Miesiąc: Październik 2020

09.10.2020

Zmontowanie wieży

Zmontowanie wieży Zmontowanie wieży na podwoziu kołowym znacznie ułatwia robotę (program uprawnienia budowlane na komputer). Po wywierceniu otworu między palami…

09.10.2020

Ścianki szczelne z pali nabijanych

Ścianki szczelne z pali nabijanych Jak wynika, istnieją dwie możliwości rozwiązania zagadnienia: a) zastosowanie pali nabijanych bez rury obsadowej, b)…

08.10.2020

Wypełnienie kruszywem

Wypełnienie kruszywem   Studzienki odwodnej nie betonuje się; w jej kruszywo wnika pewna niewielka ilość cementu, pochodzącego z betonowania studzienki…

08.10.2020

Dno studzienki

Dno studzienki W ten sposób zapewnia się brusom jednostronne prowadzenia, a równocześnie przedłużając drogę wodzie przez szczeliny ścianki w gruncie…

08.10.2020

Brusy prefabrykowane

Brusy prefabrykowane Wykonywano również brusy sprężone stalą prętową. W Polsce ścianek szczelnych z takich brusów jeszcze nie wykonywano, natomiast przeprowadzono…

08.10.2020

Ścianki szczelne sprężone

Ścianki szczelne sprężone Do ścianek szczelnych stosuje się w Polsce dotychczas tylko pale Franki oraz pale Wolfsholza. Za granicą natomiast…

08.10.2020

Ścianki drewniane

Ścianki drewniane Przy tym z każdym rokiem zwiększa się zakres ich stosowalności, liczba typów profilów brusów oraz polepsza jakość używanej…

07.10.2020

Kształt zamków

Kształt zamków Nazwę swą ścianki szczelne zawdzięczają temu, że najczęściej stosuje się je jako pewnego rodzaju przepony, których głównym zadaniem…

07.10.2020

Metoda mieszana

Metoda mieszana Przesuwając położenie pali, zmieniając ich nachylenie, można w pewnych granicach dowolnie regulować wielkości sił w palach i wykonując…

07.10.2020

Wyznaczanie sił w palach

Wyznaczanie sił w palach Głowy pali powinny mieć z boków otulinę z betonu przynajmniej 10-centymetrowej grubości. Pale żelbetowe powinny łączyć…

07.10.2020

Układ pali

Układ pali Układ pali dostosowuje się do położenia składowej pionowej. W drugim przypadku rozstawienie pali powinno być takie, aby możliwe…

07.10.2020

Kształt fundamentów

Kształt fundamentów Przy wyprowadzaniu wzoru przyjęto, że wykres naprężeń w strefie rozciąganej bezpośrednio przed ukazaniem się rys ma postać prostokąta,…

06.10.2020

Współczynnik dynamiczny

Współczynnik dynamiczny Schemat 2 znajduje zastosowanie w przypadku, gdy pal po przewiezieniu wózkiem jest potem podnoszony za pomocą liny zaczepionej…

06.10.2020

Pale drewniane

Pale drewniane Przy palach o rozstawie osiowym równym 3 średnicom pala należy przyjmować obciążenie dopuszczalne równe połowie wartości. Przy odstępach…

06.10.2020

Obciążenie dopuszczalne każdego pala

Obciążenie dopuszczalne każdego pala Skempton w swojej pracy dowodzi, że przy mniejszych budowlach, w przypadku gdy obciążenie dopuszczalne każdego pala…

06.10.2020

Uciąg pali

Uciąg pali Opierając się na badaniach Gołubkowa, autor zaproponował następujące zasady obliczania nośności grup pali, przyjęte jako podstawa do normy…

06.10.2020

Pale zagłębione

Pale zagłębione Pale zagłębione obok siebie w grunt, jeśli nie należą do typu czysto słupowych, oddziałują na siebie wzajemnie, co…

05.10.2020

Udźwig względny pali żelbetowych

Udźwig względny pali żelbetowych Mamy bowiem za mało pomiarów i obserwacji, zwłaszcza takich, w których wspomniany rozdział udźwigu byłby wyraźnie…

05.10.2020

Opór jednostkowy tarcia gruntu

Opór jednostkowy tarcia gruntu Opór jednostkowy tarcia gruntu o pobocznice przyjmują autorzy omawianych teorii jako proporcjonalny do średniego parcia gruntu…

05.10.2020

Wzory teoretyczne

Wzory teoretyczne Mnożąc potem nośności dynamiczne innych pali, obliczone za pomocą tego samego wzoru, na podstawie danych z ich wbijania,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami