Miesiąc: Czerwiec 2021

08.06.2021

Wyrobione próbki drewna

Wyrobione próbki drewna Wyrobione próbki drewna dzieli się na serię próbek przeznaczonych do nasycenia oraz na serię nienasycanych, porównawczych próbek…

08.06.2021

Badanie toksyczności impregnatów

Badanie toksyczności impregnatów Do naczynia wprowadza się 1-4 oznaczonych i ponumerowanych próbek drewna, naczynie zatyka się starannie korkiem z waty…

08.06.2021

Szkło laboratoryjne

Szkło laboratoryjne Szkło laboratoryjne stanowią naczynia Kollego; są to płaskie kolby o pojemności około 100 cm:i, z szeroką szyjką, która…

08.06.2021

Metoda powłok dyfuzyjnych

Metoda powłok dyfuzyjnych Metoda powłok dyfuzyjnych oparta jest na wykorzystaniu zjawisk dyfuzji do nasycania drewna. Słupy teletechniczne wyrobione ze świeżo…

08.06.2021

Metoda nawiercania

Metoda nawiercania Przez nakłucia wprowadza się w drewno odpowiednio dozowane, rozpuszczalne w wodzie związki impregnacyjne. Na tym kończy się zabieg…

08.06.2021

Nasycanie dwukrotne

Nasycanie dwukrotne Nasycanie dwukrotne stanowi inną formę oszczędnościowego nasycania drewna. Polega ono na tym, że w pierwszym etapie nasyca się…

08.06.2021

Nasycanie pod ciśnieniem

Nasycanie pod ciśnieniem Podkłady kolejowe i słupy teletechniczne nasyca się środkami przeciwgnilnymi w autoklawach, pod ciśnieniem 6-8 atn. Istnieje duża…

08.06.2021

Środki grzybobójcze

Środki grzybobójcze Do utrwalania drewna stosuje się różne substancje chemiczne, organiczne i nieorganiczne, w różnych postaciach i w różnych stężeniach.…

08.06.2021

Głębokość wnikania impregnatu

Głębokość wnikania impregnatu Metody polegające na utrwalaniu świeżo ściętego drewna pastami grzybobójczymi określa się w praktyce - na ogół niesłusznie…

08.06.2021

Seria badań

Seria badań Seria badań musi obejmować zbadanie co najmniej 4 jednakowych próbek. Wyniki badania nanosi się na kratkowany papier, gdzie…

08.06.2021

Powłoki przeciwpożarowe

Powłoki przeciwpożarowe Drewno jest dobrym materiałem budowlanym; dużą wadą stosowanego w budownictwie drewna jest niebezpieczeństwo pożaru, odgrywające istotną rolę, zwłaszcza…

08.06.2021

Zakonserwowane drewno

Zakonserwowane drewno Wyschnięte natomiast i dobrze zakonserwowane drewno tych gatunków wykazuje dużą trwałość; za przykład mogą służyć niezwykle trwałe gonty…

08.06.2021

Stopień spęcznienia błonnika

Stopień spęcznienia błonnika Z nastaniem zaś ciepłych miesięcy wiosennych drewno (zwłaszcza tarcica) jest już w znacznym stopniu przeschnięte, co utrudnia…

08.06.2021

Wpływ pory ścinki

Wpływ pory ścinki Z punktu widzenia naturalnej trwałości na wolnym powietrzu można drewno podzielić na trzy grupy: - Drewno bardzo…

08.06.2021

Odporność drewna na działanie wody

Odporność drewna na działanie wody Badania nad zmianami zachodzącymi w drewnie pod wpływem długotrwałego przebywania w wodzie przeprowadzone zostały przez…

08.06.2021

Obecność skrobi w drewnie

Obecność skrobi w drewnie Obecność skrobi w drewnie jest konieczna dla rozwoju niektórych owadów, których larwy żywią się skrobią, a…

08.06.2021

Substancje dodatkowe

Substancje dodatkowe Biel jest mało trwały i łatwo ulega częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu w drewnie ściętym. W stojących na pniu,…

08.06.2021

Brykiety jasne

Brykiety jasne Brykiety jasne wykazały małą odporność; natomiast wodoodporność brykietów ciemnych jest wystarczająca do stosowania ich jako paliwa generatorowego (program…

07.06.2021

Silniki stacyjne

Silniki stacyjne Silniki stacyjne służące do napędu zakładów przemysłowych stosowane są na ogół rzadko. Ogromną większość stanowią generatory produkujące gaz…

07.06.2021

Zawartości substancji lotnych

Zawartości substancji lotnych Dzięki dużej zawartości substancji lotnych drewno potrzebuje na całkowite spalenie mniejszej ilości powietrza niż inne paliwa; ilość…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami