Miesiąc: Październik 2020

16.10.2020

Wymiarowanie elementów zbiorników

Wymiarowanie elementów zbiorników Konstrukcję zbiornika można podzielić na trzy zasadnicze elementy: przekrycie, ściany boczne oraz konstrukcję denną. W tej kolejności…

16.10.2020

Obliczanie zbiorników

Obliczanie zbiorników Zbiorniki o przekroju kołowym i pionowej osi obrotu składają się z powłok obrotowych o kształtach od najprostszych (np.…

16.10.2020

Dna prefabrykowane

Dna prefabrykowane Przy grubszym piasku, pospółce lub żwirze można zaoszczędzić część cementu przez dodanie gliny z dodatkiem upłynniającym (np. bentonitu)…

16.10.2020

Konstrukcja dna zbiornika

Konstrukcja dna zbiornika Zbrojenie może być spawane bezpośrednio lub poprzez kształtowniki wbetonowane na brzegach, ewentualnie połączone na zasadzie przyczepności między…

16.10.2020

Ściany zbiorników

Ściany zbiorników Ściany zbiorników w zależności od wielkości przekrycia i całego zbiornika pracują jako: 1) płyty wspornikowe - w niskich…

16.10.2020

Przekrycie

Przekrycie W zbiornikach krytych przekrycie połączone jest ze ścianami monolitycznie przegubowo, rzadziej przesuwnie. Połączenia tego na ogół się nie uszczelnia,…

15.10.2020

Konstrukcja zbiorników monolitycznych

Konstrukcja zbiorników monolitycznych Prostokątne zbiorniki żelbetowe są często stosowane w budownictwie przemysłowym i komunalnym. Są one jednak na ogół niższe…

15.10.2020

Mała grubość ścian

Mała grubość ścian Mała grubość ścian w stosunku do pozostałych wymiarów pozwala na stosowanie przy rozwiązywaniu zbiorników teorii płyt sprężystych.…

15.10.2020

Niewykorzystane naprężenia

Niewykorzystane naprężenia Niewykorzystane przeważnie naprężenia i daleki na ogół stosunek grubości powłoki do promienia jej krzywizny od wartości granicznych na…

15.10.2020

Poziom dna

Poziom dna Z punktu widzenia usytuowania poziomu dna w stosunku do terenu, zbiorniki dzielą się na: podziemne, naziemne lub wyniesione…

15.10.2020

Rozwój historyczny

Rozwój historyczny W celu zgromadzenia wody do picia stosowano w dawnych czasach cysterny wykute w skale (program uprawnienia budowlane na…

15.10.2020

Kesony żebrowe

Kesony żebrowe Kesony żebrowe, mające konstrukcję wzajemnie przenikających się ram naj- właściwiej jest obliczać według teorii rusztów płaskich. Wyjątek stanowić…

15.10.2020

Wysokość warstwy betonu

Wysokość warstwy betonu Wysokość warstwy betonu obciążającej strop może być obliczona na podstawie teoretycznego wzoru Ozierowa (program uprawnienia budowlane na…

15.10.2020

Dekompresja

Dekompresja Dekompresja może być przeprowadzana w sposób ciągły i równomierny lub metodą stopniowaną. Najlepsze wyniki daje dekompresja stopniowana, która polega…

15.10.2020

Objawy choroby kesonowej

Objawy choroby kesonowej Objawy choroby kesonowej występują najczęściej w ciągu godziny po zakończeniu wyśluzowania. Nie należą jednak do rzadkości przypadki,…

15.10.2020

Rury szybowe

Rury szybowe Ciśnienie podnosi się stopniowo do takiej wysokości, aby parcie powietrza nieznacznie tylko przekroczyło ciężar rur i śluzy. Jeżeli…

15.10.2020

Komora robocza

Komora robocza Komora robocza powinna być zabetonowana bardzo starannie, szczególnie dokładnie podbija się betonem strop i ściany kesonu, aby zabezpieczyć…

15.10.2020

Posadowienie kesonu

Posadowienie kesonu Po dojściu kesonu do właściwego poziomu opiera się go mocno na gruncie całym obwodem, stosując forsowne zagłębienie, po…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami