Miesiąc: Czerwiec 2021

01.06.2021

Stadium konidialne

Stadium konidialne Stadium konidialne charakteryzuje się tym, że zarodniki powstają na trzonkach konidialnych, które są owocującymi strzępkami grzybni, albo na…

01.06.2021

Zarodniki rozsiewane

Zarodniki rozsiewane Zarodniki rozsiewane są głównie przez wiatr lub deszcz, mogą być jednak również roznoszone przez pewne gatunki owadów. I…

01.06.2021

Odżywianie się grzybów

Odżywianie się grzybów Odżywianie się grzybów. Grzyby, jako organizmy bezzieleniowe, nie są zdolne do samodzielnej syntezy substancji organicznej, lecz korzystają…

01.06.2021

Błony komórkowe roślin

Błony komórkowe roślin Wyodrębnia się je w oddzielną grupę. Grzyby odgrywają w przyrodzie bardzo doniosłą rolę. Jedne z nich powodują…

01.06.2021

Plamy garbnikowe

Plamy garbnikowe Wyższa temperatura sprzyja wysychaniu drewna oraz przyśpiesza reakcję utleniania garbników; w związku z tym zaciągi słoneczne powstają w…

01.06.2021

Pęknięcia powierzchniowe

Pęknięcia powierzchniowe Pęknięcia promieniowe głębokie sięgają w głąb drewna na większą odległość, często aż do rdzenia. Stanowią one dużą wadę,…

01.06.2021

Środek zapobiegawczy

Środek zapobiegawczy Z początkiem wiosny, po ustąpieniu mrozów, pęknięcie zwiera się i zostaje pokryte przez nowy słój drewna, który w…

01.06.2021

Pomiar pęknięć okrężnych

Pomiar pęknięć okrężnych Wpływ pęknięć okrężnych na jakość drewna zależy od ich umiejscowienia i wielkości. Duże znaczenie ma odległość pęknięcia…

01.06.2021

Wymiar pęknięć rdzeniowych

Wymiar pęknięć rdzeniowych Według Volkerta i Perkitnego pęknięcia rdzeniowe mogą być wywołane przez naprężenia powstające w drewnie podczas wzrostu drzewa;…

01.06.2021

Martwica boczna

Martwica boczna Martwica boczna może być również spowodowana przez silne nasłonecznienie nagle odsłoniętych drzew o cienkiej korze. Ta ostatnia postać…

01.06.2021

Martwica boczna

Martwica boczna Martwica boczna i zabitki powstają na skutek lokalnego uszkodzenia pnia żyjących drzew. Uszkodzenia mogą mieć charakter mechaniczny lub…

01.06.2021

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia mechaniczne Wreszcie czynniki zewnętrzne i klimatyczne mogą wywołać zmiany barwy drewna określane jako zabarwienia chemiczne. Zabarwienia te nie wiążą…

01.06.2021

Plamy wodne

Plamy wodne Plamy wodne (wodosłój) jest to wada polegająca na silnym przesyceniu wodą środkowej części pnia. Szerokie badania nad plamami…

01.06.2021

Wytrzymałość spoiny klejowej

Wytrzymałość spoiny klejowej Według badań Burakowa, Żukowa i Terleckiego smolistość obniża w niewielkim stopniu wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien…

01.06.2021

Komórki miękiszowe

Komórki miękiszowe Przy życiu utrzymują się tylko komórki miękiszowe w najmłodszym, zewnętrznym słoju, dzięki wyższemu stężeniu roztworu soku komórkowego, co…

01.06.2021

Twardziel mrozowa

Twardziel mrozowa Twardziel mrozowa zawiera mniejszą liczbę wcistek aniżeli twardziel fałszywa; grupują się one głównie w kilku zewnętrznych słojach, ku…

01.06.2021

Komórki miękiszowe

Komórki miękiszowe U gatunków twardzielowych anormalności twardzielowania związane są z lokalnymi uszkodzeniami komórek miękiszowych, które wskutek tego nie biorą już…

01.06.2021

Analogiczne wyniki

Analogiczne wyniki Giordano stwierdził wzrost ciężaru właściwego w drewnie napięciowym topoli. Analogiczne wyniki dały badania przeprowadzone w Katedrze Mechanicznej Technologii…

01.06.2021

Drewno napięciowe

Drewno napięciowe Pomiar twardzicy w drewnie okrągłym przeprowadza się na przekroju poprzecznym, określając procentowy udział drewna twardzicowego; w tarcicy odnosi…

01.06.2021

Twardzica wąska

Twardzica wąska Wskutek zwiększonego udziału drewna późnego i większej grubości błon komórkowych twardzica ma barwę brunatnoczerwoną, po czym łatwo można…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami