Miesiąc: Styczeń 2020

21.01.2020

Posadzki klepkowe

Posadzki klepkowe Deszczułki klepkowe wyrabiane są z drewna twardego, jak dąb, buk, rzadziej z jesionu. Wymiary klepek są różne, grubość…

21.01.2020

Posadzki terakotowe, ceglane

Posadzki terakotowe, ceglane Posadzki terakotowe są to podłogi twarde, mało ścieralne, zimne, odporne na działanie wilgoci, dają się łatwo myć…

21.01.2020

Drzwi stalowe

Drzwi stalowe Drzwi mogą być wykonane jako kratowe i wtedy mają zastosowanie w ogrodzeniach, bramach, skarbcach itd., lub jako drzwi…

21.01.2020

Otwory stalowe

Otwory stalowe Okna stalowe wykonuje się z kształtowników, jak kątowniki, teowniki oraz kształtowniki specjalne. Ciężar 1 m2 okna stalowego wynosi…

21.01.2020

Okucie drzwi i bram

Okucie drzwi i bram Do drzwi wewnętrznych stosuje się zawiasy wbijane, francuskie, o wymiarach 100-160 mm w ilości 2 lub…

21.01.2020

Okno zespolone (szwedzkie)

Okno zespolone (szwedzkie) Okno zespolone (szwedzkie) otwiera się do środka, ma obydwa skrzydła, letnie i zimowe skręcone śrubami, przy czym…

21.01.2020

Rury spustowe

Rury spustowe   Rury spustowe muszą być wykonane w odcinkach równych normalnym wymiarom arkusza blachy, z zawinięciem rolkowym i zawieszone…

21.01.2020

Pokrycie blachą

Pokrycie blachą Blachy stalowe, zwykłe i ocynkowane, cynkowe lub miedziane są doskonałym pokryciem, trwałym, lekkim, stosowanym do dachów płaskich i…

21.01.2020

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe Pokrycia dachowe dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje: nieognio-trwałe i ogniotrwałe (program uprawnienia budowlane na komputer). Do nieogniotrwałych…

21.01.2020

Dachy drewniane

Dachy drewniane W zależności od rodzajów wiązarów dachowych dzieli się dachy na następujące grupy: krokwiowe, krokwiowo-jętkowe, płatwiowe z jedną, dwiema…

21.01.2020

Schody stalowe

Schody stalowe   Schody stalowe obecnie są rzadko stosowane. Schody stalowe są mało odporne na ogień, w temperaturze pożarowej ulegają…

21.01.2020

Ściany kominowe i wentylacyjne

Ściany kominowe i wentylacyjne Ściany dzielimy na nośne, inaczej zwane kapitalnymi, i na działowe Ścianami nośnymi nazywamy te ściany, które…

21.01.2020

Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli

Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli Fundamentem nazywamy część konstrukcyjną budynku poniżej terenu, która przejmuje siły obciążające budynek (ciężar własny i…

21.01.2020

Środki ogniochronne dla słomy

Środki ogniochronne dla słomy Środkami tymi są: 1) nasycanie lub powlekanie gliną, 2) nasycanie lub powlekanie mieszaniną szkła wodnego, gipsu…

21.01.2020

Szkło płaskie zbrojone

Szkło płaskie zbrojone Szkło płaskie zbrojone o grub. 6—10 mm ma wtopioną pośrodku siatkę, wykonaną z drutu stalowego o grub.…

21.01.2020

Produkcja metodą hutniczą

Produkcja metodą hutniczą Ołów jest miękki, ciężar właściwy 11,4 G/cm3, temp. topnienia 327°C, łatwy do obróbki przez walcowanie i prasowanie,…

21.01.2020

Odlewy staliwne

Odlewy staliwne Odlewy staliwne otrzymuje się przez roztopienie stali o zawartości węgla 0,1—0,9% i wypełnienie formy o kształcie pożądanego wyrobu…

21.01.2020

Wyroby stalowe

Wyroby stalowe Stal w budownictwie ma szerokie zastosowanie. Ze stali są wykonywane konstrukcje budowlane, stal służy jako zbrojenie w konstrukcji…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami