Miesiąc: Luty 2022

03.02.2022

Rola ścianek

Jeżeli wbijanie pali wykonuje się pod wodą dostatecznie głęboko, to dla uniknięcia rusztowań często montuje się kafar na łodziach. Lepiej…

03.02.2022

Wtłaczana woda

Wtłaczana woda wypływa stale do góry wzdłuż pala i wzdłuż rury stalowej, wskutek czego tarcie boczne spada prawie do zera.…

03.02.2022

Częstość drgań

Młoty o dużej częstości uderzeń pracują szczególnie korzystnie przy wbijaniu ścianek szczelnych; bale lub blachy tych ścianek bardzo szybko pogrążają…

03.02.2022

Oryginalność pomysłu

Oryginalność pomysłu polega na tym, że dolna część młota opiera się stale na palu, a górna część unosi się do…

03.02.2022

Włączenie silnika

Włączanie i wyłączanie takiego sprzęgła odbywa się przez ruch rączki lewarowej, a więc ruch tej rączki w jednym kierunku powoduje…

03.02.2022

Stalowe katary

W wielu krajach katary drewniane należą do historii i używa się wyłącznie katarów o konstrukcji stalowej. Stalowe katary spotyka się…

03.02.2022

Strony gruntu

Mogą być jednak takie wypadki, że grunt pod płytą fundamentową ma niejednakową wytrzymałość, wówczas przez zastosowanie pali wbijanych z utrzymaniem…

03.02.2022

Niszczenie struktury naturalnej

Niszczenie struktury naturalnej gruntów ilastych następuje niejednokrotnie przy wbijaniu pali. Skutki takiego zniszczenia omówione są w „Mechanice gruntów". Przy różnych…

03.02.2022

Wytrzymałość pali

Wytrzymałość pali na siły poziome nie jest duża, gdy pal pracuje na zginanie, a nie na ścinanie. Pal pracuje na…

03.02.2022

Odkształcenia gruntu

Niejednokrotnie wyznaczano dotychczas dopuszczalną nośność pali nip. 40 ton z warunkiem, żeby przy 1,5-krotnym obciążeniu, a więc do 60 T,…

03.02.2022

Dźwignik hydrauliczny

Dźwignik hydrauliczny 1 musi być połączony z manometrem 2r który pozwoli ustalić w każdej chwili ciśnienie wywierane przez dźwignik (program uprawnienia…

03.02.2022

Opór podstawy

Na podstawie przytoczonych rozważań wyciągamy wnioski następujące: przy palowaniach w gruntach piaszczystych oraz w gruntach spoistych słabo zawilgoconych (w stanie…

03.02.2022

Młoty podwójnego działania

Młoty o dużej częstości uderzeń są to młoty, które biją w głowicę pala nie tylko ciężarem młota, lecz również wykorzystują…

03.02.2022

Dobetonowanie na miejscu

Dobetonowanie na miejscu stosuje się w typach pali z wbijaną głęboko w grunt dolną końcówką, w typach tych uzupełnia się…

03.02.2022

Rygle poziome

Rygle poziome w miarę zagłębiania się pod wodą rozstawione są coraz to bliżej siebie, odpowiednio do wzrostu parcia wody. Aby…

03.02.2022

Znaczenie konstrukcyjne

Gdy ścianka zewnętrzna wbita jest dość głęboko, to ścianka wewnętrzna ma tylko znaczenie konstrukcyjne, nie wpływa natomiast na zatrzymanie filtracji,…

03.02.2022

Dodatkowe szeregi pali

W celu wzmocnienia ścianki szczelnej zastosowano pale drewniane dług. 10,5-12 m, wbite w odstępach co 3,6 m, w odległości 8,1…

03.02.2022

Szerokość rowu

Gdy woda odpompowywana zawiera zawiesiny, wówczas łopatki pomp po pewnym czasie ulegają zdarciu i wydajność ich zmniejsza się; łatwo można…

03.02.2022

Grodze ziemne

Grodze ziemne mogą chronić od kilkumetrowego naporu wody z zewnątrz i nieraz być korzystne w zastosowaniu nawet przy dość znacznych…

03.02.2022

Wykonawstwo robót

Budowę grodzy w korycie rzeki należy wykonywać zgodnie z zasadami budownictwa wodnego, a mianowicie trzeba unikać gwałtownych zmian kierunku strug…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !