Miesiąc: Styczeń 2020

24.01.2020

Zabezpieczenia przed zamarzaniem

Zabezpieczenia przed zamarzaniem Zabezpieczenie przewodów i zbiorników przed zamarznięciem przez należyte otulanie i naprawę bieżącą otuliny uszkodzonej. Zapobieganie i usuwanie…

24.01.2020

Drobne niedokładności i usterki

Drobne niedokładności i usterki Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania podobnie jak innych elementów budynku polega na stałym utrzymywaniu pełnej sprawności i…

24.01.2020

Grzejniki blaszane

Grzejniki blaszane Grzejniki blaszane, jako mniej wytrzymałe, mogą być używane w ogrzewaniach o temperaturze wody do 90°C i w budynkach…

23.01.2020

Przygotowanie opału

Przygotowanie opału W zakres eksploatacji urządzeń ogrzewczych wchodzi przygotowanie opału zarówno pod względem jakości, ilości oraz sposobu składowania. Biorąc pod…

23.01.2020

Działanie ogrzewania

Działanie ogrzewania Działanie ogrzewania przez promieniowanie różni się tym od poprzednio opisanych ogrzewań wodnych, że zamiast grzejników elementem grzejnym są…

23.01.2020

Kotłownia w ogrzewanym budynku

Kotłownia w ogrzewanym budynku Źródłem ciepła dla ogrzewania parowego, podobnie jak przy innych systemach, jest kotłownia w ogrzewanym budynku, kotłownia…

23.01.2020

Zasadnicze elementy hydrowęzła

Zasadnicze elementy hydrowęzła Zasadniczymi elementami hydrowęzła są: a) cztery zawory odcinające, umożliwiające odłączenie domowej instalacji centralnego ogrzewania od sieci miejskiej…

23.01.2020

Ruch wody

Ruch wody Ruch wody odbywa się w tym przypadku wskutek różnicy ciężaru słupa wody znajdującego się w pionie zasilającym i…

23.01.2020

Wykorzystywanie czynnika grzejnego

Wykorzystywanie czynnika grzejnego Zależnie od sposobu wykorzystania czynnika grzejnego (wody, pary) rozróżniamy następujące systemy centralnego ogrzewania: a) ogrzewanie bezpośrednie wodą…

23.01.2020

Właściwa i systematyczna konserwacja

Właściwa i systematyczna konserwacja Właściwa i systematyczna konserwacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazowych zapewnia możliwość właściwego i ciągłego użytkowania oraz znacznie…

23.01.2020

Podgrzewanie przewodów

Podgrzewanie przewodów Podgrzewanie przewodów należy wykonywać bardzo ostrożnie i powoli, przy otwartych zaworach czerpalnych - w celu umożliwienia ujścia mogącej…

23.01.2020

Uzbrojenie przewodów gazowych

Uzbrojenie przewodów gazowych Konserwacja uzbrojenia przewodów gazowych polega na jego kontrolowaniu i usprawnianiu przez uszczelnianie zaworów gazowych, przez posmarowanie ich…

23.01.2020

Ramie pływaka

Ramie pływaka Jeżeli ilość wody ustala się niżej, należy odgiąć ramię pływaka do góry, przez co zamknięcie zaworu dopływowego nastąpi…

23.01.2020

Przybory kanalizacyjne

Przybory kanalizacyjne W celu łatwiejszego zrozumienia istoty konserwacji i remontu przyborów kanalizacyjnych rozpatrzmy kolejno ważniejsze i najczęściej używane w budownictwie…

23.01.2020

Sprawność przewodów kanalizacyjnych

Sprawność przewodów kanalizacyjnych Od utrzymania w należytej sprawności przewodów kanalizacyjnych - poziomów, pionów i podejść - zależy normalna praca urządzeń…

23.01.2020

Uruchamianie pompy odśrodkowej

Uruchamianie pompy odśrodkowej Uruchamiając pompę odśrodkową najpierw należy ją zalać wodą, następnie sprawdzić ilość oliwy w łożyskach, zbadać kierunek obrotu…

23.01.2020

Uzbrojenie i armatura wodociągowa

Uzbrojenie i armatura wodociągowa Od sprawnego działania uzbrojenia wodociągowego zależy sprawne działanie instalacji i łatwość wykonywania remontów (program uprawnienia budowlane…

23.01.2020

Zadania administratora nieruchomości

Zadania administratora nieruchomości Jednym z ważnych zadań administratora nieruchomości jest utrzymanie w należytym stanie instalacji sanitarnych, a więc konserwacja instalacji…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami