Miesiąc: Listopad 2022

30.11.2022

Schemat ramy z węzłami odkształcalnymi

Schemat ramy z węzłami odkształcalnymi pozwala dzięki możliwości nadawania różnych wartości podatnościom węzłów na prawidłowe odwzorowanie warunków konstrukcyjnych występujących w…

30.11.2022

Pasmo ścienne

Dowolnie wybrane pasmo ścienne oznaczane będzie indeksem i, przy czym rozumieć się będzie, że i może przyjmować wartości od 1…

30.11.2022

Obliczenia sztywności przestrzennej

Różnice pomiędzy wynikami otrzymywanymi z obliczeń przeprowadzanych różnymi sposobami nie są stałe i nic można ich ściśle ocenić bez przeprowadzenia…

30.11.2022

Naprężenia maksymalne

Najprostszy obliczeniowo jest sposób drugi, szacunkowy. Nastawiony jest on na bezpieczną (dającą zawyżone wartości) ocenę maksymalnych naprężeń normalnych w budynku.…

30.11.2022

Obliczeniowy schemat budynku

Trzeci sposób opiera się na podobnym do wykonywanego w sposobie pierwszym podziale ustroju usztywniającego na obliczeniowe zespoły usztywniające. Następnie zespoły…

30.11.2022

Poziome siły ścinające

Na złącza poziome oprócz sił podłużnych działają również poziome siły ścinające, których rozkłady mogą być zbliżone do parabolicznych gdy schematem…

30.11.2022

Obliczeniowe sztywności złączy

Obliczeniowe sztywności złączy pionowych i nadproży. Obliczanie zespołów z uwzględnieniem zmian sztywności połączeń, odpowiednio do postępującego ich wytężenia możliwe jest…

30.11.2022

Zalety metody pasmowej

Zalety metody pasmowej, wymienione poniżej, m.in. uniwersalność jej zastosowań przejawiająca się również w dużej przydatności do obliczeń ustrojów prefabrykowanych, sprawiły,…

30.11.2022

Metoda pasmowa

W rozwiązaniu podanym w 1959 r. przez A. Kacnera i B. Lewickiego posłużono się zmodyfikowanym schematem ramowym, w którym rygle…

30.11.2022

Siły wywołane obciążeniami

Dla porównania dodać można, że siła pozioma, na którą sprawdzać należy budynki w VII strefie sejsmicznej wg normy radzieckiej (najniższa…

30.11.2022

Zniszczenie ściany betonowej

Siła T przenoszona przez całe nadproże rozdziela się w tym drugim przypadku proporcjonalnie do momentu bezwładności obu części składowych, których…

30.11.2022

Nadproże w ścianie

Nadproża w ścianach prefabrykowanych, stanowiące część płyty ściennej osadzonej w dostatecznie szerokich pasmach bocznych ([hn < b,) z reguły są…

30.11.2022

Efekt zdyblowania złącza

Efekt zdyblowania złącza przez zbrojenie wypuszczone z prefabrykatów występuje tak długo, póki siły ścinające nie spowodują lokalnych zmiażdżeń betonu wokół…

30.11.2022

Praca złącza

Przedstawione wyżej wyniki badań dotyczą warunków prawidłowego wykonania złączy. Usterki wykonawstwa mogą obniżyć sztywność co należy uwzględnić przy projektowaniu stropów…

29.11.2022

Zbrojenie kotwione w wieńcu

W przypadku złączy, w których stropy posiadały zbrojenie kotwione w wieńcu lub nie posiadały wypuszczonego zbrojenia w ogóle, wyniki badań…

29.11.2022

Płyty stropowe

Dla uproszczenia modelu złącza elementy sprężyste poziome przyporządkowane są prętom odwzorowującym płyty stropowe. Obliczanie sztywności Kzg i Kzd ukierunkowane jest…

29.11.2022

Złącze poziome

Pojawianie się nowych, coraz to innych rozwiązań złączy powodowało każdorazowo konieczność ponawiania badań eksperymentalnych, kosztownych i przedłużających drogę od projektu…

29.11.2022

Odróżnienie złączy

Przy obliczaniu nośności i sztywności ściany między stropami schematem elementarnym jest schemat smukłego pręta podpartego przegubowa, obciążonego, z mimośrodami o…

29.11.2022

Przekrój zbrojenia przęsłowego

Na ogół mamy jednak do czynienia z ryglami o niskim stopniu zbrojenia, których nośność w małym stopniu zależy od wytrzymałości…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami