Miesiąc: Czerwiec 2021

07.06.2021

Zbyt duża wilgotność

Zbyt duża wilgotność Badania przeprowadzone na ten temat przez zakład mechanicznej technologii drewna SGGW wykazały, że opałowe drewno sosnowe i…

07.06.2021

Miękkie drewno sosnowe

Miękkie drewno sosnowe Wartość opałowa drewna jest niższa od wartości opałowej innych paliw; wyjątek stanowi torf, -który ma wartość opałową…

07.06.2021

Wartość opałowa drewna

Wartość opałowa drewna W procesie spalania para wodna powstaje: 1) z odparowania zawartej w paliwie wody, 2) z wody powstającej…

07.06.2021

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny Chcąc otrzymać węgiel drzewny o dużej chłonności, czyli tzw. węgiel aktywny albo węgiel aktywowany, należy proces zwęglania prowadzić…

07.06.2021

Karpina sosnowa

Karpina sosnowa Karpina sosnowa stanowi również surowiec do rozkładowej destylacji; jako produkty otrzymuje się terpentynę drzewną, smołę i węgiel drzewny…

07.06.2021

Destylat wodny

Destylat wodny W wyniku rozkładowej destylacji drewna prowadzonej w retortach otrzymuje się gazy nie kondensujące, destylat wodny, smołę drzewną i…

07.06.2021

Strużyny świerkowe

Strużyny świerkowe Surowiec do hydrolizy stanowią odpady mechanicznej obróbki drewna, odpady zrębowe oraz drobnica i odpady leśne. Odpady te nie…

07.06.2021

Drewno w przemyśle hydrolizy

Drewno w przemyśle hydrolizy Przemysł celulozowy oparty jest na wyodrębnianiu z drewna celulozy drogą przeprowadzania ligniny w substancje rozpuszczalne, które…

07.06.2021

Zdolność spilśniania

Zdolność spilśniania Zdolność spilśniania się ścieru jest mniejsza od zdolności spilśniania celulozy, dlatego też rzadko spotyka się papier wyrabiany wyłącznie…

07.06.2021

Świerk północny

Świerk północny Najbardziej wartościowym surowcem celulozowym jest wąskosłoisty świerk północny. Podobne cechy posiada wysokogórski świerk pochodzący z regla górnego (powyżej…

07.06.2021

Drewno iglaste

Drewno iglaste W warunkach polskich podstawowym surowcem do wyrobu celulozy jest drewno świerkowe, jodłowe i sosnowe, określane mianem papierówki. Roczna…

07.06.2021

Łączniki mosiężne

Łączniki mosiężne Celem uniknięcia korozji należy stosować łączniki mosiężne lub kołki drewniane (np. w pokładach okrętowych). Drewno o wilgotności mniejszej…

07.06.2021

Obniżenie wytrzymałości drewna

Obniżenie wytrzymałości drewna W odniesieniu do takich roztworów można stosować jako materiał konstrukcyjny i budowlany drewno, które w tego rodzaju…

07.06.2021

Działanie zasad

Działanie zasad Działanie zasad na drewno (program uprawnienia budowlane na komputer). Drewno wykazuje dużą odporność na działanie roztworów zasadowych. Zasady…

07.06.2021

Drewno reakcyjne drzew liściastych

Drewno reakcyjne drzew liściastych Drewno reakcyjne drzew liściastych określane mianem drewna napięciowego lub drewna ciągliwego (bois de tension, Zugholz, tensionwood)…

07.06.2021

Udział zasadniczych substancji

Udział zasadniczych substancji Udział zasadniczych substancji w drewnie ulega wahaniom zależnie od gatunku drzewa; najbardziej wyraźne różnice w składzie chemicznym…

07.06.2021

Analogiczne wartości

Analogiczne wartości Wartości pH mogą być mniejsze od 0 i większe od 14; mogą się one obracać w granicach -1…

07.06.2021

Odczyn drewna

Odczyn drewna Woda, w której rozpuszczają się wszystkie elektrolity, jest sama również bardzo słabym elektrolitem. Cząsteczki wody rozpadają się w…

07.06.2021

Związki tłuszczowe

Związki tłuszczowe Związki tłuszczowe występują w drewnie naszych gatunków w niekierunkowych przemian chemicznych. Dlatego też związki, białkowe występujące w plazmie…

07.06.2021

Barwniki

Barwniki Barwniki powstają w drewnie twardzielowym w toku przemian biochemicznych, jakie zachodzą w procesie twardzielowania. Cenne barwniki spotykane w drewnie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !