (program…

28.01.2020

Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej

Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej powinien spełniać następujące warunki: - cechować się opornością na przenikanie…

28.01.2020

Grupa tworzyw sztucznych

Grupa tworzyw sztucznych Grupę tworzyw sztucznych stosowanych jako materiały wiążące w elementach i konstrukcjach nośnych stanowią polimerobetony i plastobetony (program…

28.01.2020

Materiały budowlane

Materiały budowlane Materiały budowlane produkuje się z tworzyw sztucznych trzema znanymi metodami: walcowania, wytłaczania i prasowania. Tworzywa sztuczne dzielimy na…

28.01.2020

Glina palona

Glina palona Glina palona w postaci specjalnych dużych pustaków ceramicznych jest następnym po betonie materiałem, który stosowany jest do produkcji…

28.01.2020

Kamień naturalny

Kamień naturalny Kamień naturalny stosuje się w budownictwie prefabrykowanym głównie do wykonywania: a) płyt okładzinowych zewnętrznego licowania budynków, b) elementów…

28.01.2020

Wymagania stawiane materiałom

Wymagania stawiane materiałom W produkcji prefabrykatów stosowane są różnorodne materiały budowlane W budownictwie tradycyjnym, stosowanym przed powstaniem budownictwa prefabrykowanego i…

28.01.2020

Optymalne efekty prefabrykacji

Optymalne efekty prefabrykacji Bardzo poważnym utrudnieniem w osiągnięciu optymalnych efektów prefabrykacji jest brak lub też niedostateczna liczba linii technologicznych w…

28.01.2020

Wyższa jakość obiektów prefabrykowanych

Wyższa jakość obiektów prefabrykowanych Wyższa jakość budynków prefabrykowanych wynika z następujących przyczyn: - wyższej wytrzymałości i korzystniejszych cech mechanicznych i…

28.01.2020

Gotowość budowli

Gotowość budowli Gotowość budowli do użytku bezpośrednio po jej wy konaniu. Budowlę całkowicie prefabrykowaną można natychmiast po ukończeniu budowy oddać…

28.01.2020

Skrócenie cyklu budowy

Skrócenie cyklu budowy Znacznie krótszy okres budowy obiektów prefabrykowanych w porównaniu z okresem budowy obiektów realizowanych metodami tradycyjnymi jest najważniejszą…

28.01.2020

Podział budowli prefabrykowanych

Podział budowli prefabrykowanych W zależności od stopnia zastosowania w budowli elementów wykonanych fabrycznie lub na placu budowy (poza miejscem ich…

28.01.2020

Metody wznoszenia obiektów budowlanych

Metody wznoszenia obiektów budowlanych W wieku ubiegłym i pierwszych czterech dziesiątkach lat wieku bieżącego technika wznoszenia budowli miała charakter statyczny,…

27.01.2020

Oznaczanie przyczepności zaprawy

Oznaczanie przyczepności zaprawy Urządzenie składa się z: płytki stalowej 1 o wymiarach 20X20 cm i grubości 3-=-4 mm z przy…

27.01.2020

Przemywanie kruszywa

Przemywanie kruszywa Przemywanie kruszywa powinno być przeprowadzone w ten sposób, ażeby woda nie unosiła drobniejszych ziarn piasku również potrzebnych jak…

27.01.2020

Domieszki humusowe

Domieszki humusowe Kwas humusowy jest kwasem organicznym, który powstaje przy rozkładzie w wilgotnej ziemi lub wodzie ciał organicznych, jak rośliny,…

27.01.2020

Ciężar właściwy kruszywa

Ciężar właściwy kruszywa Ciężar właściwy kruszywa zależy od materiału, z którego ono pochodzi; dla piasków naturalnych waha się w granicach…

27.01.2020

Metoda doraźna

Metoda doraźna Metoda doraźna przedstawia się, jak następuje. Do litrowego naczynia z przezroczystego szkła należy nasypać warstwę piasku na 5…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami