Miesiąc: Listopad 2022

29.11.2022

Zamocowanie belki

Bezpośrednio po ułożeniu belki czy płyty na podporze pracuje ona jak element wolnopodparty, w wyniku czego powstają w niej odpowiednie…

29.11.2022

Zaprawa kontrolowana

Kiedy zaprawa kontrolowana jest na kostkach o boku 5 cm, uzyskuje się wartości o ok. 10% wyższe od i%8. Przy…

29.11.2022

Zwiększenie wysokości próbek

Zwiększenie wysokości próbek zmniejsza wpływ tarcia na powierzchnię styku próbki z tłokiem, nie eliminuje jednak wpływu nieosiowego przyłożenie siły. Jak…

29.11.2022

Wytrzymałość betonu

W Polsce przez szereg lat obok próbek kostkowych 15 stosowane będą próbki walcowe 0 16. Odpowiednie zależności między wytrzymałościami gwarantowanymi,…

29.11.2022

Sprawdzenie stanu granicznego

Sprawdzanie szerokości rozwarcia rys w elementach zginanych na ogół nie jest potrzebne. Średnice prętów zbrojenia w takich elementach są z…

29.11.2022

Grubość ścian wewnętrznych

Sposób projektowania ścian monolitycznych piwnic w budynkach prefabrykowanych i monolitycznych nie jest jednakowy. Różnice dotyczą przede wszystkim klasy betonu stosowanego…

29.11.2022

Zbrojenie przeciwskurczowe

Jeżeli ściana usztywniająca nic jest ścianą monolityczną, warunki usztywnienia należy przyjąć podobnie jak dla ścian prefabrykowanych. W praktyce obserwuje się…

29.11.2022

Podparcie dolnej krawędzi ściany

Stosowanie w ścianach zewnętrznych piwnic elementów o szerokości mniejszej od rozstawu ścian poprzecznych wymaga odpowiedniego podparcia górnej i dolnej krawędzi…

29.11.2022

Kształt obrzeży pionowych prefabrykatów

Kształt obrzeży pionowych prefabrykatów ścian piwnic musi umożliwiać wykonanie złączy. Zbrojenie elementów ścian wewnętrznych piwnic, jak i zbrojenie konstrukcyjne elementów…

29.11.2022

Zbrojenia prefabrykatów ścian piwnic

Ściany zewnętrzne powinny być dostatecznie szczelne na przenikanie wody opadowej. W ścianach prefabrykowanych wystarczy zastosować odpowiednią izolację. Natomiast w ścianach…

29.11.2022

Zbrojenie pionowe

Zbrojenie pionowe powinno składać się z 4 prętów o średnicy co najmniej 10 mm zakotwionych na długość 30 średnic powyżej…

29.11.2022

Zalecenia konstrukcyjne

Zbrojenie powinno składać się z gotowych siatek połączonych za pomocą łączników o średnicy 6 mm w kształcie haków lub prętów…

29.11.2022

Stopień zbrojenia

Ustalenia przyjęte w projekcie normy BN-78/8812-02 zajmują miejsce pośrednie pomiędzy ustaleniami wyżej wymienionych norm, z nawiązaniem do uzyskanych wyników obserwacji.…

29.11.2022

Ukośne profilowanie

Ukośne profilowanie stosuje się często łącznie z pionowym progiem przy krawędzi prefabrykatu, co pozwala na zwiększenie głębokości „tarki”. Nie jest…

29.11.2022

Spoiny otwarte

Bardzo prostą, a skuteczną wkładką tego typu jest rurka neoprenową. Po wypompowaniu powietrza z zamkniętej rurki staje się ona wiotka…

29.11.2022

Odkształcenia ścian

W obliczeniach statycznych odkształcenia ścian rozpatrujemy zwykle jako liniowo-sprężyste. Jeżeli odkształcenia ścian spowodowane są tylko przez ich obciążenie, a stosunek…

29.11.2022

Złącza ciągłe

Złącza ciągłe projektuje się najczęściej jako złącza dyblowe. Dzięki mechanicznemu zazębieniu dybli nośność takich złączy, a także ich sztywność jest…

29.11.2022

Zabezpieczenia zaprawy

W celu zabezpieczenia zaprawy przed wypływaniem umieszcza się z drugiej strony spoiny łatę drewnianą. Tak wykonane złącza stanowią rozwiązanie przejściowe…

29.11.2022

Złącza podbijane

Miejsca nie wypełnione można by w zasadzie wypełnić zaprawą ponownie, nie zawsze są one jednak dobrze widoczne, a poza tym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami