Miesiąc: Styczeń 2020

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 15 Maty z wełny szklanej

Maty z wełny szklanej Maty z wełny szklanej mają współczynnik przewodności cieplnej od 0,036 do 0,06 kcal/m godz °C (program…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 16 Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej

Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej powinien spełniać następujące warunki: - cechować się opornością na przenikanie…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 17 Grupa tworzyw sztucznych

Grupa tworzyw sztucznych Grupę tworzyw sztucznych stosowanych jako materiały wiążące w elementach i konstrukcjach nośnych stanowią polimerobetony i plastobetony (program…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 18 Materiały budowlane

Materiały budowlane Materiały budowlane produkuje się z tworzyw sztucznych trzema znanymi metodami: walcowania, wytłaczania i prasowania. Tworzywa sztuczne dzielimy na…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 19 Glina palona

Glina palona Glina palona w postaci specjalnych dużych pustaków ceramicznych jest następnym po betonie materiałem, który stosowany jest do produkcji…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 20 Kamień naturalny

Kamień naturalny Kamień naturalny stosuje się w budownictwie prefabrykowanym głównie do wykonywania: a) płyt okładzinowych zewnętrznego licowania budynków, b) elementów…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 21 Wymagania stawiane materiałom

Wymagania stawiane materiałom W produkcji prefabrykatów stosowane są różnorodne materiały budowlane W budownictwie tradycyjnym, stosowanym przed powstaniem budownictwa prefabrykowanego i…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 23 Optymalne efekty prefabrykacji

Optymalne efekty prefabrykacji Bardzo poważnym utrudnieniem w osiągnięciu optymalnych efektów prefabrykacji jest brak lub też niedostateczna liczba linii technologicznych w…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 24 Wyższa jakość obiektów prefabrykowanych

Wyższa jakość obiektów prefabrykowanych Wyższa jakość budynków prefabrykowanych wynika z następujących przyczyn: - wyższej wytrzymałości i korzystniejszych cech mechanicznych i…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 25 Gotowość budowli

Gotowość budowli Gotowość budowli do użytku bezpośrednio po jej wy konaniu. Budowlę całkowicie prefabrykowaną można natychmiast po ukończeniu budowy oddać…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 26 Skrócenie cyklu budowy

Skrócenie cyklu budowy Znacznie krótszy okres budowy obiektów prefabrykowanych w porównaniu z okresem budowy obiektów realizowanych metodami tradycyjnymi jest najważniejszą…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 27 Podział budowli prefabrykowanych

Podział budowli prefabrykowanych W zależności od stopnia zastosowania w budowli elementów wykonanych fabrycznie lub na placu budowy (poza miejscem ich…

28.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 28 Metody wznoszenia obiektów budowlanych

Metody wznoszenia obiektów budowlanych W wieku ubiegłym i pierwszych czterech dziesiątkach lat wieku bieżącego technika wznoszenia budowli miała charakter statyczny,…

27.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 29 Oznaczanie przyczepności zaprawy

Oznaczanie przyczepności zaprawy Urządzenie składa się z: płytki stalowej 1 o wymiarach 20X20 cm i grubości 3-=-4 mm z przy…

27.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 31 Przemywanie kruszywa

Przemywanie kruszywa Przemywanie kruszywa powinno być przeprowadzone w ten sposób, ażeby woda nie unosiła drobniejszych ziarn piasku również potrzebnych jak…

27.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 32 Domieszki humusowe

Domieszki humusowe Kwas humusowy jest kwasem organicznym, który powstaje przy rozkładzie w wilgotnej ziemi lub wodzie ciał organicznych, jak rośliny,…

27.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 33 Ciężar właściwy kruszywa

Ciężar właściwy kruszywa Ciężar właściwy kruszywa zależy od materiału, z którego ono pochodzi; dla piasków naturalnych waha się w granicach…

27.01.2020

Metoda doraźna zdjęcie nr 34 Metoda doraźna

Metoda doraźna Metoda doraźna przedstawia się, jak następuje. Do litrowego naczynia z przezroczystego szkła należy nasypać warstwę piasku na 5…

Metoda doraźna zdjęcie nr 41 Metoda doraźna zdjęcie nr 42 Metoda doraźna zdjęcie nr 43
Metoda doraźna zdjęcie nr 44
Metoda doraźna zdjęcie nr 45 Metoda doraźna zdjęcie nr 46 Metoda doraźna zdjęcie nr 47
Metoda doraźna zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Metoda doraźna zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Metoda doraźna zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami