Miesiąc: Czerwiec 2021

07.06.2021

Garbnik ślimakowy

Garbnik ślimakowy Garbniki otrzymuje się przez ługowanie surowca garbnikowego wodą. Uzyskane ekstrakty wodne o stężeniu 3—6 Be zagęszcza się przez…

07.06.2021

Analiza liczb

Analiza liczb W surowcach garbnikowych występują obok siebie garbniki, czyli związki garbujące, i niegarbniki, czyli związki nie garbujące. Niegarbniki składają…

07.06.2021

Garbniki roślinne

Garbniki roślinne Garbniki roślinne występują w korze, w drewnie, w liściach i w owocach; przykładowo można wymienić garbniki w korze…

07.06.2021

Trzmielina brodawkowata

Trzmielina brodawkowata Wysokowartościowy surowiec można otrzymać jedynie przez selekcję. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono wytyczne co do nastawienia selekcji, co…

07.06.2021

Zagadnienie kauczuku

Zagadnienie kauczuku W celu otrzymania lateksu stosuje się nacięcia podobnie jak przy żywicowaniu. Drzewo kauczukowe dojrzewa do użytkowania w ciągu…

07.06.2021

Olejek tungowy

Olejek tungowy Olejek tungowy otrzymuje się z nasion różnych gatunków Aleurites, występujących w Japonii, w Chinach i na Formozie. Nie…

07.06.2021

Bursztyn

Bursztyn Zależnie od zawartości barwnika wyróżnia się szelak jasny, pomarańczowy i ciemny; przez wybielenie otrzymuje się szelak biały. Szelak rozpuszczony…

07.06.2021

Terpentyna siarczanowa

Terpentyna siarczanowa Terpentyna siarczanowa zawiera dwupenten i kamfeny. Po oczyszczeniu może być stosowana analogicznie jak terpentyna ekstrakcyjna (program uprawnienia budowlane…

07.06.2021

Ciężar karpiny

Ciężar karpiny Na skutek zmniejszenia się objętości i ciężaru karpiny zwiększa się poważnie względna ilość żywicy, osiągając swoje maksimum mniej…

07.06.2021

Kalafonia

Kalafonia Pinen jest surowcem wielu związków syntetycznych, z których najważniejszym jest kamfora. Do określania jakości terpentyny służą między innymi liczba…

07.06.2021

Żywica wenecka

Żywica wenecka Stosowany jest w farmacji oraz jako pomocniczy materiał sklejający przy malowaniu na porcelanie. Cechy podobne do balsamu kanadyjskiego…

02.06.2021

Rowek ściekowy

Rowek ściekowy W pośrodku spały żłobi się pionowo ustawiony rowek ściekowy zakończony u dołu zbiornikiem na żywicę. Następnie wykonywa się…

02.06.2021

Ekstrakcja

Ekstrakcja Ekstrakcja wykonana eterem wykazuje, że biel zawiera około 3% żywicy, a twardziel w sąsiedztwie szyi korzeniowej około 20%, w…

02.06.2021

Żywica

Żywica W przypadku długotrwałych mrozów scukrzenie skrobi posuwa się stopniowo w głąb drzewa, w skrajnych wypadkach cały zasób skrobi może…

02.06.2021

Termiczny rozkład ligniny

Termiczny rozkład ligniny Kolejne działanie roztworem KMn04, HC1 i NH4OH powoduje intensywnie czerwone zabarwienie ligniny. Termiczny rozkład ligniny daje inne…

02.06.2021

Wyodrębnienie drzewnika

Wyodrębnienie drzewnika Nie udało się dotychczas przeprowadzić badania drzewnika w jego naturalnej postaci, wyodrębnienie zaś drzewnika wymaga zniszczenia silnych powiązań…

02.06.2021

Procesy patologiczne

Procesy patologiczne Obfite wydzielanie się gum drzewnych jest następstwem przebiegających w drzewie procesów patologicznych. Substancja międzykomórkowa tworząca blaszki środkowe zbudowana…

02.06.2021

Pentozany

Pentozany W drewnie wszystkich gatunków drzew występują pentozany; spośród nich pierwsze miejsce co do ilościowego udziału zajmuje ksylan, na drugim…

02.06.2021

Hydroliza

h1>Hydroliza W toku dalszych badań stwierdzono, że część tych związków wykazuje dużą odporność w odniesieniu do rozcieńczonych kwasów i nie…

02.06.2021

Wyodrębnianie celulozy

Wyodrębnianie celulozy Laboratoryjne i fabryczne metody wyodrębniania celulozy polegają na tym, że ligninę przeprowadza się w rozpuszczalne związki chemiczne. Związki…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami