Miesiąc: Styczeń 2020

21.01.2020

Płyty Marunit

Płyty Marunit Płyty typu Marunit prasowane są z paździerzy lnianych. Wymiary — 115 X 115 cm, grubość od 4 do…

21.01.2020

Materiały smołowe i asfaltowe

Materiały smołowe i asfaltowe Papę dachową wyrabia się z tektury surowej nasyconej masą bitumiczną (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozróżniamy…

21.01.2020

Wyroby cementowe i betonowe

Wyroby cementowe i betonowe Cegła cementowa jest kamieniem sztucznym, otrzymywanym z mieszaniny cementu, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na…

21.01.2020

Zaprawy z gipsem hydraulicznym

Zaprawy z gipsem hydraulicznym Zaprawy z gipsem hydraulicznym są stosowane rzadko i tylko do robót specjalnych. Gips hydrauliczny otrzymuje się…

21.01.2020

Cement glinowy (topiony)

Cement glinowy (topiony) Cement glinowy (topiony), produkowany z minerałów, tzw. bauksytów, znany pod popularną nazwą „Alka-Elektro”, barwy czarnej osiąga dużą…

21.01.2020

Zaprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe Zaprawy gipsowe są to mieszaniny gipsu palonego z wodą w określonym stosunku. Gips palony otrzymuje się przez wypalanie…

21.01.2020

Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane Zaprawy budowlane są to mieszaniny o określonym stosunku spoiwa, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzięki…

21.01.2020

Ceramika budowlana

Ceramika budowlana   Ceramiczne wyroby budowlane produkuje się z odpowiedniej i właściwie przygotowanej gliny jako surowca (program uprawnienia budowlane na…

21.01.2020

Kamienie narzutowe

Kamienie narzutowe Kamienie narzutowe są pochodzenia polodowcowego. Przeważnie są to granity i gneisy, poza tym: piaskowce, porfiry, wapienie itp. Kamienie…

21.01.2020

Kamienie naturalne

Kamienie naturalne Kamienie naturalne otrzymuje się ze skał występujących wewnątrz lub na powierzchni skorupy ziemskiej. Skały ze względu na pochodzenie…

21.01.2020

Drewno stolarskie i ciesielskie

Drewno stolarskie i ciesielskie Drewno dzieli się zwykle na dwa rodzaje: a) drewno z drzew iglastych, b) drewno z drzew…

20.01.2020

Smoły z węgla kamiennego

Smoły z węgla kamiennego Przy ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza, czyli tzw. suchej destylacji, otrzymuje się koks, gaz, a jako…

20.01.2020

Penetracja

Penetracja   Miarą penetracji wg PN/C-04134 jest głębokość, na jaką zagłębia się w badany asfalt znormalizowana igła w ciągu 5…

20.01.2020

Asfalty

Asfalty Asfalty są substancjami pochodzenia naturalnego lub otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej, w której stanowią najcięższe frakcje. Asfalty składają…

20.01.2020

Cementy kwasoodporne

Cementy kwasoodporne Cementy kwasoodporne są mieszaniną łącznie przemielonych ziarn kwarcu z krzemionką pokaolinową lub fluorkiem krzemowo-sodowym Na2SiF,;, która po zarobieniu…

20.01.2020

Mieszanina cementu portlandzkiego

Mieszanina cementu portlandzkiego Mieszanina cementu portlandzkiego i składnika rozszerzającego się w ilości 90-4-95% cementu i 5-4-10% (wagowo) składnika rozszerzającego się1).…

20.01.2020

Spoiwo żużlowo-wapienne

Spoiwo żużlowo-wapienne Spoiwo żużlowo-wapienne otrzymuje się bądź przez łączny przemiał wysuszonego granulowanego żużla wielkopiecowego z wapnem hydratyzowanym lub niegaszonym w…

20.01.2020

Cementy żużlowe

Cementy żużlowe Cement żużlowy bezklinkierowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Cement żużlowy bezklinkierowy otrzymuje się przez łączny przemiał wysuszonego żużla…

20.01.2020

Cement hutniczy

Cement hutniczy Cement hutniczy jest dokładnie zmieloną mieszaniną klinkieru cementowego z żużlem wielkopiecowym granulowanym (program uprawnienia budowlane na komputer). Zgodnie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !