Miesiąc: Czerwiec 2021

02.06.2021

Makrocząsteczka celulozy

Makrocząsteczka celulozy Makrocząsteczka celulozy przedstawia łańcuch zbudowany z dużej liczby reszt glikozowych powiązanych głównymi wartościowościami (mostkami tlenowymi); długość jednej reszty…

02.06.2021

Budowa celulozy

Budowa celulozy Celuloza Cross-Bevana jest mniej zdepolimeryzowana niż celuloza otrzymywana szeroko rozpowszechnionymi metodami technicznymi. Zawiera ona 0,1-0,3% ligniny. W ten…

02.06.2021

Skład cząsteczki celulozy

Skład cząsteczki celulozy Celuloza nie występuje w drewnie w czystej postaci, lecz jest związana mechanicznie i chemicznie z ligniną i…

02.06.2021

Elementarny skład drewna

Elementarny skład drewna Zależnie od gatunku i wieku drzewa oraz od warunków wzrostu skład chemiczny drewna ulega pewnym wahaniom. Przybliżony…

02.06.2021

Rozwój przemysłu chemicznego

Rozwój przemysłu chemicznego Zarówno dotychczasowe osiągnięcia, jak też nie rozwiązane dotąd zagadnienia mają duże znaczenie naukowe i gospodarcze. Rozwój przemysłu…

02.06.2021

Larwy świdraka

Larwy świdraka Larwy świdraka wielkości główki od szpilki pływają jakiś czas swobodnie w wodzie morskiej, po czym osiadają na zanurzonym…

02.06.2021

Okres rozwoju

Okres rozwoju Okres rozwoju trwa od jednego roku do kilku lat, optimum rozwoju ma miejsce przy temperaturze około 20 C…

02.06.2021

Szkodniki drewna obrobionego

Szkodniki drewna obrobionego Kozioróg dębosz spotykany jest na składowiskach drewna dębowego, w fabrykach beczek itd., gdzie dostaje się w drewnie…

02.06.2021

Przeschnięty surowiec

Przeschnięty surowiec Obok drwalników na składowiskach drewna liściastego występuje rzadziej i w mniejszych ilościach: rozwiertek mniejszy (Xyleborus dryogra- phus Ratz.)…

02.06.2021

Duże otwory owadzie

Duże otwory owadzie Żerdzianka szewc (Monochamus sutor L.) i żerdzianka krawiec (Monochamus sartor Fbr.) z rodziny kózko- watych (Cerambycidae). Są…

02.06.2021

Małe otwory owadzie

Małe otwory owadzie Mianem dużych otworów owadzich określa się otwory o zarysie okrągłym lub owalnym i o średnicy większej niż…

02.06.2021

Chodniki owadzie płytkie

Chodniki owadzie płytkie Płytkie chodniki owadzie sięgają w drewnie okrągłym na głębokość do 50 mm. Przy obróbce tartacznej przechodzą one…

02.06.2021

Zewnętrzne warstwy drewna

Zewnętrzne warstwy drewna Zewnętrzne warstwy drewna przechodzą w czasie mechanicznej obróbki do odpadów w postaci opołów i zrzynów; w związku…

02.06.2021

Głębokość chodników

Głębokość chodników Głębokość chodników można oceniać na przekroju poprzecznym surowca przy pomocy zaciosu siekierą lub drogą oznaczenia rodzaju względnie gatunku…

02.06.2021

Odporność drewna uszkodzonego

Odporność drewna uszkodzonego Odporność drewna uszkodzonego przez grzyby składowe na zgniliznę powodowaną przez grzyby domowe badali Miller i Meyer. Wyniki…

02.06.2021

Względna wartość opałowa

Względna wartość opałowa Względna wartość opałowa, czyli wartość opałowa jednostki objętości paliwa, obniża się bardzo poważnie zarówno w wypadku zgnilizny…

02.06.2021

Gnilica

Gnilica Gnilica wytwarza grzybnię wewnętrzną i powierzchniową. Grzybnia powierzchniowa rozwija się przeważnie w postaci rozgałęzionych sznurów, znacznie krótszych od sznurów…

02.06.2021

Powierzchnia owocnika

Powierzchnia owocnika Powierzchnia owocnika pokryta jest fałdkami hymenoforu. Często na owocnikach i płatach grzybni spotyka się krople żółtawego płynu, skąd…

02.06.2021

Grzyby domowe

Grzyby domowe Grzyby domowe wytwarzają sznury, które rozprzestrzeniają się na znaczną odległość od miejsca występowania grzybni. Sznury te mogą dostarczać…

02.06.2021

Owocniki gmatwka

Owocniki gmatwka Owocniki gmatwka są wieloletnie, skórzaste, barwy szarożółtawej. Hymenofor wykształca się w postaci labiryntu powikłanych szczelinek oddzielonych mięsistymi blaszkami.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !