Miesiąc: Czerwiec 2021

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 15 Stadium konidialne

Stadium konidialne Stadium konidialne charakteryzuje się tym, że zarodniki powstają na trzonkach konidialnych, które są owocującymi strzępkami grzybni, albo na…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 16 Zarodniki rozsiewane

Zarodniki rozsiewane Zarodniki rozsiewane są głównie przez wiatr lub deszcz, mogą być jednak również roznoszone przez pewne gatunki owadów. I…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 17 Odżywianie się grzybów

Odżywianie się grzybów Odżywianie się grzybów. Grzyby, jako organizmy bezzieleniowe, nie są zdolne do samodzielnej syntezy substancji organicznej, lecz korzystają…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 18 Błony komórkowe roślin

Błony komórkowe roślin Wyodrębnia się je w oddzielną grupę. Grzyby odgrywają w przyrodzie bardzo doniosłą rolę. Jedne z nich powodują…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 19 Plamy garbnikowe

Plamy garbnikowe Wyższa temperatura sprzyja wysychaniu drewna oraz przyśpiesza reakcję utleniania garbników; w związku z tym zaciągi słoneczne powstają w…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 20 Pęknięcia powierzchniowe

Pęknięcia powierzchniowe Pęknięcia promieniowe głębokie sięgają w głąb drewna na większą odległość, często aż do rdzenia. Stanowią one dużą wadę,…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 21 Środek zapobiegawczy

Środek zapobiegawczy Z początkiem wiosny, po ustąpieniu mrozów, pęknięcie zwiera się i zostaje pokryte przez nowy słój drewna, który w…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 22 Pomiar pęknięć okrężnych

Pomiar pęknięć okrężnych Wpływ pęknięć okrężnych na jakość drewna zależy od ich umiejscowienia i wielkości. Duże znaczenie ma odległość pęknięcia…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 23 Wymiar pęknięć rdzeniowych

Wymiar pęknięć rdzeniowych Według Volkerta i Perkitnego pęknięcia rdzeniowe mogą być wywołane przez naprężenia powstające w drewnie podczas wzrostu drzewa;…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 24 Martwica boczna

Martwica boczna Martwica boczna może być również spowodowana przez silne nasłonecznienie nagle odsłoniętych drzew o cienkiej korze. Ta ostatnia postać…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 25 Martwica boczna

Martwica boczna Martwica boczna i zabitki powstają na skutek lokalnego uszkodzenia pnia żyjących drzew. Uszkodzenia mogą mieć charakter mechaniczny lub…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 26 Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia mechaniczne Wreszcie czynniki zewnętrzne i klimatyczne mogą wywołać zmiany barwy drewna określane jako zabarwienia chemiczne. Zabarwienia te nie wiążą…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 27 Plamy wodne

Plamy wodne Plamy wodne (wodosłój) jest to wada polegająca na silnym przesyceniu wodą środkowej części pnia. Szerokie badania nad plamami…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 28 Wytrzymałość spoiny klejowej

Wytrzymałość spoiny klejowej Według badań Burakowa, Żukowa i Terleckiego smolistość obniża w niewielkim stopniu wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 29 Komórki miękiszowe

Komórki miękiszowe Przy życiu utrzymują się tylko komórki miękiszowe w najmłodszym, zewnętrznym słoju, dzięki wyższemu stężeniu roztworu soku komórkowego, co…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 30 Twardziel mrozowa

Twardziel mrozowa Twardziel mrozowa zawiera mniejszą liczbę wcistek aniżeli twardziel fałszywa; grupują się one głównie w kilku zewnętrznych słojach, ku…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 31 Komórki miękiszowe

Komórki miękiszowe U gatunków twardzielowych anormalności twardzielowania związane są z lokalnymi uszkodzeniami komórek miękiszowych, które wskutek tego nie biorą już…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 32 Analogiczne wyniki

Analogiczne wyniki Giordano stwierdził wzrost ciężaru właściwego w drewnie napięciowym topoli. Analogiczne wyniki dały badania przeprowadzone w Katedrze Mechanicznej Technologii…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 33 Drewno napięciowe

Drewno napięciowe Pomiar twardzicy w drewnie okrągłym przeprowadza się na przekroju poprzecznym, określając procentowy udział drewna twardzicowego; w tarcicy odnosi…

01.06.2021

Twardzica wąska zdjęcie nr 34 Twardzica wąska

Twardzica wąska Wskutek zwiększonego udziału drewna późnego i większej grubości błon komórkowych twardzica ma barwę brunatnoczerwoną, po czym łatwo można…

Twardzica wąska zdjęcie nr 41 Twardzica wąska zdjęcie nr 42 Twardzica wąska zdjęcie nr 43
Twardzica wąska zdjęcie nr 44
Twardzica wąska zdjęcie nr 45 Twardzica wąska zdjęcie nr 46 Twardzica wąska zdjęcie nr 47
Twardzica wąska zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Twardzica wąska zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Twardzica wąska zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami