Miesiąc: Listopad 2022

28.11.2022

Sposób realizacji równoległej

Sposób realizacji równoległej stosowany jest zwykle przy wznoszeniu budynków o mniejszej sztywności w fazie wykonania, a zatem budynków typu otwartego…

28.11.2022

Długość rozpór

Do rektyfikacji i usztywnienia prefabrykatów służą rozpory montażowe. Jeżeli w budynku występuje dostateczna ilość ścian wzajemnie prostopadłych, liczbę potrzebnych rozpór…

28.11.2022

Osadzenie płyty

Przy posługiwaniu się chwytakami, szczególnie w rodzaju „kaczego dziobu”, potrzebna jest odpowiednio swobodna przestrzeń w sąsiedztwie ustawionego prefabrykatu w celu…

28.11.2022

Sposób podnoszenia prefabrykatu

Sposób podnoszenia prefabrykatu może być inny w zakładzie prefabrykacji i inny na budowie. Ważnym czynnikiem przy wyborze sposobu jest rodzaj…

28.11.2022

Rysy w prefabrykacie

Podane wytrzymałości dotyczą przeciętnych warunków produkcji, tak jak przyjmuje się je zwykle w projekcie technologicznym do określania czasu potrzebnego w…

28.11.2022

Rozformowywanie ukośne

Rozformowanie może nastąpić także przez ruch prefabrykatu względem formy, co nie zmienia zależności geometrycznych formy i prefabrykatu. Często przy produkcji…

28.11.2022

Obrzeże formy

Obrzeże formy stanowi najczęściej zamknięta rama, co jest rozwiązaniem bardzo korzystnym z uwagi na dużą sztywność formy i dokładność zachowania…

28.11.2022

Proces produkcyjny

Niekiedy na powierzchniach bocznych pojawiają się kawerny po pęcherzykach powietrza, a także ślady po niestarannym czyszczeniu form. Usterek tych unika…

28.11.2022

Montaż budynku

Montaż budynku obejmuje podniesienie prefabrykatu żurawiem i przeniesienie go na miejsce przeznaczenia w budynku, osadzenie prefabrykatu na tym miejscu, rektyfikację…

28.11.2022

Dopuszczenie większych odchyłek

W celu prostszego określania wymagań w normach szeregu krajów wprowadzone zostało pojęcie klas dokładności. Klasy te stanowią uporządkowany szereg tolerancji,…

28.11.2022

Typizacja prefabrykatów

Dodatkowymi czynnikami rozszerzającymi ciąg typoszeregów są wielkość i rozmieszczenie otworów w prefabrykatach, faktura ścian itp., cechy decydujące o III i…

28.11.2022

Zakres oddziaływania systemu

Metoda trzecia jest w pewnej mierze połączeniem pierwszej i drugiej. Polega ona na wyborze jednego systemu i potraktowaniu go jako…

28.11.2022

Nowoczesne budownictwo uprzemysłowione

Wraz z rozwojem uprzemysłowienia budownictwa cechy charakterystyczne poszczególnych systemów schodzą na plan dalszy wobec ogólnych reguł „budowania” przy użyciu wielkowymiarowych…

28.11.2022

Systemy zamknięte

Systemy zamknięte w przeciwieństwie do systemów otwartych baz ją nie na typizacji prefabrykatów, lecz sekcji budynku, wskutek czego liczba wariantów…

28.11.2022

Usytuowanie płyt stropowych

Rozwiązanie takie może być zalecane w przypadku, gdy konstrukcja stropów jest również monolityczna. Uzyskuje się dzięki temu możliwość stosowania modularnych…

28.11.2022

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne nośne

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne nośne i samonośne stawia się osiowo. Natomiast zewnętrzne ściany nośne stawia się w ten sposób, żeby odległość…

28.11.2022

Koordynacja modularna

Z punktu widzenia konstruktora są to na ogół wpływy niekorzystne. Niekiedy wypowiadany jest nawet pogląd, że w budownictwie uprzemysłowionym pierwszym…

28.11.2022

Określenie poziomu uprzemysłowienia

Poszczególne dane, składające się na określenie poziomu uprzemysłowienia, zależą w dużym stopniu od programu i wyposażenia budowanego obiektu. W budownictwie…

28.11.2022

Uprzemysłowienie budownictwa

Uprzemysłowienie metod realizacji wielckondygnaćjowych budynków o konstrukcji z betonu obejmuje dwie technologie: technologię budownictwa z prefabrykatów wielkowymiarowych i technologię budownictwa…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami