Miesiąc: Styczeń 2020

20.01.2020

Woda z wapnem

Woda z wapnem Wodę z wapnem należy zamieszać przez wstrząśnięcie aparatem, po czym zostawia się go w spokoju (program uprawnienia…

20.01.2020

Jakość wapna

Jakość wapna Zawartość aktywnych CaO i MgO podaje się w tlenkach nie związanych z C02. Badania przeprowadza się za pomocą…

20.01.2020

Mleko wapienne

Mleko wapienne Mleko wapienne jest to ciasto wapienne rozcieńczone wodą na zaczyn o konsystencji śmietany (program uprawnienia budowlane na komputer).…

20.01.2020

Przerwanie gaszenia wapna

Przerwanie gaszenia wapna Jeżeli gaszenie wapna zostało przerwane na czas dłuższy, a ciasto wpienne w częściowo wypełnionym dole stężało do…

20.01.2020

Rozpylony strumień wody

Rozpylony strumień wody Wapno gaszące się wolno (zanieczyszczone, przepalone lub zawierające znaczniejszą ilość MgO), tj. takie, dla którego początek wiązania…

20.01.2020

Skrzynia prostokątna

Skrzynia prostokątna Skrzynia ma kształt prostokątny (program uprawnienia budowlane na komputer). Długość jej wynosi 2,5-4-3,0 m, szerokość 1,54-2,5 m, głębokość…

20.01.2020

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane Wapno palone gaszone w kawałkach na sucho da w wyniku proszek znany jako tzw. wapno hydratyzowane czyli suchogaszone…

20.01.2020

Wapno gaszone

Wapno gaszone Wapno palone wystawione na działanie powietrza wchłania stopniowo wilgoć i dwutlenek węgla i traci swoje zalety, stając się…

20.01.2020

Wypalanie wapienia

Wypalanie wapienia Przy wypalaniu wapienie tracą najpierw wodę, a potem dwutlenek węgla i przechodzą w tlenek wapniowy, czyli wapno palone,…

20.01.2020

Gazy spalinowe

Gazy spalinowe W piecach polowych gazy spalinowe wychodzące na zewnątrz mają temperaturę niewiele niższą od temperatury wypalania, a zatem straty…

20.01.2020

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie Określa się ją na ósemkach uformowanych z danej zaprawy, których przekrój w najwęższym miejscu wynosi 5 cm2…

17.01.2020

Konsystencja zaczynów lub zapraw

Konsystencja zaczynów lub zapraw Oznacza się ją wielkością zagłębienia w zaczyn stożka pomiarowego. Stożek ten wykonany jest z blachy żelaznej…

17.01.2020

Oznaczenie właściwej ilości wody

Oznaczenie właściwej ilości wody Oznaczenie właściwej ilości wody w zaczynie (pomiar za pomocą trzonka). W tym celu miesza się dokładnie…

17.01.2020

Stopień zmielenia spoiw (miałkość)

Stopień zmielenia spoiw (miałkość) Stopień zmielenia spoiw (miałkość). Badania te przeprowadza się wg PN/B-04300 w sposób następujący (uprawnienia budowlane). Przygotowanie…

17.01.2020

Budownictwo greckie

Budownictwo greckie W budownictwie greckim używane były głównie tłuste zaprawy wapienne o zawartości piasku nie przekraczającej 20% (uprawnienia budowlane). Ogromny…

17.01.2020

Zastosowanie spoiw

Zastosowanie spoiw Mieszanina spoiwa z wodą nazywa się zaczynem, np. zaczyn cementowy lub wapienny (uprawnienia budowlane). Zaczyny o dużej ilości…

17.01.2020

Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane Spoiwa budowlane są to związki chemicznie aktywne, które zmieszane z wodą mają własność wiązania i twardnienia (uprawnienia budowlane).…

17.01.2020

Płytki terakotowe (kamionkowe)

Płytki terakotowe (kamionkowe) Płytki te wykonywane są z glin doborowych. Jako substancje schudzające stosowany jest szamot i czasem drobnoziarnisty czysty…

17.01.2020

Klinkier budowlany

Klinkier budowlany Klinkier jest wyrobem w znacznej mierze lub całkowicie spieczonym. Struktura klinkieru jest ścisła, z bardzo małą ilością porów;…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe)

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) Surowcem do produkcji cegieł półkwaśnych jest piasek kwarcowy oraz kaolin lub glina ogniotrwała (uprawnienia budowlane). Cegła może…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami