Miesiąc: Luty 2022

04.02.2022

Przyczepność zbrojenia

W tych wypadkach gdy przy fundamentowaniu wprowadza się pale o różnym nachyleniu i różnym układzie, może najdogodniej jest zastosować metodę…

04.02.2022

Pale systemu Franki

Pale systemu Franki o wybitnie rozszerzonej podstawie dawały osiadania przy użyciu ich w gruntach słabszych na niemieckich autostradach 125 mm,…

04.02.2022

Ogniska wstrząsów

Gdy tylko zachodzi obawa szkodliwego działania wstrząsów na sąsiednie budowle czy urządzenia przy wykonaniu palowań, trzeba z zasady stosować pale…

04.02.2022

Pilastry konstrukcyjnie

Jeżeli ściana jest dość lekka, to dla oszczędności można zadowolić się podwójnymi palami tylko w pewnych odstępach taki układ może…

04.02.2022

Pale stalowe rurowe

Gdy pale stalowe rurowe dojdą do skały lub gdy wcześniej wykażą większy opór, oczyszcza się je z gruntu, jaki dostaje…

04.02.2022

Śrubowe występy

Omawiając różne rodzaje pali nie można pominąć pali zawiercanych, wymienianych prawie w każdym podręczniku przy opisie fundamentowań sztucznych (program uprawnienia budowlane…

04.02.2022

Nośność pali

Jeżeli pal tego rodzaju zaprojektowany jest np. na 30 ton, to wtłaczanie go kończy się wtedy, gdy rura po wyrzuceniu…

04.02.2022

Próbne obciążenie

Przedsiębiorstwo Rodio (centralne biuro w Mediolanie, oddziały w wielu krajach) opracowało wykonanie podobnych pali z zastosowaniem nacisku hydraulicznego zamiast pneumatycznego,…

04.02.2022

Zwiększone ciśnienie

W tym celu tworzy się urządzenie, w skład którego wchodzą: sprężarka lub zbiornik sprężonego powietrza 1, betoniarka 5 dostarczająca przez…

04.02.2022

Ubicie betonu

Gdy inż. Strauss, zamieszkały w Kijowie, wprowadził do użycia pale swego pomysłu, stosował on rury obsadowe 0 25 cm (program uprawnienia…

04.02.2022

Pomiar wpędu

Gdy pomiar wpędu wykaże, że podstawa pala doszła do gruntu o wystarczającej wytrzymałości, wówczas liny, które dotychczas były luźno doczepione…

04.02.2022

Napęd parowy

Do wbijania tych pali używane są kafary specjalnej konstrukcji, bardzo dogodne w użyciu. Kafar taki na dolnym pomoście ma ustawiony…

04.02.2022

Woda gruntowa

Wówczas woda gruntowa nie będzie przedstawiała dla niego niebezpieczeństwa; gdy zaś woda gruntowa ma wyraźnie agresywny charakter, można wówczas zabezpieczać…

04.02.2022

Grubość blachy

W palach systemu Raymond specjalną wartość ma ich stożkowa forma, szczególnie sprzyjająca powiązaniu się ich z gruntem. U nas wykonanie…

04.02.2022

Korek betonowy

Przy zastosowaniu drugiego sposobu, który pod względem technicznym niewątpliwie jest lepszy, w miarę podciągania rury ku górze wprowadza się do…

04.02.2022

Stwardnienie betonu

Gdy pal po wbiciu okaże się za długi, to stosunkowo łatwo można sobie z tym poradzić, czy to przez wbetonowanie…

04.02.2022

Wtyczka klinowa

Dla udogodnienia przy późniejszym zabieraniu z placu i ustawianiu przy kafarze pale otrzymują zwykle 2 uchwyty ze stali okrągłej o…

04.02.2022

Obcinanie pali drewnianych

Obecnie stosunkowo rzadko wykonywa się podwodne obcinanie pali drewnianych wobec szerokiego rozpowszechnienia pali żelbetowych różnych typów i dlatego zbyteczne jest…

03.02.2022

Grot

Grot typu drugiego składa się z blachy grubości 3 mm zespawanej (obecnie spawanie jest tak rozpowszechnione, że nie sprawia jakichkolwiek…

03.02.2022

Dłużyce

Drewno przeznaczone na pale powinno odpowiadać pewnym warunkom: dłużyce powinny być proste bez chorych sęków, obwodowych pęknięć i silnych skrętów…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !