Miesiąc: Styczeń 2020

27.01.2020

Wewnętrzne linie zasilające

Wewnętrzne linie zasilające Przy eksploatacji wewnętrznych linii zasilających szczególną uwagę zwrócić należy na temperaturę przewodów i gniazd bezpiecznikowych zabezpieczających te…

27.01.2020

Remonty bieżące linii napowietrznych

Remonty bieżące linii napowietrznych W zakres remontów bieżących linii napowietrznych niskiego napięcia wchodzą następujące prace: Remonty słupów drewnianych, polegające na…

27.01.2020

Podział instalacji elektrycznych

Podział instalacji elektrycznych Podział instalacji elektrycznych pod względem administracyjnym pozwala ustalić, jakie obowiązki i funkcje należą do administracji budynków oraz…

24.01.2020

Kabina dźwigowa

Kabina dźwigowa Kabina dźwigowa jest elementem ruchomym, służącym do przewożenia ludzi lub towarów alarmowego (zainstalowanego na parterze) oraz  często  w…

24.01.2020

Aparaty pomiarowe

Aparaty pomiarowe Punktem siłowym nazwano część siłowego obwodu instalacyjnego zakończoną wypustem odbiorczym (program uprawnienia budowlane na komputer). Aparaty pomiarowe energii…

24.01.2020

Instalacja uziemień ochronnych

Instalacja uziemień ochronnych Instalacja uziemień ochronnych oraz tzw. „zerowanie” urządzeń ma na celu zabezpieczenie ludzi obsługujących instalacje elektryczne przed porażeniem.…

24.01.2020

Podział instalacji elektrycznych

Podział instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne stosowane w budownictwie mieszkaniowym pod względem technicznym można podzielić na: energoelektryczne, dźwigowe, teleelektryczne i piorunochronne.…

24.01.2020

Administrator budynku

Administrator budynku Do administratora budynku, oprócz obowiązku utrzymania w należytym stanie wszystkich urządzeń centralnego ogrzewania ciepłej wody, należy również obowiązek…

24.01.2020

Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia elektryczna Do otwierania skrzynek w rozdzielni, wymiany stopek bezpiecznikowych w rozdzielni i szafkach upoważniony jest jedynie elektryk odpowiedzialny za…

24.01.2020

Obsługa pompo przy ogrzewaniu pompowym

Obsługa pompo przy ogrzewaniu pompowym Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania, należy: Sprawdzić, czy kierunek obrotu silnika zgodny jest z kierunku…

24.01.2020

Napełnienie zładu

Napełnienie zładu Przy napełnianiu zładu wodą kotły muszą być wygaszone i ostudzone. Wszystkie zawory przy kotłach na pionach i grzejnikach…

24.01.2020

Obsługa instalacji ogrzewczych

Obsługa instalacji ogrzewczych   Obsługa instalacji ogrzewczych powinna dobrze znać przede wszystkim proces technologiczny ogrzewania, następnie rozumieć działanie wszystkich elementów…

24.01.2020

Błędy w wykonawstwie

Błędy w wykonawstwie Wskutek niedostatecznej kontroli dość często do produkcji elementów instalacyjnych użyty zostaje nieodpowiedni materiał (jak np. żeliwo porowate,…

24.01.2020

Zabezpieczenie przed mrozami

Zabezpieczenie przed mrozami Dla uzupełnienia zasad należy zwrócić uwagę, iż konserwator instalacji centralnego ogrzewania powinien pamiętać i przed nastaniem mrozów…

24.01.2020

Zapowietrzony grzejnik

Zapowietrzony grzejnik W przypadku zapowietrzenia grzejnika najbardziej racjonalne jest usunięcie przyczyny złego działania przewodów odpowietrzających (program uprawnienia budowlane na komputer).…

24.01.2020

Należyty porządek

Należyty porządek W celu utrzymania w należytym stanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody konieczna jest stała ich konserwacja…

24.01.2020

Konserwator centralnego ogrzewania

Konserwator centralnego ogrzewania W celu osiągnięcia sprawnego działania urządzeń pompowych palacz czy konserwator centralnego ogrzewania powinien: Utrzymywać pompownię w należytym…

24.01.2020

Przeciekanie kotła stalowego

Przeciekanie kotła stalowego Przeciekanie kotła stalowego może być spowodowane pęknięciem płaszcza, pęknięciem płomieniówek lub nieszczelnością na połączeniu płomieniówek ze ścianką…

24.01.2020

Spawanie członów żeliwnych

Spawanie członów żeliwnych Spawanie członów żeliwnych jest bardzo trudne, tego rodzaju naprawy powinien wykonywać spawacz-specjalista (program uprawnienia budowlane na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami