Miesiąc: Październik 2020

14.10.2020

Wykonanie muru nadkesonowego

Wykonanie muru nadkesonowego Do wykonania muru nadkesonowego używa się betonu ubijanego. Masę betonową układa się warstwami o grubości 0,4-f-0,5 m…

14.10.2020

Wyrównanie przechyleń

Wyrównanie przechyleń Wyrównanie przechyleń za pomocą ciężaru kesonu polega na zmianie wielkości powierzchni podparcia kesonu na różnych odcinkach dla wywołania…

14.10.2020

Obserwacje i pomiary

Obserwacje i pomiary Po zmniejszeniu ciśnienia w komorze roboczej keson zaczyna osiadać, z początku gwałtownie, a później powoli. W momencie…

14.10.2020

Zagłębianie w fazie pośredniej

Zagłębianie w fazie pośredniej Przy zagłębianiu ciężkich kesonów w słabych gruntach, zachodzi potrzeba zastosowania w tej fazie robót konstrukcji odciążających…

14.10.2020

Głębienie kesonów

Głębienie kesonów Dla zapewnienia prawidłowego zagłębiania kesonu należy również ściśle przestrzegać, aby ciężar muru nadkesonowego nieznacznie tylko przewyższał siły tarcia…

14.10.2020

Opuszczanie kesonów na łańcuchach

Opuszczanie kesonów na łańcuchach Opuszczanie kesonów na łańcuchach jest dość powolne z powodu częstych przerw związanych z przedłużaniem łańcuchów. Średnia…

14.10.2020

Konstrukcja płaszcza kesonu

Konstrukcja płaszcza kesonu Konstrukcję płaszcza kesonu wykonuje się na wysokość nieco wyższą od poziomu ustawienia śluz, aby można było przymocować…

14.10.2020

Rozdeskowanie kesonu

Rozdeskowanie kesonu Przy rozdeskowaniu najpierw usuwa się deskowanie zewnętrzne, a następnie wewnętrzne, po czym keson zdejmuje się z podkładów. Keson…

14.10.2020

Deskowanie kesonu

Deskowanie kesonu Przy kesonach ciężkich, pod podkładami długimi układane są legary podłużne dla zmniejszenia nacisku na grunt od deskowania kesonu…

14.10.2020

Jarzma rusztowań

Jarzma rusztowań Jarzma rusztowań składają się zazwyczaj z podwójnych ram poprzecznych, rozstawionych w odległości w świetle 0,3-M),5 m. Ramy te…

14.10.2020

Urządzenie placu robót

Urządzenie placu robót Miejsce budowy fundamentu powinno być tak urządzone, aby można było wykonać na nim keson i przeprowadzić z…

14.10.2020

Usuwanie gruntu

Usuwanie gruntu Zużycie powietrza na wydmuchiwanie piasku z kesonu wynosi ok. 75 nr/godz i taką ilością powinien być dodatkowo zasilany…

14.10.2020

Koniec rury elewatora

Koniec rury elewatora Koniec rury elewatora poniżej przewodu doprowadzającego powietrze pozostaje otwarty i służy do zasysania rozrzedzonego gruntu. Niekiedy koniec…

14.10.2020

Całkowite zmechanizowanie robót

Całkowite zmechanizowanie robót Całkowite zmechanizowanie robót w kesonie uzyskać można przez zastosowanie hydromechanicznej metody urabiania gruntu. Stosuje się ją w…

14.10.2020

Klapy otwierane na zewnątrz

Klapy otwierane na zewnątrz Klapy otwierane na zewnątrz powinny być tak zabezpieczone, aby nie mogły być otworzone, gdy wewnętrzny otwór…

14.10.2020

Śluza Morana

Śluza Morana Istnieje wiele odmian rozwiązań konstrukcyjnych śluz materiałowych. Ze śluz obsługiwanych z zewnątrz najczęściej obecnie używa się śluz typu…

14.10.2020

Śluzy materiałowe

Śluzy materiałowe Śluzy kilkukomorowe mają jednak bardziej złożoną konstrukcję i większe wymiary. Przy robotach prowadzonych u nas w kraju najczęściej…

14.10.2020

Śluzy lecznicze

Śluzy lecznicze W zależności od przeznaczenia śluzy kesonowe dzielą się na osobowe i materiałowe. Stosowane dawniej śluzy (typu mieszanego) osobowo-materiałowe…

14.10.2020

Wyloty rur w komorze roboczej

Wyloty rur w komorze roboczej Wyloty rur w komorze roboczej oraz w śluzach kesonowych zaopatruje się w klapy zwrotne, zamykające…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami