Miesiąc: Styczeń 2020

29.01.2020

Skrócona obróbka termiczna

Skrócona obróbka termiczna Skrócona obróbka termiczna znalazła szerokie zastosowanie w wielu nowoczesnych wytwórniach czechosłowackich i radzieckich. Okazało się również, że…

29.01.2020

Zastosowanie wysokich ciśnień

Zastosowanie wysokich ciśnień Z powodu bardzo wielkich trudności lub często niemożliwości zastosowania wysokich ciśnień, zwłaszcza przy produkcji dużych prefabrykatów, metoda…

29.01.2020

Obróbka termiczna

Obróbka termiczna Obróbkę termiczną przy zastosowaniu promieniowania podczerwonego przeprowadza się jednym z dwóch sposobów przez nagrzewanie promiennikami powierzchni zewnętrznej prefabrykatów,…

29.01.2020

Użycie prądu stałego

Użycie prądu stałego Przy użyciu prądu stałego o stałym natężeniu zużywana przez beton energia elektryczna zależy od oporu elektrycznego, wzrastającego…

29.01.2020

Uszkodzenia w betonie

Uszkodzenia w betonie Dla uniknięcia powstawania uszkodzeń w betonie, metoda kontaktowa może być stosowana przy produkcji elementów cienkościennych lub przy…

29.01.2020

Zwiększenie wytrzymałości

Zwiększenie wytrzymałości Zwiększenie wytrzymałości uzyskuje się nie tylko przez przyspieszenie uwodnienia cementu, ale i przez dodatkowe reakcje chemiczne. Si02 zawarty…

29.01.2020

Komory naparzania

Komory naparzania Komory naparzania do obróbki cieplno-wilgotnościowej betonu dzieli się na dwie grupy: pracujące okresowo i pracujące w sposób ciągły…

29.01.2020

Obróbka termiczna betonu

Obróbka termiczna betonu Z metod przyspieszonego dojrzewania podstawowe i najbardziej rozpowszechnione obecnie są metody obróbki termicznej (program uprawnienia budowlane na…

28.01.2020

Obróbka termiczna

Obróbka termiczna Do obróbki termicznej nadają się cementy wysokoalitowe o zawartości C;jS w granicach 50 ~ 60°/o składu mineralogicznego oraz…

28.01.2020

Chlorek wapniowy

Chlorek wapniowy Chlorek wapniowy ma tę dodatkową zaletę, że można go stosować łącznie z innymi metodami sztucznego dojrzewania. Dodatek chlorku…

28.01.2020

Metody przyśpieszania dojrzewania betonu

Metody przyśpieszania dojrzewania betonu Elementy budowlane z betonu wykonywane w deskowaniu na budowie uzyskują najczęściej po kilku lub kilkanastu dniach…

28.01.2020

Metoda odpowietrzania

Metoda odpowietrzania Metoda odpowietrzania betonu (zwana u nas również metodą próżniowań jest ściśle biorąc metodą wibroodpowietrzania, gdyż prawie zawsze stosowany…

28.01.2020

Metody prasowania

Metody prasowania Sposoby zagęszczania betonu przez prasowanie możemy podzielić na: - metodę właściwego prasowania przy użyciu pras hydraulicznych, - metodę…

28.01.2020

Optymalny współczynnik wodocementowy betonu

Optymalny współczynnik wodocementowy betonu Ogólnie biorąc, optymalny współczynnik wodocementowy betonu nadającego się do zagęszczenia metodą wibrowania waha się w granicach…

28.01.2020

Zapełniacz

Zapełniacz Zapełniacz zamocowany jest na suwnicy bramowej, która porusza się wzdłuż linii betonowych form z szybkością 2-f-6 m/min. Ten typ…

28.01.2020

Prefabrykaty zbrojeniowe

Prefabrykaty zbrojeniowe Przygotowywanie zbrojenia w wytwórniach elementów prefabrykowanych różni się zasadniczo od przygotowywania zbrojenia budowach. W wytwórni czynność ta wykonywana…

28.01.2020

Podstawowe materiały

Podstawowe materiały Podstawowymi materiałami do produkcji prefabrykatów betonowych są: - kruszywa naturalne lub sztuczne, - element i inne spoiwa, -…

28.01.2020

Taśmy

Taśmy Taśmy te mają przekrój okrągły lub płaski, grubość 1,6 +-12 mm, szer kość 50 -r- 250 mm i wydłużenie…

28.01.2020

Materiały pochodzenia roślinnego

Materiały pochodzenia roślinnego Materiały pochodzenia roślinnego. Do tej grupy materiałów izolacyjnych stosowanych w kraju należą: a) płyty pilśniowe porowate, b)…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami