Miesiąc: Listopad 2022

25.11.2022

Zastosowanie pokryć powłokowych

W miejscach szczególnych (np. wklęsłości, naroża i in.) powłoki wzmacnia się welonem szklanym lub tkaniną z włókna szklanego. Zastosowanie pokryć…

25.11.2022

Wykonanie natrysku

Wykonanie natrysku jako powłok izolacyjnych można rozpocząć po zlikwidowaniu pęcherzy, usunięciu zmurszałych lub przegniłych fragmentów starego pokrycia i naprawieniu zniszczonych…

25.11.2022

Nowe pokrycie dachowe

Jako nowe pokrycie dachowe powłoki składają się z następujących warstw: gruntującej, wykonywanej jako natrysk asfaltowej emulsji kationowej typu NT (w…

25.11.2022

Roboty pokrywcze

Do klejenia pap powinien być w zasadzie używany głównie lepik na gorąco, bez wypełniaczy. Ograniczona produkcja tego lepiku zmusza do…

25.11.2022

Wtopione listwy

Często nie są wykonywane, zalecane w normie, zaokrąglenia lukiem lub skosami miejsc załamań podłoża i jego styków z pionowymi częściami…

25.11.2022

Zapewnienie trwałości pokryć

Zapewnienie trwałości pokryć wykonanych z papy smołowej wiąże się z koniecznością starannej ich konserwacji. Wynika to z faktu, że wskutek…

25.11.2022

Krycie pasami równoległymi

Warstwa lub dwie warstwy spodnie powinny wypełniać wszelkie nierówności podkładu, aby nie gromadziło się powietrze, które wskutek nagrzania może powodować…

25.11.2022

Układanie płyt

Przy wykonywaniu pokryć papowych na podłożu ocieplającym (zazwyczaj obiekty halowe budownictwa przemysłowego) z miękkich płyt pilśniowych niezbędne jest przestrzeganie następujących…

25.11.2022

Dobór pap

W obiektach stałych, a szczególnie przy mniejszych spadkach, należy stosować krycie co najmniej dwuwarstwowe. Wynika to z faktu, że pokrycie…

25.11.2022

Rozstaw krokwi

Niekiedy pod papę, zamiast deskowania, stosuje się podkład z płyt pilśniowych, stanowiący równocześnie konstrukcję nośną. Rozstaw krokwi powinien być w…

25.11.2022

Papy podkładowe

Mając na uwadze podział pap asfaltowych na wkładkach tekturowych na papy podkładowe o symbolu 315/1100 i 400/1200 oraz papy wierzchniego…

25.11.2022

Zbrojenie w obrębie rys

Obiekty związane z wykorzystaniem energii jądrowej, w wielu przypadkach, wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych przed substancjami agresywnymi (kwasami i ługami), służącymi do…

25.11.2022

Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych

Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych są najczęściej najsłabszym miejscem zabezpieczeń chemoodpornych (program uprawnienia budowlane na komputer). Ogólne zasady konstruowania izolacji szczelin dylatacyjnych…

25.11.2022

Otwory w stropach

Spadek zależy też od gładkości powierzchni posadzki im posadzka jest gładsza, tym spadek mniejszy. Cokoły powinny być wykonane ze specjalnych…

25.11.2022

Spoinowanie

W przypadku słabszej korozji wykładziny można układać na zaprawach na szkle wodnym lub asfaltowych, a wypełnienie spoin-kitami kwasoodpornymi specjalnymi, np.…

25.11.2022

Zakres odporności

Zaprawy i kity na żywicach syntetycznych są wytwarzane w różnym zakresie odporności chemicznej. Niemiecka firma Didier wytwarza zaprawy pod nazwą…

25.11.2022

Sole potasowe

Sole potasowe nie mają właściwości rozsadzających. Dlatego w warunkach, gdzie zachodzi możliwość występowania procesu krystalizacji, należy stosować kit na szkle…

25.11.2022

Stwardnienie warstwy

W przypadku stosowania wkładu z maty szklanej należy po stwardnieniu warstwy zbrojonej zeszlifować wystające włókna szklane. Laminaty można też wykonywać…

25.11.2022

Przyczepność żywicy

Przyczepność żywicy do betonu jest duża. Dzięki tej właściwości żywica nie odspaja się od podłoża, ale z powodu różniących się…

25.11.2022

Wykładzina zespolona

Bardziej skutecznym środkiem zabezpieczenia antykorozyjnego, które może znaleźć szersze zastosowanie (szczególnie w odniesieniu do wykładzin aparatury o większych powierzchniach oraz…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami