Miesiąc: Styczeń 2020

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 15 Płyty Marunit

Płyty Marunit Płyty typu Marunit prasowane są z paździerzy lnianych. Wymiary — 115 X 115 cm, grubość od 4 do…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 17 Materiały smołowe i asfaltowe

Materiały smołowe i asfaltowe Papę dachową wyrabia się z tektury surowej nasyconej masą bitumiczną (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozróżniamy…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 18 Wyroby cementowe i betonowe

Wyroby cementowe i betonowe Cegła cementowa jest kamieniem sztucznym, otrzymywanym z mieszaniny cementu, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 19 Zaprawy z gipsem hydraulicznym

Zaprawy z gipsem hydraulicznym Zaprawy z gipsem hydraulicznym są stosowane rzadko i tylko do robót specjalnych. Gips hydrauliczny otrzymuje się…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 20 Cement glinowy (topiony)

Cement glinowy (topiony) Cement glinowy (topiony), produkowany z minerałów, tzw. bauksytów, znany pod popularną nazwą „Alka-Elektro”, barwy czarnej osiąga dużą…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 21 Zaprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe Zaprawy gipsowe są to mieszaniny gipsu palonego z wodą w określonym stosunku. Gips palony otrzymuje się przez wypalanie…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 22 Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane Zaprawy budowlane są to mieszaniny o określonym stosunku spoiwa, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzięki…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 23 Ceramika budowlana

Ceramika budowlana   Ceramiczne wyroby budowlane produkuje się z odpowiedniej i właściwie przygotowanej gliny jako surowca (program uprawnienia budowlane na…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 24 Kamienie narzutowe

Kamienie narzutowe Kamienie narzutowe są pochodzenia polodowcowego. Przeważnie są to granity i gneisy, poza tym: piaskowce, porfiry, wapienie itp. Kamienie…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 25 Kamienie naturalne

Kamienie naturalne Kamienie naturalne otrzymuje się ze skał występujących wewnątrz lub na powierzchni skorupy ziemskiej. Skały ze względu na pochodzenie…

21.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 26 Drewno stolarskie i ciesielskie

Drewno stolarskie i ciesielskie Drewno dzieli się zwykle na dwa rodzaje: a) drewno z drzew iglastych, b) drewno z drzew…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 27 Smoły z węgla kamiennego

Smoły z węgla kamiennego Przy ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza, czyli tzw. suchej destylacji, otrzymuje się koks, gaz, a jako…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 28 Penetracja

Penetracja   Miarą penetracji wg PN/C-04134 jest głębokość, na jaką zagłębia się w badany asfalt znormalizowana igła w ciągu 5…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 29 Asfalty

Asfalty Asfalty są substancjami pochodzenia naturalnego lub otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej, w której stanowią najcięższe frakcje. Asfalty składają…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 30 Cementy kwasoodporne

Cementy kwasoodporne Cementy kwasoodporne są mieszaniną łącznie przemielonych ziarn kwarcu z krzemionką pokaolinową lub fluorkiem krzemowo-sodowym Na2SiF,;, która po zarobieniu…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 31 Mieszanina cementu portlandzkiego

Mieszanina cementu portlandzkiego Mieszanina cementu portlandzkiego i składnika rozszerzającego się w ilości 90-4-95% cementu i 5-4-10% (wagowo) składnika rozszerzającego się1).…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 32 Spoiwo żużlowo-wapienne

Spoiwo żużlowo-wapienne Spoiwo żużlowo-wapienne otrzymuje się bądź przez łączny przemiał wysuszonego granulowanego żużla wielkopiecowego z wapnem hydratyzowanym lub niegaszonym w…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 33 Cementy żużlowe

Cementy żużlowe Cement żużlowy bezklinkierowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Cement żużlowy bezklinkierowy otrzymuje się przez łączny przemiał wysuszonego żużla…

20.01.2020

Cement hutniczy zdjęcie nr 34 Cement hutniczy

Cement hutniczy Cement hutniczy jest dokładnie zmieloną mieszaniną klinkieru cementowego z żużlem wielkopiecowym granulowanym (program uprawnienia budowlane na komputer). Zgodnie…

Cement hutniczy zdjęcie nr 41 Cement hutniczy zdjęcie nr 42 Cement hutniczy zdjęcie nr 43
Cement hutniczy zdjęcie nr 44
Cement hutniczy zdjęcie nr 45 Cement hutniczy zdjęcie nr 46 Cement hutniczy zdjęcie nr 47
Cement hutniczy zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cement hutniczy zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cement hutniczy zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami