Miesiąc: Listopad 2022

29.11.2022

Ocynkowanie ogniowe

W ścianach z prefabrykatów jednomateriałowych uzyskanie swobody odkształceń warstwy zewnętrznej nie jest możliwe i powstanie rys termiczno-skurczowych na jej powierzchni…

29.11.2022

Problem rys

Na powierzchni płyt prefabrykowanych pojawiają się również rysy skurczowe. Jeżeli przy produkcji płyty następowało szybkie odprowadzanie wody z jej powierzchni,…

29.11.2022

Powierzchnia przekroju prętów

Przepisy uzależniają wartość minimalnego stopnia zbrojenia prefabrykatów żelbetowych od smukłości ściany i wytrzymałości betonu, a mianowicie: dla ścian o smukłości…

29.11.2022

Płyty ścienne

W niektórych systemach budowlanych skandynawskich stosowane są dyle do ścian nośnych z betonu zwykłego, zbrojone jednym prętem, z jednym uchwytem…

29.11.2022

Rozmieszczenie zbrojenia

Przy wysokości kondygnacji w świetle ok. 2,5 m oznacza to, że minimalna grubość ściany konstrukcyjnej nie powinna być mniejsza niż…

29.11.2022

Rozstaw strzemion

Pręty powinny być ze stali klasy A-III. W przypadku stali niższej klasy należy zwiększyć ilość zbrojenia odpowiednio do stosunku granic…

29.11.2022

Dodatkowe oparcie

Ugięcie modelu B było do czasu powstawania rys w wieńcu, praktycznie rzecz biorąc, równie małe jak modelu monolitycznego, w związku…

29.11.2022

Powierzchnie płyty w spoinie

Połączenie płyt stropowych w spoinach podłużnych uzyskuje się przez wypełnienie tych spoin zaprawą cementową. Krawędzie płyt kształtuje się zwykle z…

29.11.2022

Pętle wypuszczone z płyt

Pętle wypuszczone z płyt stropowych łączyć można na zakład, na przewleczony pręt lub przy użyciu dodatkowych klamer, spiral itp. Pętle…

29.11.2022

Opieranie płyt wielokanałowych

Opieranie płyt wielokanałowych za pomocą trzpieni jest nieco kłopotliwe w wykonaniu, daje jednak szereg korzyści konstrukcyjnych, pozwala np. wykonać na…

29.11.2022

Płyty z betonów komórkowych

W płytach z betonów klas niższych niż B10 grubość otulenia należy przyjmować: w płytach grubości do 10 cm 2 cm,w…

29.11.2022

Zbrojenie górne

Górne zbrojenie główne płyty sięgać powinno w głąb przęsła na długość: 0,15 rozpiętości płyty, licząc od jej czoła - gdy…

29.11.2022

Podstawowe wymagania konstrukcyjne

Podstawowe wymagania konstrukcyjne sprowadzają się w związku z tym poza nadaniem dostatecznej nośności w przęśle do zapewnienia należytego oparcia stropu…

29.11.2022

Dylatacje

Dylatację stropu wobec ściany nośnej i oparcie na ścianie samonośnej. Gdyby ściana nienośna, w tym przypadku ściana zewnętrzna, była dostatecznie…

28.11.2022

Charakter pracy wieńców żelbetowych

Zadania i charakter pracy wieńców żelbetowych są bardzo różnorodne. Stanowią one: zbrojenie skrajne (obwodowe) tarcz stropowych, przenoszące naprężenia rozciągające w…

28.11.2022

Rola statyczna ścian niekonstrukcyjnych

Zasadą ogólną projektowania ścian jest wymiarowanie ich jako konstrukcji betonowych. Ściany żelbetowe z pionowym zbrojeniem głównym w całym polu płyty…

28.11.2022

Warunki rozformowania

Warunki rozformowania należy określić na podstawie obliczeń z uwzględnieniem specyfiki realizacji konstrukcji, występujących obciążeń oraz własności świeżego betonu. Przedmiotem obliczeń…

28.11.2022

Odchylenia wymiarów projektowych

Wymiary form, zwłaszcza form o dużej wielokrotności użycia, powinny pozwalać na dużą swobodę kształtowania funkcji i konstrukcji budynku, a tym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami