Miesiąc: Październik 2020

19.10.2020

Obie ściany zbiornika

Obie ściany zbiornika Obie ściany zbiornika zostały sprężone systemem Michajłowa pierścieniami z prętów 018 mm ze stali Qr = 2500…

19.10.2020

Rurki montażowe

Rurki montażowe Zbiornik został posadowiony na zwięzłym gruncie marglistym o Odop = 4 kG/cm2. Sąsiadujące pomieszczenia maszynowni zostały oddylatowane od…

19.10.2020

Deskowanie złożone

Deskowanie złożone Zbiornik obliczono jako cylindryczną ścianę o grubości 30 cm, opartą na płycie, która z kolei jest ułożona na…

19.10.2020

Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne W celu związania całości konstrukcji ściany monolitycznego górnego pierścienia. W zbiornikach sprężonych przewody instalacyjne najlepiej jest prowadzić poprzez…

19.10.2020

Zbiorniki okrągłe

Zbiorniki okrągłe Zbiorniki okrągłe przekrywa się najczęściej kopułami lub powłokami stożkowymi, monolitycznymi i prefabrykowanymi. Stosuje się też (przede wszystkim do…

19.10.2020

Płyta płaska

Płyta płaska Płytę płaską należy wykonać żelbetową, a zbrojenie obliczyć jak dla płyty swobodnie podpartej, obciążonej na obwodzie ścianą, a…

16.10.2020

Sprężanie dwukierunkowe ściany zbiornika

Sprężanie dwukierunkowe ściany zbiornika Do sprężania mniejszych zbiorników nadaje się sposób polegający na zmianie prostej trasy nawiniętej struny na trasę…

16.10.2020

Napełnienie zbiornika cieczą

Napełnienie zbiornika cieczą Po uzyskaniu właściwej siły naciągu, opuszcza się druty na ścianę zbiornika, utrzymując przez pompowanie oleju do prasy…

16.10.2020

Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia Współczynnik tarcia zależy przede wszystkim od sposobu i staranności wykonania konstrukcji kanałów i kabli, regularności kształtów trasy kabla,…

16.10.2020

Naciąg za pomocą pras

Naciąg za pomocą pras Po dokonaniu sprężenia jednej gałęzi spirali, kabel kotwiono przy ósmej (ostatniej) prasie i operację powtarzano (program…

16.10.2020

Ułożenie struny

Ułożenie struny Ułożenie struny na powierzchni ściany jest ograniczone koniecznością oparcia na ścianie wózka roboczego. Dlatego pierwszy zwój od dołu…

16.10.2020

Cierny mechanizm naciągowy

Cierny mechanizm naciągowy Cierny mechanizm naciągowy w postaci przeciągarki naciągowej jest bardzo prosty w konstrukcji i najbardziej rozpowszechniony. Naciąg struny…

16.10.2020

Sprężenie pionowe

Sprężenie pionowe Sprężenie pionowe ma za zadanie przejęcie powstających z różnych przyczyn momentów w kierunku pionowym. W niektórych przypadkach, zwłaszcza…

16.10.2020

Prefabrykowane elementy kopuły

Prefabrykowane elementy kopuły Na wspornikowym rozszerzeniu ściany ułożono prefabrykowane elementy kopuły (25 szt.) i związano je wykonanym na mokro pierścieniem…

16.10.2020

Zużycie betonu

Zużycie betonu Pierwszy zbiornik wykonano wg klasycznych wzorów: ściany zamocowane w silnej płycie dennej, przekrycie - strop grzybkowy oparty na…

16.10.2020

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków Przy projektowaniu zbiorników w oczyszczalniach ścieków konstruktor musi zazwyczaj pokonywać dodatkowe trudności, które wysuwają się w związku z…

16.10.2020

Praca statyczna

Praca statyczna Spadki wyrabia się najczęściej chudym betonem (spadki wewnętrzne), lub żużlobetonem (spadki zewnętrzne przekryć) (program uprawnienia budowlane na komputer).…

16.10.2020

Wyniosłość kulistych kopuł przekrycia

Wyniosłość kulistych kopuł przekrycia W przestrzeniach między żeberkami można wykonać warstwę ocieplającą z żużlobetonu 5. Elementy takie oczywiście muszą być…

16.10.2020

Konstrukcja zbiorników monolitycznych

Konstrukcja zbiorników monolitycznych Do najczęściej spotykanych przekryć zbiorników o przekroju kołowym należą płyty kołowe, stropy płytowo-żebrowe, stropy grzybkowe oraz powłoki…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami