Miesiąc: Luty 2022

07.02.2022

Przedsięwzięcia środków

Pierwszy z nich, szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych przez biuro Spencer- White-Prentis, polega na wtłaczaniu krótkich odcinków rurowych łączonych ze…

07.02.2022

Woda gruntowa

Dobrym rozwiązaniem poszerzenia oparcia fundamentu ściany może być wprowadzenie odcinkami pod istniejący fundament szerszej płyty. Płyta taka musi mieć jednakże…

07.02.2022

Konstrukcja żelbetowa

Można tu zalecić, aby w tych wypadkach gdy slupy oparte na osobnych podstawach ustawione są wzdłuż ściany zewnętrznej i znajdują…

07.02.2022

Prowadzenie robót

Jeżeli trzeba podbudować istniejący fundament, robi się to odcinkami po 1 m, gdy fundament jest słabszy, i odcinkami do 1,5…

07.02.2022

Odpowiedź urzędów

Odpowiedź urzędów powinna być uzupełniona i uzasadniona następującymi danymi: głębokością i grubością pokładów podlegających eksploatacji z dołączeniem profilu geologicznego, rodzajem…

07.02.2022

Ściany suterenowe

Należy na terenach górniczych stosować zazwyczaj możliwie duże dopuszczalne obciążenia jednostkowe, a więc oparcie na gruncie całej powierzchni budynku może…

07.02.2022

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe (bez zbrojenia) starannie wygładza się z góry i przykrywa podwójną warstwą papy, po czym zakłada się na nich…

07.02.2022

Ruchy poziome gruntu

Ważną jest rzeczą, aby na terenach objętych szkodami górniczymi nie projektować części budynku na różnych poziomach, np. nie wprowadzać zagłębionych…

05.02.2022

Kierunek poziomy

Jeżeli budynek nie jest oparty na płycie jednolitej, lecz na ławach, to mogą w nich powstać działające w kierunku poziomym…

05.02.2022

Naprężenia w gruncie

Po przekroczeniu tej nośności przez powstałe naprężenia w gruncie budynek ulega lekkiemu nachyleniu i dalszy wzrost naprężeń w gruncie zostaje…

05.02.2022

Zasięg niecki

W wyniku licznych pomiarów można dla niecki zwykłej, tj. powstałej w gruntach podatnych do odkształceń plastycznych przy upadzie pokładu mniejszym…

05.02.2022

Wyrób górniczy

Gdyby wyrób został przeprowadzony w jednym miejscu i tu zakończony, to wytworzyłaby się niecka o zamkniętym obwodzie, otaczająca dookoła wyrób.…

05.02.2022

Elektroosmoza

Elektroosmoza umożliwia przeprowadzanie prądem elektrycznym wody w gruntach o zupełnie drobnym uziarnieniu, które praktycznie były nieprzepuszczalne dla przenikania jej pod…

05.02.2022

Polaryzacja elektrod

Polaryzacja elektrod polega na powstawaniu na obwodzie elektrod wodnych związków tworzących je metali, np. bauksytu AI0O3 * 3H2O przy użyciu…

05.02.2022

Zjawisko elektrolizy

Okolicznością najbardziej może interesującą, posiadającą dla praktyki specjalną wartość, jest możność przeprowadzania wody przy użyciu prądu w gruntach o bardzo…

05.02.2022

Właściwości mechaniczne

 Przy badaniach glin do celów ceramicznych zauważono, że iły o tym samym składzie mineralogicznym mogą mieć różne właściwości mechaniczne w…

05.02.2022

Grunty sztywne

Jak wiadomo, piaski w porównaniu z gruntami spoistymi mają parę istotnych zalet jako podłoże pod fundament: są to grunty sztywne…

05.02.2022

Zastrzyki iłowe

Przy wprowadzaniu zastrzyków trzebo posługiwać się dodatkowo stabilizatorami, gdy wody gruntowe zawierają sole lub kwasy, i koagulatorami (sole, eter), które…

05.02.2022

Ruchy filtracyjne

Do ujemnych stron tychże zastrzyków trzeba zaliczyć: trudność przygotowania, w szczególności konieczność odcedzania cieczy zastrzykowej wirówką, aby uzyskać przezroczysty rzadki…

05.02.2022

Trwałość chemiczna

Wykorzystując metodę Joosten III, nadającą się do piasków gruboziarnistych i średnioziarnistych, bierze się rozcieńczony rozczyn szkła wodnego, do którego dodaje…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !