Miesiąc: Październik 2020

20.10.2020

Pokrycia ochronne organiczne

Pokrycia ochronne organiczne Najczęściej stosowane do ochrony ścian zbiorników wykładziny z tworzyw sztucznych to: wykładziny tiokolowe, winidurowe, igelitowe i oppanolowe.…

20.10.2020

Powierzchnia zbiornika

Powierzchnia zbiornika Powierzchnia zbiornika jest bardzo mała w stosunku do jego objętości. Składa się on z dolnej części poziomej -…

20.10.2020

Cała powłoka zbiornika

Cała powłoka zbiornika Dla doprężenia wykonano w ścianie nisze o głębokości 20 cm, których ścianki przy ogólnej grubości ściany zbiornika…

20.10.2020

Powłoka uzbrojona

Powłoka uzbrojona Niezależnie od sprężenia powłoka uzbrojona jest w kierunku równoleżnikowym i południkowym zwykłą stalą. Część górna ponad poziomem 48,00…

20.10.2020

Wielkości statyczne

Wielkości statyczne Wielkości statyczne oblicza się wg ogólnych równań stanu błonowego lub zgięciowego. W przypadku krzywych południków nie omówionych w…

20.10.2020

Wrażliwość basenu

Wrażliwość basenu Wrażliwość basenu na nierównomierne osiadanie nie jest duża. Osiadanie naroża o 1 cm wywołuje naprężenie skręcające 1 kG/cm2.…

20.10.2020

Konstrukcja skoczni

Konstrukcja skoczni Dno jest podzielone przerwami dylatacyjnymi poprzecznymi i podłużnymi, na części o wymiarach ok. 17 x 10 m. Części…

19.10.2020

Współśrodkowe pierścieniowe zbiorniki

Współśrodkowe pierścieniowe zbiorniki Przed wykonaniem zbiornika zbudowano fundament wieży, na którym oparto lewary podnoszące zbiornik. W latach 195(H-1952 w Vastaras…

19.10.2020

Zabetonowanie rdzenia

Zabetonowanie rdzenia Zużyto 600 m3 betonu i 65 t zbrojenia. W Stafford (Anglia) wykonano pierścieniowy zbiornik żelbetowy zawieszony na trzonie…

19.10.2020

Surowy klimat

Surowy klimat Słupy ustawione są na prefabrykowanych stopach lub na wykonanym „na mokro” fundamencie. Najwyższy element słupa ma wsporniki, na…

19.10.2020

Zużycie betonu i stali

Zużycie betonu i stali Oba zbiorniki zostały oddzielone od konstrukcji nośnej wieży od strony dna jedną warstwą izolacji oraz 25…

19.10.2020

Beton w zbiornikach

Beton w zbiornikach Beton w zbiornikach powinien być marki co najmniej 170, a w trzonie 140. Żelbetowy trzon betonuje się…

19.10.2020

Parcie wiatru

Parcie wiatru Przy wymiarowaniu elementów żelbetowych stykających się z wodą należy sprawdzić ich pracę w fazie I (na zarysowanie). Parcie…

19.10.2020

Konstrukcje nośne i fundamenty

Konstrukcje nośne i fundamenty Zbiorniki żelbetowe dawniej dosyć często opierano na konstrukcji nośnej murowanej z cegły lub z kamienia. Był…

19.10.2020

Zbiorniki żelbetowe

Zbiorniki żelbetowe Zbiorniki żelbetowe na wieżach z reguły wykonuje się (ze względu na szczelność) jako monolityczne, betonowane w deskowaniu opartym…

19.10.2020

Stałe zbiorniki

Stałe zbiorniki Dla wentylacji nad zbiornikiem umieszcza się wietrznik. W celu zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem otula się je izolacją, a…

19.10.2020

Małe wieże stałe

Małe wieże stałe Małe wieże stałe o zbiornikach małej pojemności używane są na stacjach kolejowych, w niewielkich osiedlach, w fabrykach…

19.10.2020

Powierzchnia deskowania

Powierzchnia deskowania O wielkości wykonanych robót świadczą podane liczby: 330 000 m3 wykopu, 2700 m3 betonu niezbrojonego, 18700 m3 żelbetu,…

19.10.2020

Prefabrykowane płyty ścienne

Prefabrykowane płyty ścienne Przy produkcji płyt, a później przy betonowaniu przerw zastosowano odpowietrzanie. Sprężenie przeprowadzono przez nawijanie struny za pomocą…

19.10.2020

Zbiornik wewnętrzny

Zbiornik wewnętrzny Zbiornik wewnętrzny o średnicy 10 m sprężono przez nasunięcie drutu na zbieżną ścianę. Ścianę zbiornika wykonano o nachyleniu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami