Miesiąc: Styczeń 2020

23.01.2020

Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych

Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych Studzienki rewizyjne wewnątrz budynku w suterenach wykonywane są najczęściej z cegły, natomiast studzienki rewizyjne zewnętrzne z cegły…

23.01.2020

Żeliwne rury wodociągowe

Żeliwne rury wodociągowe Do wykonywania instalacji wodociągowych używane są rury żeliwne kielichowe i stalowe ocynkowane a ostatnio zaczynają wchodzić w…

23.01.2020

Przewody i urządzenia zewnątrz budynku

Przewody i urządzenia zewnątrz budynku Przy wykonywaniu sieci zewnętrznej, odprowadzającej ścieki z budynku do miejscowego odbiornika należy pamiętać, iż nie…

23.01.2020

Odbiór instalacji wodociągowych

Odbiór instalacji wodociągowych Każda nowo wykonana lub remontowana instalacja wodociągowa po zakończeniu robót powinna być sprawdzona i odebrana przez inwestora…

23.01.2020

Pompa odśrodkowa

Pompa odśrodkowa Pompa odśrodkowa, w zależności od wymaganego ciśnienia, może mi jeden lub kilka wirników i wtedy nazywamy ją jedno-,…

23.01.2020

Woda z hydroforu

Woda z hydroforu Woda z hydroforu pod ciśnieniem sprężonego powietrza przechodzi do wszystkich miejsc rozbioru, nie wyłączając najdalej i najwyżej…

23.01.2020

Długotrwałość elementów

Długotrwałość elementów Konserwacja wpływa tu również na długotrwałość elementów. Należyte zabezpieczenie elementów szklanych przed zniszczeniem również przyczyni się do zachowania…

23.01.2020

Szybkość zużywania podłóg

Szybkość zużywania podłóg Ponieważ podłogi i posadzki są elementami narażonymi na szybkie zużycie, a dla utrzymania ich w stanie używalności…

23.01.2020

Sprawdzenie stanu fundamentu

Sprawdzenie stanu fundamentu Od stanu fundamentów zależy długowieczność budynku. Sprawdzenie stanu fundamentu, jako elementu zwykle zakrytego, jest trudne (program uprawnienia…

23.01.2020

Malowanie olejne tynków

Malowanie olejne tynków Malowanie na starych tynkach, uprzednio malowanych olejno, wykonywa się po zeskrobaniu łuszczącej się powłoki i wyreperowaniu tynków…

23.01.2020

Remont bieżący elementów ze szkła

Remont bieżący elementów ze szkła Remont bieżący elementów ze szkła będzie polegał na uzupełnianiu brakujących poszczególnych elementów szklanych w elementach…

22.01.2020

Okładziny kamienne

Okładziny kamienne Okładzina kamienna jak i inne materiały podlega niszczącemu działaniu wietrzenia (program uprawnienia budowlane na komputer). Jest kilka sposobów…

22.01.2020

Konserwacja pokryć dachówkowych

Konserwacja pokryć dachówkowych Konserwacja pokryć dachówkowych polega na corocznym (najlepiej jesienią) sprawdzeniu stanu dachu, na wymianie potłuczonych dachówek pojedynczych, na…

22.01.2020

Małe uszkodzenia

Małe uszkodzenia Konserwacja pokryć papowych polega na naprawie powstałych małych uszkodzeń (dziur) każdej jesieni i wiosną oraz na smołowaniu papy…

22.01.2020

Czas eksploatacji posadzek

Czas eksploatacji posadzek Do zakresu remontu bieżącego posadzek ksylolitowych należy usuwanie różnego rodzaju niewielkich uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Sposób…

22.01.2020

Naprawy uszkodzeń mechanicznych

Naprawy uszkodzeń mechanicznych W zakresie remontu bieżącego dla omawianego rodzaju posadzek wchodzą drobne na ogół naprawy uszkodzeń mechanicznych, naprawa umocowania…

22.01.2020

Zakres remontu bieżącego posadzek drewnianych

Zakres remontu bieżącego posadzek drewnianych Zakres remontu bieżącego posadzek drewnianych obejmuje szereg czynności i robót naprawczych, których konieczność przeprowadzania można…

22.01.2020

Posadzki klepkowe

Posadzki klepkowe Konserwacja posadzek klepkowych w zasadzie polega na: a) utrzymywaniu ich w należytej czystości, zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniami…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami