Miesiąc: Październik 2020

05.10.2020

Wzory dynamiczne

Wzory dynamiczne Uciąg pala bada się według tych samych wyżej podanych zasad, z tą różnicą, że zamiast osiadań mierzy się…

05.10.2020

Dopuszczalne obciążenie pali

Dopuszczalne obciążenie pali Dopuszczalne osiowe obciążenie pala pojedynczego nazywane bywa również udźwigiem, jeżeli obciążenie to skierowane jest ku ziemi, zaś…

02.10.2020

Specjalne sposoby poszerzania

Na temategzaminu Jak już wspomniano, pale Franki, Lorenza i inne mają w dolnym końcu kulistą podstawę, znacznie powiększającą ich udźwig.…

02.10.2020

Połączenie obu części pala

Połączenie obu części pala   Połączenie obu części pala powinno być tak ukształtowane, aby zdołało przenieść naprężenia rozciągające oraz siły…

02.10.2020

Pale Franki rurowe

Pale Franki rurowe W wytworzony wytłaczarką otwór wciska się rurę obsadową za pomocą lin przenoszących na rurę ciężar kafara (dochodzący…

02.10.2020

Pale o rurze obsadowej wciskanej

Pale o rurze obsadowej wciskanej W celu wykonania trzona pala opuszcza się w głąb rury obsadowej dalsze porcje świeżego betonu,…

02.10.2020

Pale Brechtla

Pale Brechtla Wodę gruntową usuwa się z rury w sposób podobny do stosowanego przy palach Wolfsholza; podobnie też wprowadza się…

02.10.2020

Głowice kapturowe

Głowice kapturowe W pierwszej fazie wykonywania pala doprowadza się do rury powietrze pod małym ciśnieniem w celu wyparcia wody gruntowej,…

02.10.2020

Wady pali Straussa

Wady pali Straussa Gdy warstwa nieprzepuszczalna zalega głęboko i wody z rury nie da się usunąć, należy betonować małymi dawkami…

02.10.2020

Rozluźnienie

Rozluźnienie Rozluźnienie wywołane niebezpiecznym sąsiedztwem pali betonowanych pneumatycznie możliwe jest dzięki dużej zdolności gruntów sypkich do przepuszczania powietrza o wyższym…

02.10.2020

Wiercenie

Wiercenie Przy palach wykonywanych za pomocą sprężonego powietrza ciśnienie powietrza samo wypiera rurę podnosząc ją, tak że konieczne jest zwykle…

01.10.2020

Pale wiercone

Pale wiercone Pale wbija się zwykłym katarem po stwardnieniu betonu, przy zastosowaniu drewnianego (ujętego obustronnie stalowymi obręczami) lub stalowego trzpienia,…

01.10.2020

Pale Zeissla

Pale Zeissla   Jeśli pal ma przechodzić przez wodę lub przez miękkie grunty, to można go wykonać jako „gilzowy”, z…

01.10.2020

Kafary lekkie

Kafary lekkie Kafary lekkie, zmontowane na podwoziach, pozwalają na szybkie wykonanie małych, pilnych robót (interwencyjnych) przy zastosowaniu pali średniej długości.…

01.10.2020

Ciężar właściwy betonu

Ciężar właściwy betonu Pale Franki osiągają dużą nośność nie tylko dzięki znacznej średnicy trzona i jego nierównej powierzchni oraz poszerzonej…

01.10.2020

Pal Franki

Pal Franki W czasie podciągania rury baba spoczywa na betonie (program uprawnienia budowlane na komputer). Znaczek na linie pokazuje, kiedy…

01.10.2020

Woda gruntowa

Woda gruntowa Baba ma kształt wydłużony i od dołu zaokrąglony, a średnica jej jest mniejsza od średnicy rury, tak że…

01.10.2020

Pale z rurą wbijaną

Pale z rurą wbijaną Pośrednią odmianą, zaliczaną jednak do pierwszej grupy, będą pale gilzowe, tj. takie, w których do rury…

01.10.2020

Podział pali nabijanych

Podział pali nabijanych W palach betonowych płuczkę zakłada się niekiedy na stałe w osi pala, zwykle jednak znajduje się ona…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami