Miesiąc: Styczeń 2020

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 15 Woda z wapnem

Woda z wapnem Wodę z wapnem należy zamieszać przez wstrząśnięcie aparatem, po czym zostawia się go w spokoju (program uprawnienia…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 16 Jakość wapna

Jakość wapna Zawartość aktywnych CaO i MgO podaje się w tlenkach nie związanych z C02. Badania przeprowadza się za pomocą…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 17 Mleko wapienne

Mleko wapienne Mleko wapienne jest to ciasto wapienne rozcieńczone wodą na zaczyn o konsystencji śmietany (program uprawnienia budowlane na komputer).…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 18 Przerwanie gaszenia wapna

Przerwanie gaszenia wapna Jeżeli gaszenie wapna zostało przerwane na czas dłuższy, a ciasto wpienne w częściowo wypełnionym dole stężało do…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 19 Rozpylony strumień wody

Rozpylony strumień wody Wapno gaszące się wolno (zanieczyszczone, przepalone lub zawierające znaczniejszą ilość MgO), tj. takie, dla którego początek wiązania…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 20 Skrzynia prostokątna

Skrzynia prostokątna Skrzynia ma kształt prostokątny (program uprawnienia budowlane na komputer). Długość jej wynosi 2,5-4-3,0 m, szerokość 1,54-2,5 m, głębokość…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 21 Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane Wapno palone gaszone w kawałkach na sucho da w wyniku proszek znany jako tzw. wapno hydratyzowane czyli suchogaszone…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 22 Wapno gaszone

Wapno gaszone Wapno palone wystawione na działanie powietrza wchłania stopniowo wilgoć i dwutlenek węgla i traci swoje zalety, stając się…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 23 Wypalanie wapienia

Wypalanie wapienia Przy wypalaniu wapienie tracą najpierw wodę, a potem dwutlenek węgla i przechodzą w tlenek wapniowy, czyli wapno palone,…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 24 Gazy spalinowe

Gazy spalinowe W piecach polowych gazy spalinowe wychodzące na zewnątrz mają temperaturę niewiele niższą od temperatury wypalania, a zatem straty…

20.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 25 Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie Określa się ją na ósemkach uformowanych z danej zaprawy, których przekrój w najwęższym miejscu wynosi 5 cm2…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 26 Konsystencja zaczynów lub zapraw

Konsystencja zaczynów lub zapraw Oznacza się ją wielkością zagłębienia w zaczyn stożka pomiarowego. Stożek ten wykonany jest z blachy żelaznej…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 27 Oznaczenie właściwej ilości wody

Oznaczenie właściwej ilości wody Oznaczenie właściwej ilości wody w zaczynie (pomiar za pomocą trzonka). W tym celu miesza się dokładnie…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 28 Stopień zmielenia spoiw (miałkość)

Stopień zmielenia spoiw (miałkość) Stopień zmielenia spoiw (miałkość). Badania te przeprowadza się wg PN/B-04300 w sposób następujący (uprawnienia budowlane). Przygotowanie…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 29 Budownictwo greckie

Budownictwo greckie W budownictwie greckim używane były głównie tłuste zaprawy wapienne o zawartości piasku nie przekraczającej 20% (uprawnienia budowlane). Ogromny…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 30 Zastosowanie spoiw

Zastosowanie spoiw Mieszanina spoiwa z wodą nazywa się zaczynem, np. zaczyn cementowy lub wapienny (uprawnienia budowlane). Zaczyny o dużej ilości…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 31 Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane Spoiwa budowlane są to związki chemicznie aktywne, które zmieszane z wodą mają własność wiązania i twardnienia (uprawnienia budowlane).…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 32 Płytki terakotowe (kamionkowe)

Płytki terakotowe (kamionkowe) Płytki te wykonywane są z glin doborowych. Jako substancje schudzające stosowany jest szamot i czasem drobnoziarnisty czysty…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 33 Klinkier budowlany

Klinkier budowlany Klinkier jest wyrobem w znacznej mierze lub całkowicie spieczonym. Struktura klinkieru jest ścisła, z bardzo małą ilością porów;…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 34 Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe)

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) Surowcem do produkcji cegieł półkwaśnych jest piasek kwarcowy oraz kaolin lub glina ogniotrwała (uprawnienia budowlane). Cegła może…

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 41 Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 42 Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 43
Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 44
Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 45 Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 46 Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 47
Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami