Miesiąc: Czerwiec 2021

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 15 Garbnik ślimakowy

Garbnik ślimakowy Garbniki otrzymuje się przez ługowanie surowca garbnikowego wodą. Uzyskane ekstrakty wodne o stężeniu 3—6 Be zagęszcza się przez…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 16 Analiza liczb

Analiza liczb W surowcach garbnikowych występują obok siebie garbniki, czyli związki garbujące, i niegarbniki, czyli związki nie garbujące. Niegarbniki składają…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 17 Garbniki roślinne

Garbniki roślinne Garbniki roślinne występują w korze, w drewnie, w liściach i w owocach; przykładowo można wymienić garbniki w korze…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 18 Trzmielina brodawkowata

Trzmielina brodawkowata Wysokowartościowy surowiec można otrzymać jedynie przez selekcję. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono wytyczne co do nastawienia selekcji, co…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 19 Zagadnienie kauczuku

Zagadnienie kauczuku W celu otrzymania lateksu stosuje się nacięcia podobnie jak przy żywicowaniu. Drzewo kauczukowe dojrzewa do użytkowania w ciągu…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 20 Olejek tungowy

Olejek tungowy Olejek tungowy otrzymuje się z nasion różnych gatunków Aleurites, występujących w Japonii, w Chinach i na Formozie. Nie…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 21 Bursztyn

Bursztyn Zależnie od zawartości barwnika wyróżnia się szelak jasny, pomarańczowy i ciemny; przez wybielenie otrzymuje się szelak biały. Szelak rozpuszczony…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 22 Terpentyna siarczanowa

Terpentyna siarczanowa Terpentyna siarczanowa zawiera dwupenten i kamfeny. Po oczyszczeniu może być stosowana analogicznie jak terpentyna ekstrakcyjna (program uprawnienia budowlane…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 23 Ciężar karpiny

Ciężar karpiny Na skutek zmniejszenia się objętości i ciężaru karpiny zwiększa się poważnie względna ilość żywicy, osiągając swoje maksimum mniej…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 24 Kalafonia

Kalafonia Pinen jest surowcem wielu związków syntetycznych, z których najważniejszym jest kamfora. Do określania jakości terpentyny służą między innymi liczba…

07.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 25 Żywica wenecka

Żywica wenecka Stosowany jest w farmacji oraz jako pomocniczy materiał sklejający przy malowaniu na porcelanie. Cechy podobne do balsamu kanadyjskiego…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 26 Rowek ściekowy

Rowek ściekowy W pośrodku spały żłobi się pionowo ustawiony rowek ściekowy zakończony u dołu zbiornikiem na żywicę. Następnie wykonywa się…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 27 Ekstrakcja

Ekstrakcja Ekstrakcja wykonana eterem wykazuje, że biel zawiera około 3% żywicy, a twardziel w sąsiedztwie szyi korzeniowej około 20%, w…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 28 Żywica

Żywica W przypadku długotrwałych mrozów scukrzenie skrobi posuwa się stopniowo w głąb drzewa, w skrajnych wypadkach cały zasób skrobi może…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 29 Termiczny rozkład ligniny

Termiczny rozkład ligniny Kolejne działanie roztworem KMn04, HC1 i NH4OH powoduje intensywnie czerwone zabarwienie ligniny. Termiczny rozkład ligniny daje inne…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 30 Wyodrębnienie drzewnika

Wyodrębnienie drzewnika Nie udało się dotychczas przeprowadzić badania drzewnika w jego naturalnej postaci, wyodrębnienie zaś drzewnika wymaga zniszczenia silnych powiązań…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 31 Procesy patologiczne

Procesy patologiczne Obfite wydzielanie się gum drzewnych jest następstwem przebiegających w drzewie procesów patologicznych. Substancja międzykomórkowa tworząca blaszki środkowe zbudowana…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 32 Pentozany

Pentozany W drewnie wszystkich gatunków drzew występują pentozany; spośród nich pierwsze miejsce co do ilościowego udziału zajmuje ksylan, na drugim…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 33 Hydroliza

h1>Hydroliza W toku dalszych badań stwierdzono, że część tych związków wykazuje dużą odporność w odniesieniu do rozcieńczonych kwasów i nie…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 34 Wyodrębnianie celulozy

Wyodrębnianie celulozy Laboratoryjne i fabryczne metody wyodrębniania celulozy polegają na tym, że ligninę przeprowadza się w rozpuszczalne związki chemiczne. Związki…

Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 41 Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 42 Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 43
Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 44
Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 45 Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 46 Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 47
Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyodrębnianie celulozy zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami