Miesiąc: Luty 2022

03.02.2022

Koryto rzeki

Cała budowla składa się tutaj z jazu o 4 otworach, umieszczonego przy brzegu lewym i elektrowni z 4 turbinami przy…

03.02.2022

Pale stalowe

Pale stalowe i żelbetowe jako znacznie bardziej sztywne mają punkt największego momentu zginającego położony znacznie głębiej. Według niektórych danych leży…

03.02.2022

Ścianki szczelne

Gdy brusy udaje się wpłukiwać, wówczas można nie dawać grzebieni łączących; brusy zagłębiają się wtedy łatwo; przystawia się w nich…

03.02.2022

Roboty przygotowawcze

Gdy nie były jeszcze wyrabiane profile specjalne do ścianek szczelnych (lub z powodu braku tych profili) próbowano nieraz zastąpić je…

03.02.2022

Wskaźnik wytrzymałości

Jedna z hut górnośląskich wyrabiała przed wojną blachy typu larsenowskiego przez dospawanie części wiążących, lecz ilościowo wytwórczość ta była bardzo…

03.02.2022

Obcinanie ścianek

Gdy przechodzi się przez grunty piaszczyste, a szczególnie przez piaski drobnoziarniste o dużej skłonności do objawów kurzawkowych, a zalegających nieraz…

03.02.2022

Młoty mechaniczne

Na wierzchu bała, w celu ochrony przed rozbijaniem drewna, nakłada się obręcz ochronną o przekroju przynajmniej 2X6 cm. Obręczom tym…

03.02.2022

Grubość ścianek

Grubość ścianek zależy od głębokości wbijania; a więc bale grubości 3’’ można stosować przy głębokości wbijania do 3 m; bale…

03.02.2022

Połamanie płyty

Woda wówczas zostaje stopniowo wyparta z leja ku górze, a więc beton wrzucany później do leja nie przechodzi przez wodę,…

03.02.2022

Prąd wody

Działanie wymulacza polega na wprowadzaniu wody pod ciśnieniem przez rurę 44 mm do zamkniętego obwodu 1, z którego przez 16…

03.02.2022

Wprowadzenie mechanizacji robót

Niekiedy przy ustawieniu pompy można wykorzystać współpracę syfonu. Na rysunku tym 1 oznacza kosz ochronny, 2 - pomieszczenie dla zaworu…

03.02.2022

Pompa odśrodkowa

Pompa odśrodkowa jest może najczęściej stosowanym przyrządem do pompowania wody. Pompy odśrodkowe wyrabiane są różnych wielkości: od pomp zupełnie małych…

03.02.2022

Pompa Letestu

Wydajność żabki przy 40 wzniesieniach przepony na minutę wynosi do 18 m3/godz. przy średnicy węża 76 mm i 18-24 rnVgodz.…

03.02.2022

Obniżenie poziomu wody

Można spotkać się w literaturze technicznej (White-Prentis) z zaleceniem, żeby doły fundamentowe w gruntach nawodnionych piaszczystych zabezpieczać balami poziomymi ze…

03.02.2022

Ścianki szczelne

Jeżeli zamierza się na czas robót sztucznie obniżyć poziom wody za pomocą depresji, to wykop fundamentowy wykonuje się w gruncie,…

03.02.2022

Konstrukcja całości umocnienia

Konstrukcja całości umocnienia powinna być tak zrobiona, żeby miała jak najmniejszą ilość połączeń i była możliwie prosta. Pożądane jest jak…

03.02.2022

Strop płytowy żelbetowy

Jeżeli budynek jest wydłużony w planie, należy dłuższe linie wieńców powiązać ze sobą poprzecznymi żelbetowymi pasami, umieszczonymi w ścianach poprzecznych…

02.02.2022

Woda gruntowa

Z zasady należy zakładać fundamenty bezpośrednio po wykopaniu dołów fundamentowych, a więc przystępując do robót ziemnych, których wykonanie przy płytkim…

02.02.2022

Wytyczenia budynku

Wytyczenia budynku w planie należy w fundamentach dokonać dwukrotnie: raz przy zakładaniu ław fundamentowych (deskowań do nich lub samych ław,…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !