Miesiąc: Styczeń 2020

22.01.2020

Podłogi z desek

Podłogi z desek Konserwacja tego rodzaju podłóg polega na: utrzymaniu ich w należytej czystości (mycie i przewietrzanie); zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem…

22.01.2020

Otwory stalowe

Otwory stalowe Konserwacja otworów stalowych polega na zabezpieczeniu metalu przed korozją, a więc na okresowym malowaniu minią i farbą olejną…

22.01.2020

Otwory drewniane

Otwory drewniane Konserwacja otworów polega na regulacji drzwi, okien i świetlików, zachowaniu warunków właściwego użytkowania oraz usuwania drobnych uszkodzeń (program…

22.01.2020

Dachy stalowe

Dachy stalowe Konserwacja dachów czy stropodachów o konstrukcji stalowej powinna przede wszystkim sprowadzać się do zapobiegania korozji metalu (program uprawnienia…

22.01.2020

Łączenie krokwi w kalenicy

Łączenie krokwi w kalenicy Łączenie krokwi w kalenicy powinno być wykonane na zwidłowanie i zakołkowane kołkiem dębowym lub przybite gwoździami,…

22.01.2020

Naprawa zewnętrznych schodów betonowych

Naprawa zewnętrznych schodów betonowych Naprawa zewnętrznych schodów betonowych, ceglanych lub z kamienia naturalnego (program uprawnienia budowlane na komputer). W zależności…

22.01.2020

Naprawa posadzek z terakoty

Naprawa posadzek z terakoty Sposób wykonania naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. Jeżeli np. naprawa polegać ma na umocowaniu zruszonych płytek…

22.01.2020

Schody ogniotrwałe

Schody ogniotrwałe Elementy konstrukcyjne wszelkich rodzajów schodów ogniotrwałych, jak płyty biegowe wraz ze stopniami, belki policzkowe, płyty i belki spocznikowe,…

22.01.2020

Remont bieżący

Remont bieżący Naprawy elementów schodów wchodzące w zakres remontu bieżącego i ustalane w czasie przeglądów okresowych obejmują niżej podane czynności…

22.01.2020

Konserwacja i remonty

Konserwacja i remonty Konserwacja i remonty bieżące elementów schodów dotyczą przeważnie: okładzin na stopniach, posadzek na spocznikach, zamocowania balustrad schodowych,…

22.01.2020

Balkony i wykusze

  Balkony i wykusze Zakres konserwacji i remontu odnosi się tu tylko do takich elementów, jak płyta balkonowa lub wykuszowa…

22.01.2020

Oględziny stropu

Oględziny stropu Jeżeli w czasie oględzin stropu stwierdzone zostało, że zagrzybione są większe połacie stropu wraz z belkami stropowymi i…

22.01.2020

Stropy i balkony

Stropy i balkony Elementy stropów drewnianych, jak: belki stropowe, powała (ślepy pułap), izolacja (wypełnienie) stropu czy też podsufitka, w zasadzie…

22.01.2020

Remont bieżący

Remont bieżący Do remontu należy zaliczyć: a) wymianę pojedynczych desek odeskowania ścian cokołu i deski ukośnej pokrywającej cokół (program uprawnienia…

22.01.2020

Amortyzacja budynków

Amortyzacja budynków   W miarę zużywania się poszczególnych elementów i urządzeń budynku obniża się ich jakość, a tym samym maleje…

22.01.2020

Konserwacja i remont

Konserwacja i remont Wszystkie elementy budynku, niezależnie od ich właściwego użytkowania i konserwacji, ulegają z biegiem czasu zużyciu (program uprawnienia…

22.01.2020

Stolarka budowlana

Stolarka budowlana Stolarka budowlana, jak: okna, drzwi, podłogi, parapety itp., nie wyschnięta należycie, pomalowana przy wysychaniu drewna kurczy się, wskutek…

22.01.2020

Elementy szklane

Elementy szklane Wadliwe wykonawstwo polegać może na użyciu do szklenia nieodpowiedniej jakości kitu, braku podkitowania pod tafle szklane, braku sztyftów…

22.01.2020

Piece akumulacyjne i trzony kuchenne

Piece akumulacyjne i trzony kuchenne Wszystkie typy pieców akumulacyjnych podlegają z reguły tym samym przyczynom i procesom przedwczesnego zniszczenia (program…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami