Miesiąc: Grudzień 2020

22.12.2020

Stalownia

Stalownia W oddziale przerobu żużla konstrukcje budowlane narażone są na wpływy temperatur i na działanie agresywnych oparów powstałych w toku…

22.12.2020

Wydział remontowy huty

Wydział remontowy huty Wydział remontowy huty ma za zadanie przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych, bieżących remontów, naprawy (a czasem nawet wytwarzania) elementów…

22.12.2020

Przekrój rury

Przekrój rury Buduje się tamy ogniowe wypukłe (wypukłością do zagrożonego pola oraz tamy podwójne. Do wykonania tam używa się materiałów…

22.12.2020

Obudowa wyrobisk korytarzowych

Obudowa wyrobisk korytarzowych W zależności od warunków górniczo-geologicznych stosuje się w chodnikach obudowę: drewnianą, metalową, mieszaną (stalowo-drewnianą), ceglaną, betonitową, betonową,…

22.12.2020

Ciepło zawarte w składnikach

Ciepło zawarte w składnikach Ciepło zawarte w składnikach masy betonowej jest wówczas gwałtownie odbierane przez otaczające ją mrożone środowisko, powodując…

22.12.2020

Głębokość zamrażania

Głębokość zamrażania W szybach o średniej głębokości zamrażania stosuje się betony marki 25 i 350 o konsystencji plastycznej, natomiast przy…

22.12.2020

Pomost przenośników taśmowych

Pomost przenośników taśmowych Jezdnie i podtorza maszyn zwałujących i zbierających węgiel ze zwałów powinny zapewniać prawidłowy ruch tych maszyn, pomimo…

22.12.2020

Dno i przegrody

Dno i przegrody Dno i przegrody oraz zewnętrzne skarpy ziemne segmentów o szerokości około 30 m, długości około 50 m…

22.12.2020

Stożki zagęszczające

Stożki zagęszczające Można np. pojedyncze pręty 0 24 mm, potrzebne dla przeniesienia sił poprzecznych, zakończyć dużymi lukami przed słupem, dla…

21.12.2020

Żelbetowa kaskada

Żelbetowa kaskada Każdy z dwu segmentów żelbetowej kaskady ma tak dobrany profil pochylenia i krzywizny toru na powierzchni zsuwu, aby…

21.12.2020

Głębokość posadowienia budynków

Głębokość posadowienia budynków Głębokość posadowienia budynków płuczki, flotowni czy sortowni uzależniona jest, oprócz warunków gruntowych, od zakładanych pod terenem fundamentów…

21.12.2020

Wysokości kondygnacji

Wysokości kondygnacji Zgodnie z przepisami w miejscach, w których tory przechodzą obok budynków lub innych obiektów stałych (z wyjątkiem ramp),…

21.12.2020

Wydajność zakładu przeróbczego

Wydajność zakładu przeróbczego W próbobierniach węgla przeprowadza się uproszczone badani techniczne węgla surowego i handlowego; określa się zawartość kamieni w…

21.12.2020

Flotowanie

Flotowanie W płuczkach zawiesinowych tworzy się ciecz zawiesinowa o ciężarze właściwym pośrednim między ciężarami właściwymi koncentratu i skały płonnej (program…

21.12.2020

Przekrój poprzeczny dyfuzorów

Przekrój poprzeczny dyfuzorów Do niedawno powszechnie stosowano osobny dyfuzor dla każdego wentylatora. Obecnie uruchomiono szereg dużych wentylatorów radzieckich W-D3 ze…

21.12.2020

Rama wlotowa

Rama wlotowa Do wykucia obudowy szybu i wykonywania ramy wlotowej przystępuje się po wykonaniu odcinka palowego, gdyż, w odróżnieniu od…

21.12.2020

Schemat statyczny ramy wlotowej

Schemat statyczny ramy wlotowej W kopalniach gazowych dochodzi dodatkowe wymaganie, aby luneta miała jednolity spadek stropu wznoszący się ku wentylatorowi…

21.12.2020

Składowa równoleżnikowa

Składowa równoleżnikowa Składowa równoleżnikowa sumuje się z rozciąganie obciążeniem od nadciśnienia panującego w dyfuzorze, zmniejszającego się ku wylotowi. Przy prędkościach…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami