Miesiąc: Czerwiec 2021

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 15 Zbyt duża wilgotność

Zbyt duża wilgotność Badania przeprowadzone na ten temat przez zakład mechanicznej technologii drewna SGGW wykazały, że opałowe drewno sosnowe i…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 16 Miękkie drewno sosnowe

Miękkie drewno sosnowe Wartość opałowa drewna jest niższa od wartości opałowej innych paliw; wyjątek stanowi torf, -który ma wartość opałową…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 17 Wartość opałowa drewna

Wartość opałowa drewna W procesie spalania para wodna powstaje: 1) z odparowania zawartej w paliwie wody, 2) z wody powstającej…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 18 Węgiel aktywny

Węgiel aktywny Chcąc otrzymać węgiel drzewny o dużej chłonności, czyli tzw. węgiel aktywny albo węgiel aktywowany, należy proces zwęglania prowadzić…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 19 Karpina sosnowa

Karpina sosnowa Karpina sosnowa stanowi również surowiec do rozkładowej destylacji; jako produkty otrzymuje się terpentynę drzewną, smołę i węgiel drzewny…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 20 Destylat wodny

Destylat wodny W wyniku rozkładowej destylacji drewna prowadzonej w retortach otrzymuje się gazy nie kondensujące, destylat wodny, smołę drzewną i…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 21 Strużyny świerkowe

Strużyny świerkowe Surowiec do hydrolizy stanowią odpady mechanicznej obróbki drewna, odpady zrębowe oraz drobnica i odpady leśne. Odpady te nie…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 22 Drewno w przemyśle hydrolizy

Drewno w przemyśle hydrolizy Przemysł celulozowy oparty jest na wyodrębnianiu z drewna celulozy drogą przeprowadzania ligniny w substancje rozpuszczalne, które…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 23 Zdolność spilśniania

Zdolność spilśniania Zdolność spilśniania się ścieru jest mniejsza od zdolności spilśniania celulozy, dlatego też rzadko spotyka się papier wyrabiany wyłącznie…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 24 Świerk północny

Świerk północny Najbardziej wartościowym surowcem celulozowym jest wąskosłoisty świerk północny. Podobne cechy posiada wysokogórski świerk pochodzący z regla górnego (powyżej…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 25 Drewno iglaste

Drewno iglaste W warunkach polskich podstawowym surowcem do wyrobu celulozy jest drewno świerkowe, jodłowe i sosnowe, określane mianem papierówki. Roczna…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 26 Łączniki mosiężne

Łączniki mosiężne Celem uniknięcia korozji należy stosować łączniki mosiężne lub kołki drewniane (np. w pokładach okrętowych). Drewno o wilgotności mniejszej…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 27 Obniżenie wytrzymałości drewna

Obniżenie wytrzymałości drewna W odniesieniu do takich roztworów można stosować jako materiał konstrukcyjny i budowlany drewno, które w tego rodzaju…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 28 Działanie zasad

Działanie zasad Działanie zasad na drewno (program uprawnienia budowlane na komputer). Drewno wykazuje dużą odporność na działanie roztworów zasadowych. Zasady…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 29 Drewno reakcyjne drzew liściastych

Drewno reakcyjne drzew liściastych Drewno reakcyjne drzew liściastych określane mianem drewna napięciowego lub drewna ciągliwego (bois de tension, Zugholz, tensionwood)…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 30 Udział zasadniczych substancji

Udział zasadniczych substancji Udział zasadniczych substancji w drewnie ulega wahaniom zależnie od gatunku drzewa; najbardziej wyraźne różnice w składzie chemicznym…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 31 Analogiczne wartości

Analogiczne wartości Wartości pH mogą być mniejsze od 0 i większe od 14; mogą się one obracać w granicach -1…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 32 Odczyn drewna

Odczyn drewna Woda, w której rozpuszczają się wszystkie elektrolity, jest sama również bardzo słabym elektrolitem. Cząsteczki wody rozpadają się w…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 33 Związki tłuszczowe

Związki tłuszczowe Związki tłuszczowe występują w drewnie naszych gatunków w niekierunkowych przemian chemicznych. Dlatego też związki, białkowe występujące w plazmie…

07.06.2021

Barwniki zdjęcie nr 34 Barwniki

Barwniki Barwniki powstają w drewnie twardzielowym w toku przemian biochemicznych, jakie zachodzą w procesie twardzielowania. Cenne barwniki spotykane w drewnie…

Barwniki zdjęcie nr 41 Barwniki zdjęcie nr 42 Barwniki zdjęcie nr 43
Barwniki zdjęcie nr 44
Barwniki zdjęcie nr 45 Barwniki zdjęcie nr 46 Barwniki zdjęcie nr 47
Barwniki zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Barwniki zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Barwniki zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami